Глава 11 Функції державного управління § 1. Поняття функції державного управління Система державного управління складається із повсякденного здійснення певних функцій. Термін «функція» застосовують для позначення діяльності будь-яких державних органів незалежно від їх мети. Функціонувати — значить діяти, бути в дії,...

Подробнее

Глава 15 Дисциплінарна відповідальність Під дисциплінарною відповідальністю згідно з чинним законодавством України слід розуміти винне порушення трудової дисципліни і службових обов ‘язків. Такі порушення можуть бути виражені як у діях, так і у бездіяльності, допускатися як свідомо, так і з...

Подробнее

Глава 38 Управління фізичною культурою, спортом та туризмом § 1. Організаційно-правові засади управління фізичною культурою, спортом та туризмом Фізична культура— складова частина загальної культури суспільства, спрямована на зміцнення здоров’я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного формування...

Подробнее

Глава 39. Державна політика у справах сім’ї та молоді § 1. Засади і принципи державної молодіжної політики Молодіжна політика в Україні є пріоритетним напрямком діяльності держави. Її засади і принципи сформульовані в Декларації «Про засади державної молодіжної політики в Україні»...

Подробнее

Глава 19. Контроль і нагляд у державному управлінні § 1. Контроль з боку органів законодавчої влади Згідно з Конституцією України єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент — Верховна Рада України. Верховна Рада відповідно до наданих їй Конституцією України...

Подробнее

Глава 5 Громадяни § 1. Основи адміністративно-правового статусу громадян Громадяни — найбільша група суб’єктів адміністративно-правових відносин. Конституція України надає перевагу інтересам, правам і свободам громадян перед інтересами, правами і свободами інших учасників правових відносин, виходячи із пріоритету загальнолюдських цінностей. Людина,...

Подробнее

Глава 16 Адміністративно-процесуальна діяльність § 1. Адміністративний процес: зміст і загальні риси Виконавчо-розпорядча діяльність адміністративних органів відіграє досить велику роль у житті суспільства, опосередковує порядок вирішення широкого кола індивідуально-конкретних справ органами державного управління, адміністрацією підприємств, установ, організацій. Значною мірою ці...

Подробнее

Реферат на тему: Характер і організація державного управління ПЛАН 1. Державне управління та його особливості 2. Поняття і мета державного управління 3. Правові засади організації державного управління § 1. Державне управління та його особливості У вітчизняній і зарубіжній юридичній літературі...

Подробнее

Глава 1 Державне управління і виконавча влада § 1. Управління як соціальне явище Управління є необхідною умовою розвитку суспільства, спільної праці людей для досягнення певних цілей у відповідних сферах та галузях діяльності. Ця діяльність здійснюється людьми — суб’єктами управління і...

Подробнее

Глава 45 Управління юстицією § 1. Організаційно-правові засади управління юстицією Управління юстицією — це діяльність, спрямована на виконання завдань зміцнення законності, організації захисту прав і законних інтересів громадян та їх об’єднань, підприємств, установ, організацій і держави. Однією з особливостей юстиції...

Подробнее
Страница 316 из 648« Первая...102030...314315316317318...330340350...Последняя »