Створення адміністративно-командної системи (реферат)

0 Comment on Створення адміністративно-командної системи (реферат)

Реферат на тему: Створення адміністративно-командної системи У січні 1935 р. відбулися суттєві зміни в управлінні країною, в тому числі і зміна назв структур влади. Всеукраїнський з’їзд Рад було переіменовано у з’їзд Рад УСРР, Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет — у Центральний...

Continue Reading

Влада аристократів (реферат)

0 Comment on Влада аристократів (реферат)

Реферат на тему: Влада аристократів Довгий час (понад 90 % свого існування як біологічного виду) людство не знало ніяких інших форм суспільної організації, крім родової. Управління за додержавних часів базувалося на патріархальних засадах: влада належала главі роду, раді старійшин. Вона...

Continue Reading

Державна влада та посадові особи в історії України (реферат)

0 Comment on Державна влада та посадові особи в історії України (реферат)

Реферат на тему Державна влада та посадові особи в історії України План 1.Посадові особи Запорізької Січі. 2. Українська гетьманська держава. 3. Під владою Росії Література 1. Посадові особи Запорізької Січі. У цей самий час за межами Речі Посполитої у пониззі...

Continue Reading

Реформування державного апарату в період перебудови (реферат)

0 Comment on Реформування державного апарату в період перебудови (реферат)

Реферат на тему Реформування державного апарату в період перебудови. Розпочаті у другій половині вісімдесятих років під проводом нового генерального секретаря ЦК КПРС М.Горбачова зміни стосувались спочатку головним чином демократизації суспільства, розвитку гласності і політичного плюралізму, послаблення і відміни керуючої ролі...

Continue Reading

Державна служба і державні службовці (реферат)

0 Comment on Державна служба і державні службовці (реферат)

Реферат на тему: Державна служба і державні службовці Поняттям «державна cлужба», «державний службовець» досить важко знайти адекватні визначення в мовах різних країн світу. Історична та національна специфіка становлення та розвитку інституцій влади, формування підходів щодо вирішення питань правового та соціального...

Continue Reading

Службові особи (реферат)

0 Comment on Службові особи (реферат)

Реферат на тему Службові особи. Паралельно з реформуванням системи державного управління відбувалися зміни і в статусі служилого люду. Правляча еліта Московської Русі, яка була за формою становою, являла собою об’єднання суміш різних родових груп. Великий князь був главою держави і...

Continue Reading

Місцеве управління (реферат)

0 Comment on Місцеве управління (реферат)

Реферат на тему: Місцеве управління Місцеву державну владу в царській Росії очолювали губернатори, яких призначав цар із своїх довірених осіб, як правило, знатних дворян. Губернатор був представником вищої урядової влади і здійснював у межах ввіреної царем території адміністративні, фіскальні та...

Continue Reading

Формування державно-партійного апарату. Радянська влада в Україні (реферат)

0 Comment on Формування державно-партійного апарату. Радянська влада в Україні (реферат)

Реферат на тему: Формування державно-партійного апарату. Радянська влада в Україні. Водночас зі створенням УНР у промислових регіонах України до влади прийшли більшовицькі ради, за ініціативою яких було підготовлено і проведено в грудні 1917 р. І Всеукраїнський з’їзд Рад. Згідно з...

Continue Reading

Державне управління (реферат)

0 Comment on Державне управління (реферат)

Реферат на тему: Державне управління Ще в 1556 р. в Росії було складено Государів розряд, який став фактично переліком призначень на вищі придворні посади: начальників приказів, тобто міністерств, намісників і воєвод, полкових похідних, воєвод тощо. Цей документ відслідковував кадрові призначення,...

Continue Reading

Державна влада та посадові особи в історії України (реферат)

0 Comment on Державна влада та посадові особи в історії України (реферат)

Реферат на тему Державна влада та посадові особи в історії України План 1. Родова аристократія в управлінні Київської Русі 2. Врядування часів феодальної роздробленості і татаро-монгольської навали 3. Під владою Литви та Польщі Література 1. Родова аристократія в управлінні Київської...

Continue Reading