Оперативно-технічне забезпечення боротьби з організованою злочинністю (реферат)

0 Comment on Оперативно-технічне забезпечення боротьби з організованою злочинністю (реферат)

Реферат на тему: Оперативно-технічне забезпечення боротьби з організованою злочинністю Стан національної безпеки України на сучасному етапі залежить від результатів боротьби з організованою злочинністю (ОЗ), особливо в економічній сфері. Організована злочинність, використовуючи корумповані зв’язки з представниками влади, поширює свій вплив практично...

Continue Reading

Межі судового контролю на стадії досудового слідства. Слідчий суддя (реферат)

0 Comment on Межі судового контролю на стадії досудового слідства. Слідчий суддя (реферат)

Реферат на тему: Межі судового контролю на стадії досудового слідства. Слідчий суддя Процесуальні повноваження органів прокуратури, суду та керівників слідчих відділів стосовно діяльності слідчого повинні бути збалансовані [1]. Судовий нагляд – це засіб обмеження свободи державної влади і засіб контролю....

Continue Reading

Взаємозв’язок організованої злочинності, “відмивання” доходів незаконного походження та “тіньової” економіки (реферат)

0 Comment on Взаємозв’язок організованої злочинності, “відмивання” доходів незаконного походження та “тіньової” економіки (реферат)

Реферат на тему: Взаємозв’язок організованої злочинності, “відмивання” доходів незаконного походження та “тіньової” економіки Глобалізація світової економіки безумовно впливає на глобальний характер криміногенних процесів, “тінізацію” економіки і зміцнення її потужного джерела – організовану злочинність. З огляду на цю обставину, з середини...

Continue Reading

Застосування кримінально-правової норми – торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини (реферат)

0 Comment on Застосування кримінально-правової норми – торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини (реферат)

Реферат на тему: Застосування кримінально-правової норми – торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини Враховуючи небезпеку транснаціональної торгівлі людьми за сучасних умов, Україною вживаються заходи щодо протидії цьому протиправному міжнародному явищу. Так, на виконання основних положень Конвенції ООН про...

Continue Reading

“Тіньова” економіка та її вплив на криміногенну ситуацію в Україні: оцінка, тенденції, проблеми (реферат)

0 Comment on “Тіньова” економіка та її вплив на криміногенну ситуацію в Україні: оцінка, тенденції, проблеми (реферат)

Реферат на тему: “Тіньова” економіка та її вплив на криміногенну ситуацію в Україні: оцінка, тенденції, проблеми Сучасні процеси політичної та економічної перебудови України свідчать, що серед багатьох проблем, які потребують радикального вирішення, знаходиться проблема “тіньової” економіки. Формування виваженої політики у...

Continue Reading

Латентність комп’ютерної злочинності (реферат)

0 Comment on Латентність комп’ютерної злочинності (реферат)

Реферат на тему: Латентність комп’ютерної злочинності На сучасному рівні розвитку світового інформаційного суспільства спостерігається тенденція щодо освоєння “кіберпростору” різними кримінальними формаціями з метою пристосування здобутків інформатизації до “традиційних” сфер злочинного бізнесу та формування нових його напрямів. За оцінками експертів, сьогодні...

Continue Reading

Про узагальнення результатів аналізу процесів щодо дій організованих бандитських формувань (реферат)

0 Comment on Про узагальнення результатів аналізу процесів щодо дій організованих бандитських формувань (реферат)

Реферат на тему: Про узагальнення результатів аналізу процесів щодо дій організованих бандитських формувань   Процеси, які відбуваються у кримінальному середовищі в сучасних умовах, набувають стійкої тенденції до трансформації, характеризуються різким зростанням особливо небезпечних насильницьких злочинів із застосуванням зброї, насамперед появою...

Continue Reading

Оцінка правоохоронної діяльності: теорія та практика (реферат)

0 Comment on Оцінка правоохоронної діяльності: теорія та практика (реферат)

Реферат на тему: Оцінка правоохоронної діяльності: теорія та практика Одним з найважливіших і водночас найскладніших аспектів соціального управління (управління функціональними структурами в соціальних системах) є мотивація індивідуумів до підвищення продуктивності та якості праці, самовдосконалення, більш ефективного виконання своїх функціональних обов’язків....

Continue Reading

Використання дітей молодшого віку при жебракуванні: проблеми кваліфікації та юридичного реагування (реферат)

0 Comment on Використання дітей молодшого віку при жебракуванні: проблеми кваліфікації та юридичного реагування (реферат)

Реферат на тему: Використання дітей молодшого віку при жебракуванні: проблеми кваліфікації та юридичного реагування Жебраки з немовлятами та маленькими дітьми на руках стали звичним явищем життя великих міст України. Слід визнати, що зараз існує розгалужена система жебрацького “бізнесу” (в тому...

Continue Reading

Особливості акту притягнення особи як обвинувачуваної у справах про корупцію та організовану злочинність (реферат)

0 Comment on Особливості акту притягнення особи як обвинувачуваної у справах про корупцію та організовану злочинність (реферат)

Реферат на тему: Особливості акту притягнення особи як обвинувачуваної у справах про корупцію та організовану злочинність У структурі досудового розслідування акт притягнення особи як обвинувачуваної посідає особливе місце, здійснення якого означає появу у справі одного з основних його учасників –...

Continue Reading