Новий підхід до розуміння віктимності статей при зґвалтуванні (реферат)

0 Comment on Новий підхід до розуміння віктимності статей при зґвалтуванні (реферат)

Новий підхід до розуміння віктимності статей при зґвалтуванні Спроби демократичного розвитку в Україні знаходять свій прояв в усіх галузях права, у тому числі у кримінальному праві і, звичайно, у кримінології. Автор робить спробу з’ясувати, яким чином це виражається у статті...

Continue Reading

Механізм гармонізації податкового законодавства України з податковим законодавством ЄС в процесі адаптації законодавства України до законодавства ЄС (

0 Comment on Механізм гармонізації податкового законодавства України з податковим законодавством ЄС в процесі адаптації законодавства України до законодавства ЄС (

Механізм гармонізації податкового законодавства України з податковим законодавством ЄС в процесі адаптації законодавства України до законодавства ЄС Україна проголосила курс на європейську інтеграцію, уклала з Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами Угоду про партнерство та співробітництво від 14 червня 1994р.1, в...

Continue Reading

Проблеми систематизації особливої частини Кримінального Кодексу України (реферат)

0 Comment on Проблеми систематизації особливої частини Кримінального Кодексу України (реферат)

Проблеми систематизації особливої частини Кримінального Кодексу України Поділ Особливої частини Кримінального кодексу України (далі — КК України) на розділи має суттєве значення для розмежування видів злочинів і відіграє важливу роль для застосування покарання за вчинення певних злочинів. При цьому Особлива...

Continue Reading

Шахрайство, вчинене організованою групою (реферат)

0 Comment on Шахрайство, вчинене організованою групою (реферат)

Шахрайство, вчинене організованою групою Кримінальний закон передбачає вчинення шахрайства організованою групою як кваліфікуючу обставину більшої тяжкості, ніж вчинення шахрайства за попередньою змовою групою осіб. Відповідно до ч. 3 ст. 28 КК України злочин визнається вчиненим організованою групою, якщо в його...

Continue Reading

Сутність і форми дипломатичних привілеїв та імунітетів в новітній період історичного розвитку людства (реферат)

0 Comment on Сутність і форми дипломатичних привілеїв та імунітетів в новітній період історичного розвитку людства (реферат)

Сутність і форми дипломатичних привілеїв та імунітетів в новітній період історичного розвитку людства В наш час спостерігається інтернаціоналізм економічного життя, розвиток науки, техніки. і соціальних програм, що призводять до набуття зв’язками і відносинами між державами багатостороннього, всезагального характеру, який є...

Continue Reading

Правові заходи боротьби з організованою злочинністю в новому кримінальному кодексі України (реферат)

0 Comment on Правові заходи боротьби з організованою злочинністю в новому кримінальному кодексі України (реферат)

Правові заходи боротьби з організованою злочинністю в новому кримінальному кодексі України Можна сказати без перебільшення, що групова, а особливо організована злочинність, у сучасній Україні перетворилася в справжнє соціальне зло, здатне заподіяти серйозну шкоду не тільки інтересам окремих громадян та юридичних...

Continue Reading

Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності (реферат)

0 Comment on Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності (реферат)

Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності В нашій країні, яка трансформується до ринкової економіки, ще більшою мірою, ніж у країнах із вже розвиненою ринковою економікою, виявляється необхідність державного регулювання економіки в перехідний період. Зокрема, це зумовлюється необхідністю: 1) надзвичайних заходів, спрямованих на...

Continue Reading

Порівняльний аналіз сучасних концептуальних ідей у кримінальному процесі України та федеративної республіки Німеччина (реферат)

0 Comment on Порівняльний аналіз сучасних концептуальних ідей у кримінальному процесі України та федеративної республіки Німеччина (реферат)

Порівняльний аналіз сучасних концептуальних ідей у кримінальному процесі України та федеративної республіки Німеччина В умовах розбудови в Україні правової держави і реформи правової системи потребує змін та приведення у відповідність із загальновизнаними принципами та стандартами вся побудова й зміст кримінального...

Continue Reading

Психічні аномалії: кримінологічний аспект (реферат)

0 Comment on Психічні аномалії: кримінологічний аспект (реферат)

Психічні аномалії: кримінологічний аспект Демократичні перетворення та судово-правова реформа, що відбуваються в країні, прийняття нового кримінального законодавства та введення нової категорії осудності — обмежена осудність актуалізували давно існуючу в науці і практиці проблему психічних аномалій. Проблема зв’язку вчинення злочинів особами...

Continue Reading

Криміналізація трансплантології в Україні з позицій міжнародного досвіду (реферат)

0 Comment on Криміналізація трансплантології в Україні з позицій міжнародного досвіду (реферат)

Криміналізація трансплантології в Україні з позицій міжнародного досвіду Вихід України на міжнародну арену вимагає врахування позитивного законотворчого досвіду інших країн світу. В різних країнах питання відповідальності осіб, які порушують порядок проведення трансплантації вирішуються на рівні того нормативно-правового акту, який регулює...

Continue Reading