Правові аспекти медичного страхування в Україні Право на охорону здоров’я є базовим в системі соціальних прав. Здоров’я населення в цілому і кожної людини зокрема як члена суспільства має визначальне значення для існування і розвитку держави, що визнано Резолюцією Генеральної Асамблеї...

Подробнее

Порушення прав і свобод громадян як джерело правового нігілізму Сучасна правосвідомість значної кількості українських громадян вкрай деформована, нестійка, еклектична. У ній багато як застарілих стереотипів, так і найновіших віянь і тенденцій. Вона складно, суперечливо відображає характер нашого часу умонастрої й...

Подробнее

Цивільно-правова природа договору на надання медичних послуг Закріплене в ч. 1 статті 49 Конституції України право на медичну допомогу є особистим немайновим правом фізичних осіб, що забезпечує їх фізичне існування. Реалізація даного права опосередковується вступом у відповідні правовідносини. Відносини з...

Подробнее

Теоретико-правові основи становлення системи забезпечення національної безпеки України Вперше поняття національної безпеки було сформульовано в законодавстві США. Політична ситуація, що склалась у світі, значно вплинула на її розуміння. На той час національна безпека розглядалась у військовому аспекті, а саме як...

Подробнее

Соціально — правовий захист працівників міліції: визначення поняття 1. Для того, щоб законодавство відповідало сучасним потребам суспільства, воно повинно бути досконалим як за змістом, так і за формою. Зокрема, до формальних засобів удосконалення законодавства відноситься і “законодавча термінологія” — сукупність...

Подробнее

Проблеми впровадження лізингу в Україні З моменту проголошення в нашій державі ринкових відносин актуальним стає питання раціонального і ефективного використання наявних ресурсів і капіталів в грошовій формі. Особливо гостро це відчувається в умовах економічної нестабільності в державі та інших негативних...

Подробнее

Правова природа лізингу та його використання у АПК України За умов, коли фінансові ресурси сільськогосподарських підприємств та інвестиційні можливості держави обмежені, вирішити питання покращання фінансового та економічного стану аграрного сектора можна тільки на основі концентрації та поєднання капіталу й виробництва...

Подробнее

Загальні засади цивільного судочинства Цивільне процесуальне право є однією з галузей права, які у сукупності становлять систему права України. Специфіка цивільного процесуального права найбільш повно відображається у принципах, які виявляють характерні риси права взагалі, так і його галузі. Сучасний процес...

Подробнее

Право на особисте життя Життя кожної людини можна поділити на громадське, суспільне (“публічне”) і особисте (“приватне”). Останнє, носячи інтимний, сімейний характер, як правило, є невідомим стороннім особам. Але, на жаль, досить часто інформація особистого характеру, яка повинна бути таємницею, розголошується,...

Подробнее

Проблеми розбудови соціальної держави в Україні Загальновідомо, що за ст. 1 Конституції, Україна є соціальною державою. Проте, очевидно, що в Основному Законі нашої держави достатньо норм, які поки що залишаються лише добрими намірами законодавців. Будь-яка оцінка Конституції має базуватись також...

Подробнее
Страница 47 из 648« Первая...102030...4546474849...607080...Последняя »