Технологія використання інформації для корегування управлінських рішень (реферат)

0 Comment on Технологія використання інформації для корегування управлінських рішень (реферат)

Реферат на тему: Технологія використання інформації для корегування управлінських рішень Діяльність органів внутрішніх справ у протидії організованій злочинності в сучасних умовах потребує швидкого та дієвого реагування на зміну оперативної обстановки. Раціональне використання сил та засобів для адекватного реагування на зміни...

Continue Reading

Чи дійсно потрібен новий закон про протидію корупції? (реферат)

0 Comment on Чи дійсно потрібен новий закон про протидію корупції? (реферат)

Реферат на тему: Чи дійсно потрібен новий закон про протидію корупції? Обставина, що чинне вітчизняне антикорупційне законодавство потребує свого вдосконалення, не викликає сумніву. Хоча, зауважимо, що в системі складових ефективної протидії корупції законодавча база не є найгіршою – в Україні...

Continue Reading

Суспільні інформаційні відносини – об’єкт кримінально-правової охорони і захисту: кримінолого-когнітологічні аспекти (реферат)

0 Comment on Суспільні інформаційні відносини – об’єкт кримінально-правової охорони і захисту: кримінолого-когнітологічні аспекти (реферат)

Реферат на тему: Суспільні інформаційні відносини – об’єкт кримінально-правової охорони і захисту: кримінолого-когнітологічні аспекти Кримінально-правовий захист та охорона суспільних інформаційних відносин визначено у чинному інформаційному законодавстві України і здійснюється на державному рівні. Порушення законодавства України про інформацію передбачає настання дисциплінарної, цивільно-правової, адміністративної,...

Continue Reading

Управлінській підхід до вивчення системи забезпечення національної безпеки України (реферат)

0 Comment on Управлінській підхід до вивчення системи забезпечення національної безпеки України (реферат)

Реферат на тему: Управлінській підхід до вивчення системи забезпечення національної безпеки України Останнім часом проблема управління національною безпекою переміщується в бік не стільки декларованої, скільки реально розглядуваної. Передусім, це обумовлено трансформацією геополітичної конфігурації, яка спричинила суттєвий вплив на характер та...

Continue Reading

Чи захищені права, честь та гідність біженців і осіб, які шукають притулок в Україні (реферат)

0 Comment on Чи захищені права, честь та гідність біженців і осіб, які шукають притулок в Україні (реферат)

Реферат на тему: Чи захищені права, честь та гідність біженців і осіб, які шукають притулок в Україні Після розвалу соціалістичного табору Україна зіткнулась з новою проблемою – масовим напливом біженців. Це пояснюється відкритістю кордонів, можливістю вільного виїзду за кордон, активною...

Continue Reading

Шляхи вирішення нагальних проблем у кредитно-фінансовій та банківській сферах держави (реферат)

0 Comment on Шляхи вирішення нагальних проблем у кредитно-фінансовій та банківській сферах держави (реферат)

  Реферат на тему: Шляхи вирішення нагальних проблем у кредитно-фінансовій та банківській сферах держави   Аналіз статистичних даних, що характеризують стан боротьби із злочинністю у сфері економіки, інших матеріалів свідчить про інтенсивне зростання економічних злочинів. До факторів, що у першу...

Continue Reading

Розслідування кримінальних справ про злочини, що вчинюються організованими злочинними об’єднаннями (реферат)

0 Comment on Розслідування кримінальних справ про злочини, що вчинюються організованими злочинними об’єднаннями (реферат)

Реферат на тему: Розслідування кримінальних справ про злочини, що вчинюються організованими злочинними об’єднаннями.   В останні роки, офіційно визнавши існування в Україні організованої злочинності як негативного фактора соціальної нестабільності, що несе загрозу національній безпеці держави [1], було чимало зроблено у...

Continue Reading

Стан розрахунків за спожиту електроенергію в Україні (реферат)

0 Comment on Стан розрахунків за спожиту електроенергію в Україні (реферат)

Реферат на тему: Стан розрахунків за спожиту електроенергію в Україні Проблема неплатежів характерна як для електроенергетики, так і для всієї економіки України, що викликано глибокою економічною кризою в країні. Велике занепокоєння викликає ситуація, що склалася в енергетичній галузі з приводу...

Continue Reading

Стан протидії корупції та шляхи її подолання (реферат)

0 Comment on Стан протидії корупції та шляхи її подолання (реферат)

Реферат на тему: Стан протидії корупції та шляхи її подолання Однією зі складових організованої злочинності є корупція. Корумпованість державного апарату, різних гілок влади вкрай негативно впливає фактично на всі сторони суспільного життя, насамперед, на діяльність політичних інститутів країни, на правову...

Continue Reading

Створення зони антитерористичної безпеки у Чорноморському регіоні: геополітичний та правовий виміри (реферат)

0 Comment on Створення зони антитерористичної безпеки у Чорноморському регіоні: геополітичний та правовий виміри (реферат)

Реферат на тему: Створення зони антитерористичної безпеки у Чорноморському регіоні: геополітичний та правовий виміри Чорноморський геополітичний простір з давніх часів залишався у зоні пильної уваги суб’єктів міжнародних відносин, нерідко ставав предметом силового протистояння сторін. У контексті сумісного існування процесів глобалізації...

Continue Reading