Окремі проблеми імплементації міжнародних договорів в сучасне законодавство України Норми міжнародних договорів породжують правовідносини між суб’єктами міжнародного права і не породжують їх між суб’єктами внутрішнього права, тому для перетворення цілей, закладених у нормах міжнародного права в реальні дії органів державної...

Подробнее

Визначення сутнісної різниці міжнародно-правового статусу меншин та корінних народів Загальні процеси демократизації міжнародно-правових відносин та лібералізації внутрішньодержавних процесів, а також чітко окреслене тяжіння світової спільноти до встановлення примату права призвели до зміні акцентів у сучасному міжнародному праві. Зокрема, все більше...

Подробнее

Принципи сучасного апеляційного провадження 21 червня 2001 року в кримінальний процес України, замість існуючого касаційного провадження, було введено апеляційне провадження. З метою встановлення основних характерних рис сучасного апеляційного провадження необхідно звернутись до основних характеристик стадії реформованого касаційного перегляду процесуальних рішень...

Подробнее

Версії та їх значення в розслідуванні злочинів …краще керуватися такою гіпотезою, яка з часом може виявитися хибною, ніж ніякою. Розслідування злочинів є пізнавальною діяльністю, в процесі якої дослідником (слідчим) використовується в поєднанні два способи пізнання істини — безпосередній і опосередкований...

Подробнее

Віктимологічний аспект запобігання торгівлі жінками Однією з форм порушення прав людини в сучасному світі є торгівля людьми. До тенет торговців живим товаром потрапляють жінки, чоловіки і діти. Поширеною формою серед жертв є підлітки, зокрема, дівчатка. Ця ж проблема торкнулась і...

Подробнее

Взаємовідносини органів внутрішніх справ з населенням Орієнтація на ідеї громадянського суспільства та соціальної правової держави обумовлена об‘єктивними потребами суспільного та політичного розвитку в пострадянській Україні і стала основою визначення Конституцією України нового правового статусу органів і посадових осіб державної влади,...

Подробнее

Запровадження адміністративної юстиції як важлива форма удосконалення механізму реалізації права на звернення громадян України Процесуальною формою удосконалення механізму реалізації звернень громадян як гарантії їх прав і свобод є судовий захист. У більшості цивілізованих країн світу дану функцію виконують також адміністративно...

Подробнее

Кримінологічна характеристика неповнолітніх потерпілих від статевих злочинів В системі заходів по протидії злочинам важливе місце повинна займати профілактика віктимної поведінки жертви злочину. В Україні в останні роки приділяється значна увага цьому питанню. Ряд вчених України присвятили свої праці проблемі віктимності....

Подробнее

Публічність договору депозитного рахунку У нашій країні з ринковою економікою усе більш актуальним виникає питання публічності окремих видів цивільно-правових договорів. Тому автор вибрав це питання для дослідження договору депозитного рахунку. Щодо договору депозитного рахунку то й у минулий період і...

Подробнее

Проблеми законності при застосуванні адміністративних стягнень Проблеми побудови правової держави є надзвичайно актуальними для сучасного етапу розвитку України. Проголошення нашої держави в Конституції України правовою зумовлює необхідність їх практичного вирішення. Важливим елементом правової державності, умовою її здійснення є додержання принципу...

Подробнее
Страница 32 из 648« Первая...1020...3031323334...405060...Последняя »