Глава 43. Управління внутрішніми справами § 1. Організаційно-правові засади управління внутрішніми справами Основними завданнями органів внутрішніх справ є: гарантування особистої безпеки громадян, захист їх прав, свобод і законних інтересів; забезпечення охорони громадського порядку; попередження, припинення злочинів та інших правопорушень; своєчасне...

Подробнее

Глава 35 Управління наукою § 1. Організація державного управління наукою Держава надає пріоритетну підтримку розвиткові науки як визначального джерела економічного зростання і невід’ємної складової національної культури та освіти, створюючи необхідні умови для реалізації інтелектуального потенціалу громадян у сфері науково-технічної діяльності,...

Подробнее

Реферат на тему: Адміністративна відповідальність ПЛАН 1. Поняття і основні риси адміністративної відповідальності 2. Законодавчі основи адміністративної відповідальності 3. Адміністративне правопорушення, його склад 4. Загальні правила і строки притягнення до адміністративної відповідальності 5. Адміністративна відповідальність юридичних осіб § 1. Поняття...

Подробнее

Глава 33 Управління митною справою § 1.Організаційно-правові засади управління митною справою У сучасних умовах економічного розвитку України, розширення зовнішньоекономічних зв’язків особливого значення набуває митна справа, основу якої складає митне законодавство. Останнє визначає принципи організації митної справи в Україні з метою,...

Подробнее

Глава 10 Об’єднання громадян § 1. Поняття і види об’єднань громадян Право громадян на свободу передбачено у Загальній декларації прав людини і гарантовано Конституцією та законодавством України. Стаття 36 Конституції України закріплює право громадян України на свободу об’єднання у політичні...

Подробнее

Глава 27. Управління будівництвом і житлово-комунальним господарством § 1. Організаційно-правові засади управління будівництвом і житлово-комунальним господарством Державне управління будівництвом і житлово-комунальним господарством здійснюється в межах єдиної галузевої системи з урахуванням загальнодержавних інтересів, інтересів регіонів та місцевого самоврядування, що пов’язано з...

Подробнее

Глава 9 Підприємства і установи § 1. Поняття, види та правові засади діяльності підприємств і установ Підприємства і установи — це oрганізації, які виконують економічні, соціально-культурні, адміністративно-політичні та інші функції з метою задоволення матеріальних, духовних та інших потреб громадян, суспільства...

Подробнее

Глава 42. Управління національною безпекою § 1. Організаційно-правові засади управління національною безпекою Під національною безпекою розуміють стан захищеності державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних...

Подробнее

Глава 7 Органи місцевого самоврядування Відповідно до ст. 140 Конституції України місцеве самоврядування е правом територіальної громади — жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста — самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах...

Подробнее

Глава 23. Правові засади управління економікою § 1. Необхідність і характер державного управління економікою З усіх галузей і сфер, що регулюються адміністративно-правовими нормами, найбільш складними є ті, які належать до економіки. Формування Україною власної економічної політики пов’язується з визначенням головних...

Подробнее
Страница 319 из 648« Первая...102030...317318319320321...330340350...Последняя »