РЕФЕРАТ на тему: Соціальне управління та його види Соціальне управління — це управління, здійснюване у людському суспільстві, людьми стосовно людей. І суб’єкт, і об’єкт управління представлені тут людиною. Отже, в управлінських системах, які функціонують у соціальному середовищі, головним і провідним...

Подробнее

Реферат на тему: Провадження за зверненнями громадян. Організаційно-правові основи провадження за зверненнями громадян. Право громадян на звернення є конституційним. Поряд з іншими правами і свободами людини і громадянина воно зафіксовано у розділі II Основного Закону України. Принципові положення з цього...

Подробнее

Реферат на тему: Забезпечення законності у державному управлінні. 1. Поняття та система способів забезпечення законності У загальнотеоретичному розумінні «законність» розглядається як специфічний державно-правовий режим, за допомогою якого забезпечується загальнообов’язковість юридичних норм у суспільстві та державі, її сутність полягає в обов’язковості...

Подробнее

Реферат на тему: Адміністративна відповідальність Поняття та підстави адміністративної відповідальності. За вчинення адміністративного правопорушення, тобто виконання складу проступку, законодавством передбачена адміністративна відповідальність. На жаль, КУпАП не містить визначення адміністративної відповідальності, обмежуючись вказівкою на те, що її мірою є адміністративне стягнення,...

Подробнее

РЕФЕРАТ на тему: Правові акти державного управління. Поняття правових актів державного управління. Існування суспільства і держави, вся організація суспільного життя неможливі без повсякденної державно-владної діяльності з управління економікою, адміністративно-правовою сферою, соціально-культурним будівництвом, міжгалузевими зв’язками. Неодмінним інструментом, за допомогою якого держава...

Подробнее

Реферат на тему: Суб’єкти адміністративно-правового регулювання у сфері економіки Основними суб’єктами адміністративно-правового регулювання у сфері економіки є: Президент України; Кабінет Міністрів України; профільні міністерства, комітети, спеціально створені центральні органи виконавчої влади; місцеві державні адміністрації; виконавчі органи сільських, селищних, міських рад....

Подробнее

Реферат на тему: Управління адміністративно-політичною сферою. Управління внутрішніми справами Центральним органом державної виконавчої влади у сфері внутрішніх справ є Міністерство внутрішніх справ України (МВС України). Правові основи організації діяльності МВС України визначаються Конституцією України, чинним законодавством України, актами Президента України...

Подробнее

РЕФЕРАТ на тему: Соціальне призначення адміністративного права, та його предмет. Адміністративне право є однією з найрельєфніших галузей публічного права України. За допомогою засобів адміністративного права (норми, відносини, законодавство, компетенція суб’єктів, способи реалізації норм) здійснюється зовнішнє вираження і юридичне оформлення публічного...

Подробнее

Реферат на тему: Управління адміністративно-політичною сферою. Управління юстицією Термін «юстиція» означає справедливість, законність. Під державним управлінням у галузі юстиції прийнято розуміти виконавчо-розпорядчу діяльність суб’єктів державного управління, яка полягає в організаційному забезпеченні функціонування державного нотаріату, органів запису актів громадянського стану, судово-експертних...

Подробнее

Реферат на тему: Об’єднання громадян як суб’єкт адміністративного права. Конституція України в ч. 1 ст. 36 чітко визначила, що громадяни України для здійснення і захисту своїх прав і свобод, а також задоволення політичних, економічних, культурних та інших інтересів мають право...

Подробнее
Страница 302 из 648« Первая...102030...300301302303304...310320330...Последняя »