Правове регулювання припинення суб\’єкта господарської діяльності (реферат)

0 Comment on Правове регулювання припинення суб\’єкта господарської діяльності (реферат)

Правове регулювання припинення суб’єкта господарської діяльності В даний час процес припинення діяльності підприємств регулюється законами України «Про підприємництво», «Про підприємства в Україні», «Про господарські товариства», «Про відновлення платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом», Цивільним кодексом України, постановою Кабінету Міністрів України...

Continue Reading

Правові засади здійснення міжнародної технічної допомоги (реферат)

0 Comment on Правові засади здійснення міжнародної технічної допомоги (реферат)

Правові засади здійснення міжнародної технічної допомоги Процеси економічної інтеграції, які надають нового імпульсу розвиткові міжнародних економічних відносин, призвели за останні десятиріччя до поглиблення міжнародного співробітництва у сфері міжнародної технічної допомоги. Для розвитку нашої держави важливе значення має міжнародна економічна, в...

Continue Reading

Актуальні проблеми застосування цивільного права в умовах сучасних суспільних відносин (реферат)

0 Comment on Актуальні проблеми застосування цивільного права в умовах сучасних суспільних відносин (реферат)

Актуальні проблеми застосування цивільного права в умовах сучасних суспільних відносин В цивільному праві намітилися певні тенденції розвитку, які пов’язані з тим станом суспільства, якого воно досягло в даний час. Що з себе уявляє українське суспільство? Можна сказати, що це суспільство...

Continue Reading

Магдебурзьке право в Україні історія та сучасність (реферат)

0 Comment on Магдебурзьке право в Україні історія та сучасність (реферат)

Магдебурзьке право в Україні історія та сучасність Магдебурзьке право є одним із різновидів міських прав, які в добу середньовіччя утворили окрему галузь особливих прав вільних у міських общин. Особливе міське право з’явилось у німецьких землях після завойовницьких походів германських імператорів...

Continue Reading

Філософічні пролегомени до постпандектистики (реферат)

0 Comment on Філософічні пролегомени до постпандектистики (реферат)

Філософічні пролегомени до постпандектистики Пандектистика — це універсальне культурне досягнення XIX ст., яке розкривається, як мінімум, через такі елементи, як: формальна логіка (1); риторика (2); Дигести, або Пандекти Юстиніана (3); usus modernus Pandectarum (4); філософія права (5); пандектне право (6);...

Continue Reading

Третя кодифікація приватного законодавства в Україні (реферат)

0 Comment on Третя кодифікація приватного законодавства в Україні (реферат)

Третя кодифікація приватного законодавства в Україні Конституція України на сьогодні закріплює основні засади приватноправового регулювання та охорони суспільних відносин. Свою більш детальну регламентацію вказані відносини віднаходять у відповідних нормативно-правових актах. Однак в сучасних умовах слід виділити дві основні проблеми: велика...

Continue Reading

Територіальна громада як суб\’єкт права комунальної власності (реферат)

0 Comment on Територіальна громада як суб\’єкт права комунальної власності (реферат)

Територіальна громада як суб’єкт права комунальної власності Попередньо суб’єктами права комунальної власності законодавець визначав адміністративно-територіальні одиниці. Нині первинними суб’єктами, відповідно до ст. 142 Конституції України 1996 р. та ст. 1, 6 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” визнаються територіальні...

Continue Reading

Органи дізнання збройних сил України та інших військових формувань сучасні аспекти їх діяльності (реферат)

0 Comment on Органи дізнання збройних сил України та інших військових формувань сучасні аспекти їх діяльності (реферат)

Органи дізнання збройних сил України та інших військових формувань сучасні аспекти їх діяльності Забезпечення державної безпеки та захист державного кордону України, згідно з ч.2 ст. 17 Конституції України покладаються на відповідні військові формування і правоохоронні органи, організація та порядок діяльності...

Continue Reading

Майбутнє, яке формується сьогодні (реферат)

0 Comment on Майбутнє, яке формується сьогодні (реферат)

Майбутнє, яке формується сьогодні Майбутнє проростає з зерен минулого через сучасне. Як дерево, що проростає з зернятка і паростка, акумулюючи властивості і якості попередників, людина завдяки набутому пращурами досвіду здійснює нові кроки суспільного поступу, розвивається далі у майбутнє, передаючи свій...

Continue Reading

Поняття правова природа особистих немайнових прав та їх місце в системі цивільного права (реферат)

0 Comment on Поняття правова природа особистих немайнових прав та їх місце в системі цивільного права (реферат)

Поняття правова природа особистих немайнових прав та їх місце в системі цивільного права Вищими соціальними цінностями в Україні визнано людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпеку (ст. З Конституції України). Зрозуміло, що така суспільна переоцінка соціальних...

Continue Reading