Міжнародне співтовариство у боротьбі з корупцією (реферат)

0 Comment on Міжнародне співтовариство у боротьбі з корупцією (реферат)

Реферат на тему: Міжнародне співтовариство у боротьбі з корупцією Міжнародне співтовариство усвідомило, яку небезпеку містить в собі корупція як для окремої країни, так і в цілому світа. Уряди країн світової співдружності вже давно обговорюють проблему глобалізації корупції на внутрішньому і...

Continue Reading

Рівень довіри до поліції (міліції): крос-національні зіставлення (реферат)

0 Comment on Рівень довіри до поліції (міліції): крос-національні зіставлення (реферат)

Реферат на тему: Рівень довіри до поліції (міліції): крос-національні зіставлення Рівень довіри населення до соціальних інститутів є важливим показником легітимності та ефективності державної влади. Показник довіри, поряд з іншими об’єктивними (статистичними) відомостями, міститься у Комплексній системі оцінки діяльності органів внутрішніх...

Continue Reading

Проблеми розвитку електронної комерції в Україні (реферат)

0 Comment on Проблеми розвитку електронної комерції в Україні (реферат)

Реферат на тему: Проблеми розвитку електронної комерції в Україні Двадцять перше століття – час інформації, час автоматизації у різних галузях людської діяльності (наука, промисловість, фінансова активність, побут тощо). Комп’ютер, що використовується практично в усіх сферах життя, став символом сьогодення. У...

Continue Reading

Прояви тіньової економіки в агропромисловому комплексі України (реферат)

0 Comment on Прояви тіньової економіки в агропромисловому комплексі України (реферат)

Реферат на тему: Прояви тіньової економіки в агропромисловому комплексі України Сучасні процеси політичної та економічної перебудови України свідчать, що серед багатьох проблем, які потребують радикального вирішення, існує проблема тіньової економіки. Формування виваженої політики у галузі розбудови громадянського суспільства і правової...

Continue Reading

Проблеми оперативно-розшукового документування злочинів, що скоюються організованими злочинними угрупованнями в сфері зовнішньоекономічних відносин (р

0 Comment on Проблеми оперативно-розшукового документування злочинів, що скоюються організованими злочинними угрупованнями в сфері зовнішньоекономічних відносин (р

Реферат на тему: Проблеми оперативно-розшукового документування злочинів, що скоюються організованими злочинними угрупованнями в сфері зовнішньоекономічних відносин Зовнішньоекономічна діяльність нашої держави обумовлена наявністю різноманітних чинників. Існуючі торговельні неузгодженості, часові протиріччя, розбіжності у діяльності експортерів та імпортерів товарів, відсутність належних зв’язків між...

Continue Reading

Міжнародне співробітництво щодо протидії злочинам у сфері інформаційних технологій (реферат)

0 Comment on Міжнародне співробітництво щодо протидії злочинам у сфері інформаційних технологій (реферат)

Реферат на тему: Міжнародне співробітництво щодо протидії злочинам у сфері інформаційних технологій Інтеграція України до Європейського співтовариства передбачає входження нашої держави до інформаційного суспільства, яке характеризується широким використанням переваг нових інформаційних технологій у всіх сферах виробництва, науки, культури і т....

Continue Reading

Інформаційно-аналітичне забезпечення боротьби з корупцією: структура та зміст навчального модулю (реферат)

0 Comment on Інформаційно-аналітичне забезпечення боротьби з корупцією: структура та зміст навчального модулю (реферат)

Реферат на тему: Інформаційно-аналітичне забезпечення боротьби з корупцією: структура та зміст навчального модулю Зростання рівня корупції та організованої злочинності, технічної оснащеності та застосування новітніх досягнень науково-технічного прогресу організованими злочинними угрупованнями, що спостерігається останнім часом, потребує адекватного реагування з боку правоохоронних...

Continue Reading

Кіберзлочинність як чинник державної інформаційної політики України (реферат)

0 Comment on Кіберзлочинність як чинник державної інформаційної політики України (реферат)

Реферат на тему: Кіберзлочинність як чинник державної інформаційної політики України У Міжвідомчому науково-дослідному центрі з проблем боротьби з організованою злочинністю (далі – МНДЦ) протягом семи років здійснюється вивчення протидії комп’ютерній злочинності (кіберзлочинності) в Україні. У 2002 році дослідження проводилися з...

Continue Reading

Економіко-кримінологічні аспекти діяльності бурякоцукрової галузі України (реферат)

0 Comment on Економіко-кримінологічні аспекти діяльності бурякоцукрової галузі України (реферат)

Реферат на тему: Економіко-кримінологічні аспекти діяльності бурякоцукрової галузі України Бурякоцукрова галузь України – одна з найпотужніших у світі. Заснована ще в 1824 р. вона стала важливим важелем розвитку агропромислового комплексу, досягнувши у 70 – 80 pp. минулого століття найбільших у...

Continue Reading

Інформаційні технології як чинник терористичного акту (реферат)

0 Comment on Інформаційні технології як чинник терористичного акту (реферат)

Реферат на тему: Інформаційні технології як чинник терористичного акту Терористичні акти у США, зокрема 11 вересня 2001 року у Нью-Йорку, засвідчили підступність і винахідливість терористів: застосування зброї, вчинення вибухів, підпалу чи інші дії, що створюють небезпеку для людей, суспільства, держави,...

Continue Reading