Наркокорупція як невід’ємна складова системи наркобізнесу в Україні (реферат)

0 Comment on Наркокорупція як невід’ємна складова системи наркобізнесу в Україні (реферат)

Реферат на тему: Наркокорупція як невід’ємна складова системи наркобізнесу в Україні   Проблема розгляду наркокорупції є дещо новою для кола проблемних питань, пов’язаних з протидією наркобізнесу саме в Україні. Але реально розгляд даного прояву наркобізнесу, точніше, сегменту забезпечення його життєздатності...

Continue Reading

Нові інформаційні технології ﷓ процесу підвищення кваліфікації працівників правоохоронних органів (реферат)

0 Comment on Нові інформаційні технології ﷓ процесу підвищення кваліфікації працівників правоохоронних органів (реферат)

Реферат на тему: Нові інформаційні технології — процесу підвищення кваліфікації працівників правоохоронних органів Розширення ринку інформаційних технологій в Україні уможливлює розвиток найбільш прогресивних методів і методологій процесу отримання загальної та вузькоспеціалізованої інформації. Оскільки процес пізнання є безперервним, то в роботі фахівця завжди виникає...

Continue Reading

Проблеми організації центрального управління в системі боротьби з організованою злочинністю та корупцією в Україні (реферат)

0 Comment on Проблеми організації центрального управління в системі боротьби з організованою злочинністю та корупцією в Україні (реферат)

Реферат на тему: Проблеми організації центрального управління в системі боротьби з організованою злочинністю та корупцією в Україні Проблема вдосконалення організаційної структури правоохоронних органів, активізації їх діяльності у протистоянні негативним соціальним явищам сьогодні набуває особливої гостроти, тому що небезпека, яку представляють...

Continue Reading

Права і свободи громадян в умовах надзвичайного і воєнного стану (реферат)

0 Comment on Права і свободи громадян в умовах надзвичайного і воєнного стану (реферат)

Реферат на тему: Права і свободи громадян в умовах надзвичайного і воєнного стану   Відповідно до статті 3 Конституції України людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в державі найвищою соціальною цінністю [1]. Права і...

Continue Reading

Питання “відмивання” коштів з використанням позабанківських електронних платіжних систем (реферат)

0 Comment on Питання “відмивання” коштів з використанням позабанківських електронних платіжних систем (реферат)

Реферат на тему: Питання “відмивання” коштів з використанням позабанківських електронних платіжних систем Останнім часом провідні фахівці з макроекономічних, фінансових, юридичних питань обговорюють проблеми щодо інтеграції фінансових ринків, використання криміналітетом світової фінансової системи для відмивання “брудних” грошей, створення спекулятивної економіки в...

Continue Reading

Місце і роль альтернатив кримінальному переслідуванню в системі засобів боротьби зі злочинністю (реферат)

0 Comment on Місце і роль альтернатив кримінальному переслідуванню в системі засобів боротьби зі злочинністю (реферат)

Реферат на тему: Місце і роль альтернатив кримінальному переслідуванню в системі засобів боротьби зі злочинністю У зв’язку з невпинним зростанням злочинності постає запитання: чи можна і чи доцільно виокремлювати певні аспекти в боротьбі зі злочинністю і, не намагаючись “охопити неосяжне”,...

Continue Reading

Проблеми використання оперативно-технічних засобів у боротьбі з протиправною діяльністю (реферат)

0 Comment on Проблеми використання оперативно-технічних засобів у боротьбі з протиправною діяльністю (реферат)

Реферат на тему: Проблеми використання оперативно-технічних засобів у боротьбі з протиправною діяльністю Боротьба з протиправною діяльністю, у тому числі й з організованою злочинністю, екстремізмом в усіх його формах та видах є, на сьогодні, однією із важливих проблем як в Україні,...

Continue Reading

Гарантії правозастосовчої діяльності у протидії організованій злочинності (реферат)

0 Comment on Гарантії правозастосовчої діяльності у протидії організованій злочинності (реферат)

Реферат на тему: Гарантії правозастосовчої діяльності у протидії організованій злочинності Розглядаючи гарантії правозастосування загалом та в організації протидії організованій злочинності зокрема, варто підкреслити, що цьому питанню в юридичній літературі приділено вкрай недостатньо уваги. У зв’язку з цим хотілося б зупинитися...

Continue Reading

Детермінація організованих форм економічної злочинності (реферат)

0 Comment on Детермінація організованих форм економічної злочинності (реферат)

Реферат на тему: Детермінація організованих форм економічної злочинності Злочинність є, на жаль, невід’ємним супутником життя нашої країни, що впливає на всі суспільні та державні інститути, тому боротьба з нею є одним з найважливіших державних завдань. Для забезпечення максимальної ефективності цієї боротьби, безумовно, необхідне...

Continue Reading

Переорієнтація стратегії боротьби з незаконною міграцією в Україні на роботу “на дальніх підступах” (реферат)

0 Comment on Переорієнтація стратегії боротьби з незаконною міграцією в Україні на роботу “на дальніх підступах” (реферат)

Реферат на тему: Переорієнтація стратегії боротьби з незаконною міграцією в Україні на роботу “на дальніх підступах”. З метою боротьби з організованими формами незаконної міграції останнім часом в Україні послідовно вживається цілий комплекс організаційно-практичних заходів. При цьому діяльність відповідних державних суб’єктів, які беруть...

Continue Reading