Реферат на тему: Про прояви організованої злочинності у виробничій та управлiнськiй сферах економіки   За останнi п’ять рокiв непослідовність проведення ринкових реформ, послаблення регульованого впливу держави на макро- і мікрорівнях, «доларізація» грошового обігу, посилення структурних деформацій в економіці призвели до рiзкого...

Подробнее

Реферат на тему: Проблема тероризму в сучасному політичному процесі Тероризм як явище, безумовно, представляє чималі труднощі для аналізу. Незважаючи на численні спроби науковців, експертів, дослідників та інших спеціалістів хоча б у загальному вигляді визначити єдине поняття цього явища, дана проблема...

Подробнее

Реферат на тему: Психолого — тактичні аспекти розслідування злочинів, вчинених організованими угрупованнями Розслідування злочинів, вчинених організованими злочинними угрупованнями, завжди представляють собою велику складність як за обсягом слідчої роботи, так і в психологічному аспекті. Організована злочинність в Україні за 10 років...

Подробнее

Реферат на тему: Проблемні питання при розслідуванні злочинів за ухилення від сплати податків Кримінальним та кримінально-процесуальним правом з метою захисту інтересів держави та особи [1] здійснюється регулювання багатьох сфер життєдіяльності суспільства, не є винятком і оподаткування в Україні. Враховуючи специфіку...

Подробнее

Реферат на тему: Проблеми управління системою боротьби з організованою злочинністю та корупцією в Україні З початку третього тисячоліття відбувається усвідомлення нових реалій суспільного життя, надання пріоритету у внутрішній і зовнішній політиці меті інтеграції України до Європейського Союзу, введення її до...

Подробнее

Реферат на тему: Реалізація принципу законності в ОРД Конституція України гарантує права та свободи особи, які ніким не можуть бути порушені. В розділі першому статті 3 Конституції передбачено, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека...

Подробнее

Реферат на тему: Кримінологічні особливості осіб, причетних до наркобізнесу Протягом останніх років в Україні спостерігається стійка тенденція до подальшого загострення проблем, пов’язаних з незаконним обігом (культивування наркотиковмісних рослин, розробка, виробництво, відпуск, виготовлення, зберігання, розподіл, торгівля, використання, переміщення на території України...

Подробнее

Реферат на тему: Проблеми застосування примусового лікування до осіб, хворих на наркоманію, які вчинили злочин З прийняттям нового Кримінального кодексу України та Постанови Пленуму Верховного Суду України від 3 червня 2005 року № 7 “Про практику застосування судами примусових заходів...

Подробнее

Реферат на тему: Міжнародний захист прав дитини в умовах формування інформаційного суспільства Забезпечення прав дитини є глобальною проблемою сучасності, у розв’язанні якого має бути зацікавленим все людство. І це пояснюється, перш за все, визначальною роллю молодого покоління у гарантуванні життєздатності суспільства та прогнозуванні його...

Подробнее

Реферат на тему: Використання мережі Інтернет як каналу інформаційно-психологічного впливу Інтернет, який ще не так давно був інструментом академічних вчених і дослідників, дедалі глибше проникає в наше повсякденне життя, охоплюючи практично всі сфери людського буття. Люди користуються ним для обміну...

Подробнее
Страница 286 из 648« Первая...102030...284285286287288...300310320...Последняя »