Глава 4 Адміністративно-правові відносини § 1. Поняття та основні риси адміністративно-правових відносин Апарат виконавчої влади забезпечує виконання завдань у сферах господарського, соціально-культурного, адміністративно-політичного будівництва та в інших галузях управлінської діяльності. У процесі управління виникають організаційні зв’язки між учасниками цих відносин,...

Подробнее

Глава 26. Управління сільським господарством § 1. Організаційно-правові засади управління агропромисловим комплексом Сільське господарство (агропромисловий комплекс), яке покликане забезпечувати суспільство продовольством та сировиною для промислового виробництва, охоплює виробництво сільськогосподарської продукції, її заготівлю (закупівлю) та переробку. З урахуванням виняткової значущості цієї...

Подробнее

Глава 31. Управління фінансами § 1. Організаційно-правові засади управління фінансами Під фінансами розуміють сукупність відносин, які регулюють утворення та витрачання фондів коштів, що необхідні для виконання завдань і функцій держави. Основу фінансів складають формування та рух грошових доходів держави, юридичних...

Подробнее

Глава 18. Законність у сфері державного управління § 1. Поняття режиму законності і дисципліни в державному управлінні Законність і дисципліна — основні умови існування будь-якої демократичної держави, її обов’язкові риси. Вони невід’ємні одна від одної. Законність можлива тільки при суворому...

Подробнее

Реферат на тему: Державні службовці ПЛАН 1. Поняття, види та принципи державної служби 2. Правове регулювання державної служби 3. Посада і посадова особа 4. Державні службовці, їх види 5. Обов’язки і права державних службовців 6. Проходження державної служби 7 Відповідальність...

Подробнее

Глава 34 Управління освітою § 1. Організаційно-правові засади і система освіти Конституція України в ст. 53 закріплює право громадян України на освіту. Підставою для реалізації цього права є система освіти, яка забезпечує загальноосвітню та професійну підготовку громадян України, а також...

Подробнее

Глава 29. Управління використанням і охороною природних ресурсів § 1. Організаційно-правові засади управління використанням і охороною природних ресурсів Природа становить собою систему взаємопов’язаних екологічних підсистем, які охоплюють живу та неживу матерію і саму людину. Для людини природа виступає у різних...

Подробнее

Глава З Адміністративно-правові норми § 1. Поняття, види та особливості адміністративно-правових норм Адміністративно-правова норма становить собою конкретний різновид правових норм. Вона відображує сутність урегульованих нею суспільних відносин, є необхідним елементом конкретного адміністративно-правового акта (закону, указу Президента, постанови Кабінету Міністрів та...

Подробнее

Глава 44. Управління закордонними справами § 1. Організаційно-правові засади управління закордонними справами Державне управління закордонними справами — це діяльність органів держави, спрямована на здійснення зовнішньої політики України. Відповідно до ст. 18 Конституції України зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її...

Подробнее

Реферат на тему: Провадження в справах про адміністративні правопорушення ПЛАН 1. Завдання і порядок провадження в справах про адміністративні правопорушення 2. Засоби забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення 3. Стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення 4. Органи (посадові...

Подробнее
Страница 318 из 648« Первая...102030...316317318319320...330340350...Последняя »