Правове забезпечення реформи державного управління в Україні Питанням співвідношення права і державного управління, місця права в управлінні, змісту, формам і методам правоустановчої та правозастосовчої діяльності та іншим аспектам проблеми присвячено значну кількість наукових праць.1 Поділяючи і підтримуючи твердження про наявність...

Подробнее

Особливості очної ставки при розслідуванні злочинів, що вчинені організованими злочинними угрупованнями Згідно зі ст. 172 КПК України слідчий вправі провести очну ставку між двома раніше допитаними особами, в показаннях яких є суперечності. В слідчій практиці при розслідуванні злочинів, що вчинені...

Подробнее

Поняття офіційних документів за статтею 366 Кримінального Кодексу України В умовах розбудови в Україні правової та демократичної держави, а також у зв’язку із введенням 1 вересня 2001 року в дію нового Кримінального кодексу України, особливого значення набуває чітке окреслення та...

Подробнее

Право на звернення до суду як суб’єктивне цивільне процесуальне право Важливою гарантією прав та свобод людини і громадянина є право на їх захист. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права зобов’язує державу забезпечити всякій особі ефективний засіб правового захисту у...

Подробнее

Деякі аспекти застосування запобіжних заходів щодо особи, яка обвинувачується у вчиненні злочину Перш за все при розгляді даної проблеми потрібно наголосити про її актуальність у сьогоденні. Саме вона базується хоча б на недавніх подіях, пов’язаних із обвинуваченням лідера УНА УНСО...

Подробнее

Окремі питання адміністративної відповідальності за порушення правил пожежної безпеки Невід‘ємною складовою інституту адміністративної відповідальності є адміністративні стягнення. Вони, згідно до принципів, закріплених у Загальній частині Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі КАП) застосовуються, до суб’єктів правопорушення. Суб’єктом адміністративного правопорушення згідно...

Подробнее

Проблемні питання застосування окремих положень ст. 211 КК України У кримінальному кодексі України, що був ухвалений Верховною Радою України 5 квітня 2002 року знайшли своє відображення та нормативне закріплення цілий ряд статей, які були відсутні у КК 1960 року а...

Подробнее

Програмно-математичні заходи захисту комп’ютерної інформації як предмет злочину “незаконне втручання в роботу ЕОМ (комп’ютерів), їх систем та комп’ютерних мереж” Сучасний світ неможливо уявити собі без систем зв’язку, серед яких головніше місце займають телекомунікації, які, крім інших систем, включають в себе...

Подробнее

Експерт в криміналістиці та інших сферах людської діяльності На протязі всієї історії, досягнення у тій чи іншій сфері діяльності людина пристосовувала для боротьби із соціально негативними проявами, особливо зі злочинністю. З однієї сторони, ці здобутки полегшували процес попередження, розкриття та...

Подробнее

Кримінологічна характеристика злочинів, що вчиняються з використанням комп’ютерних технологій Стрімкий розвиток науково — технічного прогресу, створення комп’ютеризованих систем у різноманітних сферах суспільного життя, поява нових видів і вдосконалення способів вчинення і приховування злочинів, що вчиняються за допомогою комп’ютерних технологій, ставить...

Подробнее
Страница 30 из 648« Первая...1020...2829303132...405060...Последняя »