Управління у сфері соціального захисту населення (реферат)

0 Comment on Управління у сфері соціального захисту населення (реферат)

Глава 40. Управління у сфері соціального захисту населення § 1. Організаційно-правові засади управління соціальним захистом населення Соціальне забезпечення та захист громадян України є одним з важливих напрямків діяльності держави. Держава несе обов’язки по матеріальному підтриманню своїх громадян, створює умови для...

Continue Reading

Адміністративно-правові режими (реферат)

0 Comment on Адміністративно-правові режими (реферат)

Глава 20 Адміністративно-правові режими § 1. Поняття і види адміністративно-правових режимів Поняття «правовий режим» все більше утверджується як у сфері юридичної науки, так і в законодавстві. Дослідження цього поняття дає змогу виявити специфіку правового регулювання певного об’єкта чи виду діяльності....

Continue Reading

Управління охороною здоров\’я (реферат)

0 Comment on Управління охороною здоров\’я (реферат)

Управління охороною здоров’я Охорона здоров’я — це система заходів, спрямованих на забезпечення збереження і розвитку фізіологічних і психологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності людини при максимальній біологічно можливій індивідуальній тривалості життя. Кожна людина має природне невід’ємне і непорушне право...

Continue Reading

Звернення громадян (реферат)

0 Comment on Звернення громадян (реферат)

Звернення громадян Звернення громадян до органів держави з питань забезпечення законності є їх конституційним правом. Воно закріплюється у ст. 40 Конституції України, яка наголошує, що усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної...

Continue Reading

Склад адміністративного правопорушення (реферат)

0 Comment on Склад адміністративного правопорушення (реферат)

Склад адміністративного правопорушення Поняття складу адміністративного правопорушення. Вчення про склад правопорушення займає одне з центральних місць в адміністративно-правовій науці і має велике практичне значення. По-перше, воно сприяє виявленню найбільш істотних ознак антигромадських діянь, їхньому розмежуванню і встановленню справедливих санкцій; по-друге,...

Continue Reading

Присяга адвоката України (реферат)

0 Comment on Присяга адвоката України (реферат)

Реферат на тему: Присяга адвоката України При видачі кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю особа, якій вручено це свідоцтво, приймає Присягу адвоката України такого змісту: ПРИСЯГА адвоката України Я, _________________________________________________________, беручи на себе обов’язки адвоката, урочисто...

Continue Reading

Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури та їх повноваження (реферат)

0 Comment on Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури та їх повноваження (реферат)

Реферат на тему: Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури та їх повноваження Для визначення рівня професійних знань осіб, які мають намір займатися адвокатською діяльністю, вирішення питань про дисциплінарну відповідальність адвокатів у Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі утворюються строком на 3 роки...

Continue Reading

Поняття підприємницької діяльності та її суб\’єкти (реферат)

0 Comment on Поняття підприємницької діяльності та її суб\’єкти (реферат)

Поняття підприємницької діяльності та її суб’єкти Конституція України закріплює підприємництво як найважливіше право людини і громадянина. Згідно з нею (ст. 42) кожен має право на підприємницьку діяльність, не заборонену законом. У свою чергу держава забезпечує захист конкуренції у цій сфері...

Continue Reading

Предмет і метод адміністративного права (реферат)

0 Comment on Предмет і метод адміністративного права (реферат)

Реферат на тему: Предмет і метод адміністративного права Соціальне призначення і система адміністративного права. Адміністративне право — це найоб’ємніша, наймобільніша, найнестабільніша і найскладніша з усіх існуючих юридичних галузей. Немає такої сфери державного або суспільного життя, якої б не зачіпали питання...

Continue Reading

Адміністративно-правові відносини (реферат)

0 Comment on Адміністративно-правові відносини (реферат)

Адміністративно-правові відносини Поняття адміністративно-правових відносин. Адміністративно-правові відносини — це результат впливу адміністративно-правових норм на поведінку суб’єктів сфери державного управління, внаслідок якого між ними виникають сталі правові зв’язки державно-владного характеру. Таким чином, адміністративно-правова норма містить абстрактну конструкцію адміністративно-правового відно шення. Сутність...

Continue Reading