Право власності на персональні дані (реферат)

0 Comment on Право власності на персональні дані (реферат)

Право власності на персональні дані Проблема захисту персональних даних набула останнім часом великої актуальності у світі. Про це, зокрема, свідчить такий факт, що стурбовані багаточисельними позовами, що подаються скривдженими клієнтами чи правозахисними організаціями, великі американські компанії (такі як American Express,...

Continue Reading

Співвідношення норм цивільного процесуального права і цивільного процесуального правовідношення (реферат)

0 Comment on Співвідношення норм цивільного процесуального права і цивільного процесуального правовідношення (реферат)

Співвідношення норм цивільного процесуального права і цивільного процесуального правовідношення Поняття та сутність взаємодії норм цивільного процесуального права та процесуальних правовідносин є одним з центральних питань в науці цивільного процесуального права. Але, незважаючи на це, дана проблема залишається майже не розробленою....

Continue Reading

Відшкодування шкоди, заподіяної порушенням права на безпечне для життя і здоров\’я довкілля (реферат)

0 Comment on Відшкодування шкоди, заподіяної порушенням права на безпечне для життя і здоров\’я довкілля (реферат)

Відшкодування шкоди, заподіяної порушенням права на безпечне для життя і здоров’я довкілля Право на безпечне для життя і здоров’я довкілля є одним з особистих прав людини, яке закріплено статтею 50 Конституції України і відповідно до конституційних засад є непорушним і...

Continue Reading

Поняття та класифікація підприємницьких договорів (реферат)

0 Comment on Поняття та класифікація підприємницьких договорів (реферат)

Поняття та класифікація підприємницьких договорів Поняття підприємницького договору зустрічається в проекті Цивільного кодексу України. Зокрема, він згадується в п.2 ст.55 проекту. Але законодавчого (легального) визначення проект нового Цивільного кодексу України не містить. Оскільки підприємницький договір розглядається проектом Цивільного кодексу України...

Continue Reading

Процедура передачі векселя при його оплаті (реферат)

0 Comment on Процедура передачі векселя при його оплаті (реферат)

Процедура передачі векселя при його оплаті Практика вексельного обігу ставить ряд питань та проблем, які можуть потягнути несприятливі наслідки для учасників вексельного обігу. Одна з них полягає в процедурі передачі векселя його держателем векселедавцю при його оплаті. На мою думку...

Continue Reading

Поняття та обсяг цивільної правосуб\’єктності іноземних юридичних осіб за законодавством України (реферат)

0 Comment on Поняття та обсяг цивільної правосуб\’єктності іноземних юридичних осіб за законодавством України (реферат)

Поняття та обсяг цивільної правосуб’єктності іноземних юридичних осіб за законодавством України В історії правової думки питання поняття та обсягу цивільної правосуб’єктності юридичної особи розроблялося досить повільно і навіть складніше, ніж власне саме поняття юридичної особи. Сучасна теорія цивільного права визнає,...

Continue Reading

Договір як підстава виникнення правовідносин в сфері надання санаторно-курортних послуг (реферат)

0 Comment on Договір як підстава виникнення правовідносин в сфері надання санаторно-курортних послуг (реферат)

Договір як підстава виникнення правовідносин в сфері надання санаторно-курортних послуг В умовах формування ринкової економіки важливе місце займає договір як регулятор приватних відносин. Право на укладення договорів є елементом цивільної правосуб’єктності учасників цивільного обігу. Договори є однією з форм опосередкування...

Continue Reading

Використання діяльності почесних консулів в роки незалежності України (реферат)

0 Comment on Використання діяльності почесних консулів в роки незалежності України (реферат)

Використання діяльності почесних консулів в роки незалежності України З моменту проголошення Україною незалежності проходить становлення її зовнішньої політики, формування національного законодавства у сфері зовнішніх зносин. Прийняття України до Ради Європи та інших міжнародних організацій ще раз підтвердило, що Україна належить...

Continue Reading

Функціонування єврорегіонів: окремі аспекти зарубіжного та українського досвіду (реферат)

0 Comment on Функціонування єврорегіонів: окремі аспекти зарубіжного та українського досвіду (реферат)

Функціонування єврорегіонів: окремі аспекти зарубіжного та українського досвіду Аналіз наявної законодавчої бази України та діяльність Уряду щодо входження нашої держави в Європейське Співтовариство дозволяє зробити висновок про глибоке усвідомлення важливості сучасних глобалізаційних та інтеграційних процесів. Вже сформувалось розуміння того, що...

Continue Reading

Укладення трудового договору контракту при вступі громадян на державну службу (реферат)

0 Comment on Укладення трудового договору контракту при вступі громадян на державну службу (реферат)

Укладення трудового договору контракту при вступі громадян на державну службу Укладення трудового договору (контракту) між працівником та працедавцем (органом державної служби) за взаємною згодою та у відповідності з чинним трудовим законодавством – основа трудових правовідносин державної служби. Правове значення трудового...

Continue Reading