Реферат на тему: Організаційно-правові засади дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів. Основні детермінанти їх порушення Основні організаційно-правові засади державної політики щодо прав людини в Україно закладені Постановою Верховної Ради України “Про Засади державної політики в Україні в галузі прав...

Подробнее

Реферат на тему: Проблеми правового регулювання та організації виконання податкових зобов’язань платників Прийняття та введення в дію Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 21 грудня 2000 р. № 2181–ІІІ стало наступним етапом процесу модернізації, удосконалення...

Подробнее

Реферат на тему: Організоване злочинне угруповання та його ознаки Використання терміну “організоване злочинне угруповання” в науці та у законодавстві зумовлене фактом поширення у суспільстві злочинних об’єднань, які за рівнем їх організації та іншими властивостями здатні до стабільної злочинної діяльності, котра в її масовому вираженні...

Подробнее

Реферат на тему: Бандитизм як кримінально-правове явище Бандитизм є одним з найбільш поширених проявів організованої злочинності в Україні та у світі. Тому його детальне вивчення має важливе значення для всебічної та ефективної боротьби і попередження цього виду злочину, що набуває...

Подробнее

Реферат на тему: Основи методики розслідування масових заворушень Масові заворушення належать до тих видів злочинів, які можливо вчинити лише у співучасті. Натовп, що шаленіє, порушує громадський порядок у загально небезпечний спосіб. Подібні дії загрожують життю та здоров’ю громадян, у тому...

Подробнее

Реферат на тему: Зловживання у банківській сфері та пропозиції щодо їх подолання Багато проблем, з якими зіштовхується сучасна вітчизняна банківська система, були визначені історичними особливостями її виникнення та еволюції. Основна причина кризи банківського сектору країни полягає в тому, що його...

Подробнее

Реферат на тему: Проблеми створення системи антитерористичної безпеки у Чорноморському регіоні Чорноморський геополітичний простір з найдавніших часів залишався у зоні пильної уваги суб’єктів міжнародних відносин, нерідко ставав предметом силового протистояння сторін. У контексті спільного існування процесів глобалізації та регіоналізації світового...

Подробнее

Реферат на тему: Дотримання правоохоронними органами прав і свобод людини як один із важелів боротьби з корупційними проявами Права людини є основою соціальних перетворень, шляхом яких вибудовується громадянське суспільство. Протягом XX століття вони перетворилися із сутнісної ознаки західної, європейської цивілізації...

Подробнее

Реферат на тему: Організована злочинність і тероризм Організована злочинність і тероризм у всіх формах та проявах за своїми масштабами, інтенсивністю, за нелюдяністю і жорстокістю перетворилися сьогодні на гостру і злободенну проблему глобального значення. Вирішення політичних, релігійних та міжнаціональних проблем з...

Подробнее

Реферат на тему: Норми Кримінального кодексу, що стимулюють позитивну посткримінальну поведінку винного, у боротьбі з організованою злочинністю і корупцією До базових, концептуальних положень Кримінального кодексу України 2001 року В. Я. Тацій та В. В. Сташис обґрунтовано віднесли низку заохочувальних норм Особливої частини, що стимулюють позитивну...

Подробнее
Страница 293 из 648« Первая...102030...291292293294295...300310320...Последняя »