Реферат на тему: Управління адміністративно-правовою сферою. Управління безпекою. Під безпекою треба розуміти стан захищеності життєво важливих інтересів: а) особи, що виявляються в її правах і свободах; б) суспільства, що сконцентровані в його матеріальних і духовних цінностях, а виявляються в можливості...

Подробнее

Реферат на тему: Управління соціально-культурною сферою. (Управління охороною здоров’я) Охорона здоров’я — це система заходів, спрямованих на забезпечення збереження і розвитку фізіологічних і психологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності людини за максимальної біологічно можливої індивідуальної тривалості життя. Кожна людина...

Подробнее

РЕФЕРАТ на тему: Форми державного управління Поняття форм державного управління. Сприйняття загальновизнаного в цивілізованому світі поняття державної влади як єдності трьох її гілок (законодавчої, виконавчої, судової) передбачає не тільки чітку визначеність і детермінованість їх функцій і компетенції, а й оснащення...

Подробнее

РЕФЕРАТ на тему: Методи державного управління Поняття методів державного управління. У загальноприйнятому розумінні термін «метод» означає спосіб чи прийом здійснення чого-небудь. Виходячи з цього, під методами будь-якої діяльності слід розуміти способи, прийоми, засоби, які використовуються для досягнення поставленої мети і...

Подробнее

РЕФЕРАТ на тему: Метод та структура адміністративного права. Метод адміністративного права Поряд з предметом, важливу роль у здійсненні адміністративним правом регулятивної функції відіграє метод регулювання суспільних відносин або метод адміністративного права. Саме поняття предмета і методу правового регулювання є основою...

Подробнее

РЕФЕРАТ на тему: Адміністративно-правові відносини ПЛАН 1. Сутність адміністративно-правових відносин. 2. Адміністративно-правові та суспільні відносини. 3. Адміністративно-правові відносини та адміністративно-правові норми. 4. Адміністративно-правові відносини та юридичні факти. 5. Особливості адміністративно-правових відносин. 6. Види адміністративно-правових відносин. 1. Сутність адміністративно-правових відносин Правовідносини...

Подробнее

РЕФЕРАТ на тему: Державні службовці як суб’єкти адміністративного права. Якщо виконавча влада виявляється у державному управлінні, а державне управління реалізується через функціонування у кожній з його сфер спеціально з цією метою утворених державних органів, то діяльність кожного окремо взятого органу...

Подробнее

РЕФЕРАТ на тему: Структура адміністративного процесу Види адміністративних проваджень. Адміністративний процес становить системне утворення зі складною і не до кінця дослідженою структурою. Первинним компонентом структури адміністративного процесу виступає окремо взяте адміністративне провадження. Адміністративний процес і адміністративне провадження співвідносяться між собою...

Подробнее

Реферат на тему: Провадження у справах про адміністративні правопорушення. Загальна характеристика провадження у справах про адміністративні правопорушення. Провадження у справах про адміністративні правопорушення — особливий різновид адміністративного процесу, який значною мірою врегульований правовими нормами, що сконцентровані в розділах IV та...

Подробнее

Реферат на тему: Адміністративне правопорушення Поняття адміністративного правопорушення. Правопорушення, як випливає з терміна, є порушенням права, акт, що суперечить праву, його нормам, закону. Вчинити правопорушення — означає порушити право. Кожне окреме правопорушення як явище реальної дійсності завжди конкретне і має...

Подробнее
Страница 301 из 648« Первая...102030...299300301302303...310320330...Последняя »