Право громадян на одержання повної та достовірної інформації про стан довкілля Право на одержання, використання і поширення інформації є одним з важливих прав, закріплених Конституцією України. Згідно зі ст 50 Конституції кожному надано право на вільний доступ до інформації про...

Подробнее

Особливості матеріальної відповідальності військовозобов’язаних Суб‘єктами військового майнового правопорушення відповідно до чинного законодавства слід вважати громадян України, які заподіяли шкоду військовому майну при виконанні військових обов‘язків у період проходження військової служби (військових зборів) та наділені відповідно до посади правами та обов‘язками...

Подробнее

Поняття договору у новому цивільному кодексі України Договір відомий з давніх часів і пройшов довгий період розвитку. Можливість застосування договорів протягом такого довгого періоду пояснюється тим, що йдеться про гнучку форму, в яку можуть втілюватися різні за характером суспільні відносини....

Подробнее

Структура протиправної поведінки неповнолітніх в Україні: психологічний аспект Стан сьогодення характеризує наявність складних соціально-політичних, економічних, екологічних, демографічних, правових процесів, що супроводжують становлення української державності. В даних умовах пріоритетного і важливого значення набуває становище дітей як найменш захищеної частини населення, створення...

Подробнее

Охорона земель як еколого-правовий імператив земельного законодавства Стаття 14 Конституції України встановлює, що земля є основним багатством і перебуває під особливою охороною держави. Закріплення у Основному законі вимоги щодо охорони земель свідчить про виключну важливість земельних ресурсів у всіх сферах...

Подробнее

Майнові права автора твору образотворчого мистецтва Інститут авторського права є одним з найбільш важливих інститутів цивільно-правової науки. Охороняючи духовні цінності нашого народу, він створює правові підстави регулювання суспільних відносин, які виникають в процесі творчої діяльності людей. Твори літератури, науки та...

Подробнее

Роль і місце правового самовиховання в формуванні правосвідомості воїнів-прикордонників України Питання підвищення рівня правосвідомості і правової культури воїнів-прикордонників в сучасних умовах реформування та розвитку Прикордонних військ України набувають особливої актуальності. Самовиховання є обов’язковим елементом системи формування особистості. Відсутність опори на...

Подробнее

Юридична природа поняття “зловживання правом” в цивільному праві Конституція України проголошує принцип рівності усіх людей в своїх правах як основоположний принцип формування правової держави. При цьому забороняється як скасування тих чи інших прав, так і звуження їх змісту та обсягу...

Подробнее

Станіслав Дністрянський — визначний український правознавець Станіслав Северинович Дністрянський народився у 1870 році в м. Тернополі [1, с.5.], в час, коли українські землі були поділені між Росією та Австро-Угорщиною, в час, коли український народ не визнавався на державному рівні, більше...

Подробнее

Використання права авторства та права на ім’я в авторському праві на літературні твори Авторське право складне за своїм змістом. Воно складається з окремих правомочностей. Перелік цих правомочностей їх зміст, а також їх класифікація спричиняють суперечки у правовій літературі. Найпоширенішою класифікацією...

Подробнее
Страница 40 из 648« Первая...102030...3839404142...506070...Последняя »