Протидія злочинності у сфері інформаційно-комунікаційних технологій (реферат)

0 Comment on Протидія злочинності у сфері інформаційно-комунікаційних технологій (реферат)

Реферат на тему: Протидія злочинності у сфері інформаційно-комунікаційних технологій Основними чинниками, що забезпечують економічне зростання України, законодавець визначив складові національної інформаційної інфраструктури, тобто обчислювальну та комунікаційну техніку, телекомунікаційні мережі, бази та банки даних і знань, інформаційні технології, систему інформаційно-аналітичних центрів...

Continue Reading

Правове забезпечення управління державним боргом України як дієвий важіль у боротьбі з організованою злочинністю (реферат)

0 Comment on Правове забезпечення управління державним боргом України як дієвий важіль у боротьбі з організованою злочинністю (реферат)

Реферат на тему: Правове забезпечення управління державним боргом України як дієвий важіль у боротьбі з організованою злочинністю Проведення корінних змін в Україні, яке відзначалося триваючим процесом глибоких економічних перетворень, спрямованих на побудову цивілізованих ринкових відносин, а також удосконаленням державних інститутів,...

Continue Reading

Корупція в Україні: національні та міжнародні засоби протидії (реферат)

0 Comment on Корупція в Україні: національні та міжнародні засоби протидії (реферат)

Реферат на тему: Корупція в Україні: національні та міжнародні засоби протидії Для України проблема протидії корупції продовжує залишатися однією з найактуальніших. Об’єктивні фактори її розвитку свідчать про те, що корупція створює суттєву небезпеку для життєдіяльності суспільства, і на сьогодні масштаби...

Continue Reading

Деякі особливості кваліфікації та розслідування контрабанди, вчиненої у формах співучасті (реферат)

0 Comment on Деякі особливості кваліфікації та розслідування контрабанди, вчиненої у формах співучасті (реферат)

Реферат на тему: Деякі особливості кваліфікації та розслідування контрабанди, вчиненої у формах співучасті   Розповсюдження контрабанди підриває економіку держави, завдає шкоди національній безпеці та здоров’ю людей. Крім цього, даний вид злочинів нерідко створює умови для вчинення різних протиправних дій. Зокрема,...

Continue Reading

Аналіз міжнародного законодавства в галузі боротьби з нелегальним обігом наркотиків та їх вживанням (реферат)

0 Comment on Аналіз міжнародного законодавства в галузі боротьби з нелегальним обігом наркотиків та їх вживанням (реферат)

Реферат на тему: Аналіз міжнародного законодавства в галузі боротьби з нелегальним обігом наркотиків та їх вживанням Нелегальні наркотики завжди обґрунтовано вважалися серйозним соціальним лихом минулого століття і є підстави стверджувати, що це зло притаманне сьогоденню. Головним фактором було і залишається...

Continue Reading

Боротьба з контрабандою: необхідність нових підходів (реферат)

0 Comment on Боротьба з контрабандою: необхідність нових підходів (реферат)

Реферат на тему: Боротьба з контрабандою: необхідність нових підходів Законодавча неврегульованість нових економічних відносин в Україні, недосконалість і суперечності в чинному законодавстві, посилення корупційних тенденцій в структурі державного управління, інші соціальні та економічні процеси, властиві перехідному періоду, створили сприятливі умови...

Continue Reading

Методологія правової інформатики в систематизації податкового законодавства України як чинник боротьби з корупцією (реферат)

0 Comment on Методологія правової інформатики в систематизації податкового законодавства України як чинник боротьби з корупцією (реферат)

Реферат на тему: Методологія правової інформатики в систематизації податкового законодавства України як чинник боротьби з корупцією У сенсі постановки проблеми у загальному вигляді вважаємо за необхідне звернути увагу на концептуальні підході до систематизації податкового законодавства з урахуванням економіко-кримінологічних чинників, зокрема...

Continue Reading

Загроза корупції та організованої злочинності українській системі охорони здоров’я (реферат)

0 Comment on Загроза корупції та організованої злочинності українській системі охорони здоров’я (реферат)

Реферат на тему: Загроза корупції та організованої злочинності українській системі охорони здоров’я Охорона здоров’я українських громадян стало одним із болючих питань сучасної України. Не сьогодні й не вчора, як Радянський Союз, так і його попередниця – Російська імперія, мали слабко...

Continue Reading

Інформатизація правоохоронних органів України: проблеми та шляхи їх розв’язання (реферат)

0 Comment on Інформатизація правоохоронних органів України: проблеми та шляхи їх розв’язання (реферат)

Реферат на тему: Інформатизація правоохоронних органів України: проблеми та шляхи їх розв’язання У Посланні Президента України до Верховної Ради визначено основний вектор розвитку нашої держави найближчими роками – інтеграцію до Європейської спільноти. Однією з найважливіших ознак цього суспільства є широке...

Continue Reading

Першочергові заходи протидії організованій злочинності і корупції на сучасному етапі (реферат)

0 Comment on Першочергові заходи протидії організованій злочинності і корупції на сучасному етапі (реферат)

Реферат на тему: Першочергові заходи протидії організованій злочинності і корупції на сучасному етапі Найважливішим пріоритетом національних інтересів як основної складової національної безпеки, на нашу думку, є захист прав і свобод громадян України від проявів корупції та організованої злочинності. Аналіз діяльності...

Continue Reading