Використання діяльності почесних консулів в консульській практиці республіки Польщі Своєрідним шляхом формувалася почесна консульська служба у Польщі. Його можна поділити на два етапи: від 1918 року до 1939 року та після 1945 року. Базовим нормативним документом, що регулював діяльність консульської...

Подробнее

Поняття міліції місцевого самоврядування Поліція — “силовий” компонент виконавчої влади, призначений для виконання правоохоронних функцій. Вона є самостійним державним інститутом, оскільки має особливу компетенцію, владні повноваження, що поширюються на організаційно не підлеглих їй суб’єктів, має характерну структуру і систему управління,...

Подробнее

Актуальні проблеми адміністративно-правового регулювання у вугільній промисловості У рішенні задач, які виникають у зв’язку з проведенням в нашій державі економічних і соціальних реформ, найважливіше місце займає проблема забезпечення енергоресурсами, яка потребує підвищеної уваги до розвитку гірничодобувної промисловості. При цьому, необхідно...

Подробнее

Принципи адміністративного судочинства Питання про необхідність створення адміністративних судів перейшло з площини дискусійності до визнання такої необхідності на законодавчому рівні. Новий Закон “Про судоустрій України” від 7 лютого 2002 року передбачає утворення протягом трьох років системи спеціалізованих адміністративних судів, які...

Подробнее

Здійснення правосуддя як важливіша конституційна форма реалізації судової влади Судова влада за сучасною Конституцією України є однією із трьох самостійних гілок державної влади. Виділення судової влади у самостійну гілку державної влади стало можливим після закріплення в Конституції України 1996 р....

Подробнее

Міжнародно-правова регламентація боротьби із захопленням заручників Міжнародне співробітництво на сучасному етапі характеризується значним розмаїттям своїх форм і знаходить конкретне вираження у прийнятті державами спільних рішень по найважливішим питанням (підтримання миру та мирне співіснування, зовнішньоекономічні зв’язки та торгівля, охорона довкілля та...

Подробнее

Аспекти офіційного правотлумачення європейським судом з прав людини: до постановки проблеми Питання правотлумачної діяльності офіційних інтерпретаторів мають як науково-теоретичне, так і суто прикладне значення, оскільки результати цієї діяльності безпосередньо передують правозастосуванню та реалізації права. Разом з тим такий процес притаманний...

Подробнее

Напрямки удосконалення законодавства України про фіксований податок Наприкінці 90-х років з метою спрощення оподаткування доходів приватних підприємців, які займаються систематичною торгівлею на ринках сільськогосподарських підприємств за умов, передбачених чинним законодавством, Законом України від 13.02.1998 р. “Про внесення змін до Декрету...

Подробнее

Проблемні питання об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст.219 КК України На даному етапі розвитку ринкової економіки в Україні характерним є високий рівень злочинності. Практика показує, що майже перед всіма галузями права, в тому числі й перед кримінальним правом, стоїть завдання розробки...

Подробнее

Особливості застосування категорії «державне управління” в сучасній юридичній науці та законодавстві Категорія “державне управління” є базовою категорією в ряді юридичних (адміністративне право, теорія управління) та неюридичних (теорія державного управління) наук, а тому визначення її обсягу і змісту має важливе значення...

Подробнее
Страница 31 из 648« Первая...1020...2930313233...405060...Последняя »