Сторони, предмет, об\’єкти, форма та строк договору схову (реферат)

0 Comment on Сторони, предмет, об\’єкти, форма та строк договору схову (реферат)

Реферат на тему: Сторони, предмет, об’єкти, форма та строк договору схову У договорі схову беруть участь дві сторони — охоронець і особа, яка передає на зберігання майно і називається поклажодавцем. Сторонами договору, тобто охоронцем і поклажодавцем можуть бути як громадяни,...

Continue Reading

Система цивільних договорів (реферат)

0 Comment on Система цивільних договорів (реферат)

Реферат на тему: Система цивільних договорів Цивільно-правовими договорами опосередковуються відносини у різних сферах діяльності громадян і юридичних осіб. Юридичне оформляючи і закріплюючи суспільні, передусім економічні, зв’язки суб’єктів, надаючи цим зв’язкам рис стабільності і визначеності, цивільно-правові договори, взяті в цілому, являють...

Continue Reading

Роль та значення договорів про виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт (реферат)

0 Comment on Роль та значення договорів про виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт (реферат)

Реферат на тему: Роль та значення договорів про виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт В умовах переходу України до ринкової економіки зростає роль і значення договорів взагалі як правового засобу регулювання майнових відносин у суспільстві. Проте і в минулі часи...

Continue Reading

Страхове зобов\’язання. Основні страхові поняття (реферат)

0 Comment on Страхове зобов\’язання. Основні страхові поняття (реферат)

Реферат на тему: Страхове зобов’язання. Основні страхові поняття Учасниками страхового зобов’язання, які пов’язані між собою правами та обов’язками, є, з одного боку, страховик, а з другого — страхувальник. Страховиками визнаються юридичні особи, які створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств...

Continue Reading

Соціально-економічна суть страхування та його правове регулювання (реферат)

0 Comment on Соціально-економічна суть страхування та його правове регулювання (реферат)

Реферат на тему: Соціально-економічна суть страхування та його правове регулювання У житті кожної людини та діяльності організацій можуть настати моменти, коли внаслідок дії стихійних сил природи чи допущеної ким-небудь помилки або нещасного випадку завдається шкода майну, ушкоджується здоров’я або настає...

Continue Reading

Припинення договору найму жилого приміщення (реферат)

0 Comment on Припинення договору найму жилого приміщення (реферат)

Реферат на тему: Припинення договору найму жилого приміщення Зобов’язання, що виникають з договору найму жилого приміщення, можуть припинятися як за волевиявленням сторін, так і незалежно від їхньої волі. Припинення зобов’язання за волевиявленням сторін здійснюється шляхом розірвання договору. Житлові правовідносини можуть...

Continue Reading

Правове регулювання обігу акцій у системі фондового ринку України (реферат)

0 Comment on Правове регулювання обігу акцій у системі фондового ринку України (реферат)

Реферат на тему: Правове регулювання обігу акцій у системі фондового ринку України У ст. 3 Закону України «Про цінні папері фондову біржу» наведено вичерпний перелік видів цін паперів», до яких належать: акції; облігації; облігації підприємств; казначейські зобов’язання ощадні сертифікати; векселі;...

Continue Reading

Речово-правові способі забезпечення виконання зобов\’язань (реферат)

0 Comment on Речово-правові способі забезпечення виконання зобов\’язань (реферат)

Реферат на тему: Речово-правові способі забезпечення виконання зобов’язань Застава Підстави виникнення застави. Сторони заставних правовідносин. Історичний досвід розвитку інституту застави свідчить, що існує кілька підстав виникнення застави: 1) договір; 2) закон; 3) судове рішення; 4) заповіт. Дві останні підстави не...

Continue Reading

Припинення зобов\’язань (реферат)

0 Comment on Припинення зобов\’язань (реферат)

Реферат на тему: Припинення зобов’язань 1. Поняття та способи припинення зобов’язань Під припиненням зобов’язання слід розуміти припинення існування прав та обов’язків його учасників, які становлять зміст зобов’язання. При припиненні зобов’язання перестає існувати, і його учасників (контрагентів) більше не пов’язують ті...

Continue Reading

Сторони у договорі купівлі-продажу (реферат)

0 Comment on Сторони у договорі купівлі-продажу (реферат)

Реферат на тему: Сторони у договорі купівлі-продажу Відповідно до цивільного законодавства сторонами в договорі купівлі-продажу виступають продавець і покупець. Ними можуть бути будь-які суб’єкти цивільних правовідносин — громадяни, юридичні особи або держава. Однак умови участі кожного з цих суб’єктів у...

Continue Reading