Помічник адвоката (реферат)

0 Comment on Помічник адвоката (реферат)

Реферат на тему: Помічник адвоката Адвокат може мати помічника або кількох помічників із числа осіб, які мають вищу юридичну освіту. Умови роботи визначаються контрактом між адвокатом (адвокатським об’єднанням) і помічником адвоката з додержанням законодавства про працю. Помічник адвоката може виконувати...

Continue Reading

Правове регулювання діяльності адвокатури (реферат)

0 Comment on Правове регулювання діяльності адвокатури (реферат)

Реферат на тему: Правове регулювання діяльності адвокатури Діяльність адвокатури регулюється Конституцією України, цим Законом, іншими законодавчими актами України і статутами адвокатських об’єднань. Конституція України (ч. 2 ст. 59) проголошує, що “для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової...

Continue Reading

Нагляд та його види (реферат)

0 Comment on Нагляд та його види (реферат)

Нагляд та його види Адміністративний нагляд — це здійснення спеціальними державними структурами цільового спостереження за дотриманням виконавчо-розпорядчими органами, підприємствами, установами і організаціями та громадянами правил, передбачених нормативними актами. Його суб’єктами є спеціально створені з цією метою державні структури: а) інспекції;...

Continue Reading

Співвідношення адміністративного права з іншими правовими галузями (реферат)

0 Comment on Співвідношення адміністративного права з іншими правовими галузями (реферат)

Співвідношення адміністративного права з іншими правовими галузями З’ясування співвідношення адміністративного права з іншими, суміжними правовими галузями, відіграє значну роль для уточнення його соціальної природи і призначен ня, особливостей змісту, а також визначення місця у пра вовій системі. Адміністративне право, зберігаючи...

Continue Reading

Принципи та організаційні форми діяльності адвокатури (реферат)

0 Comment on Принципи та організаційні форми діяльності адвокатури (реферат)

Реферат на тему: Принципи та організаційні форми діяльності адвокатури Адвокатура України здійснює свою діяльність на принципах верховенства закону, незалежності, демократизму, гуманізму і конфіденційності. Адвокат має право займатись адвокатською діяльністю індивідуально, відкрити своє адвокатське бюро, об’єднуватися з іншими адвокатами в колегії,...

Continue Reading

Загальне поняття управління та його види (реферат)

0 Comment on Загальне поняття управління та його види (реферат)

Реферат на тему: Загальне поняття управління та його види Основні поняття категорії «управління». Адміністративне право як складова частина правової системи держави характеризується насамперед тим, що воно виступає регулятором особливої категорії суспільних відносин, а саме: відносин, які складаються у сфері державного...

Continue Reading

Економіка як об\’єкт адміністративно-правового регулювання (реферат)

0 Comment on Економіка як об\’єкт адміністративно-правового регулювання (реферат)

Економіка як об’єкт адміністративно-правового регулювання Термін «економіка» утворився від грецьких слів «oikos», що означає у перекладі будинок, господарство і «nomos» — правило, закон. Сукупність цих слів у буквальному значенні означає «правила ведення домашнього господарства». Сучасні економічні словники визначають «економіку» як...

Continue Reading

Правові акти державного управління (реферат)

0 Comment on Правові акти державного управління (реферат)

Правові акти державного управління Поняття правових актів державного управління. Існування суспільства і держави, уся організація суспільного життя немислимі без повсякденної державно-владної діяльності з управління економікою, адміністративно-правовою сферою, соціально-культурним будівництвом, міжгалузевими зв’язками. Неодмінним інструментом, за допомогою якого держава здійснює управління, є...

Continue Reading

Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності (реферат)

0 Comment on Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності (реферат)

Реферат на тему: Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності Підприємницька діяльність в Україні не є стихійною і некерованою. За умов удосконалення ринкових відносин вона відчуває на собі сильний керуючий вплив з боку держави. Державне регулювання підприємництва забезпечується за допомогою спеціального державно-правового механізму,...

Continue Reading

Об\’єднання громадян (реферат)

0 Comment on Об\’єднання громадян (реферат)

Об’єднання громадян Конституція України в частині 1 ст. 36 чітко визначила, що громадяни України для здійснення і захисту своїх прав і свобод, а також задоволення політичних, економічних, культурних та інших інтересів мають право на об’єднання в політичні партії та громадські...

Continue Reading