Сутність і значення стадії попереднього розгляду кримінальної справи суддею (реферат)

0 Comment on Сутність і значення стадії попереднього розгляду кримінальної справи суддею (реферат)

Сутність і значення стадії попереднього розгляду кримінальної справи суддею Особливе місце в теорії і практиці кримінального процесу відводиться судовій діяльності, тому що тільки суд вирішує основне питання кримінального процесу — про винність або невинність особи, про застосування або незастосування до...

Continue Reading

Аспекти правової реформи (реферат)

0 Comment on Аспекти правової реформи (реферат)

Аспекти правової реформи До структури такої категорії як “правова реформа”, на нашу думку, належать такі поняття: напрями правової реформи; її суб’єкт та об’єкт. “Напрями правової реформи” як поняття відображає її функції в суспільстві загалом та розуміння ініціаторів (суб’єкта правової реформи)...

Continue Reading

Україна в ООН: аспект співпраці в галузі прав людини (реферат)

0 Comment on Україна в ООН: аспект співпраці в галузі прав людини (реферат)

Україна в ООН: аспект співпраці в галузі прав людини Багато десятиліть тому, після Другої Світової війни, під впливом факторів тотального порушення прав і свобод людини, Україні судилося стати однією з держав-засновниць Міжнародної Організації Об’єднаних Націй. Загальновідомо, що ця авторитетна міжнародна...

Continue Reading

Підвідомчість як передумова виникнення процесуальних правовідносин у міжнародному арбітражі (реферат)

0 Comment on Підвідомчість як передумова виникнення процесуальних правовідносин у міжнародному арбітражі (реферат)

Підвідомчість як передумова виникнення процесуальних правовідносин у міжнародному арбітражі Одним із ефективних способів вирішення спорів між учасниками зовнішньоторговельних відносин є міжнародний комерційний арбітраж. На відміну від судового розгляду він має низку беззаперечних переваг, до яких слід віднести можливість вибору місця...

Continue Reading

Криміналістичні аспекти судового дослідження доказів, зібраних на стадії досудового розслідування (реферат)

0 Comment on Криміналістичні аспекти судового дослідження доказів, зібраних на стадії досудового розслідування (реферат)

Криміналістичні аспекти судового дослідження доказів, зібраних на стадії досудового розслідування Питання про доказування в кримінальному процесі вже тривалий час породжує і становить значний інтерес у процесуалістів різних держав, в тому числі вітчизняних дореволюційних, радянських, а потім і українських. На цю...

Continue Reading

Застосування непрямих методів перевірок у роботі податкової служби (реферат)

0 Comment on Застосування непрямих методів перевірок у роботі податкової служби (реферат)

Застосування непрямих методів перевірок у роботі податкової служби Важливою складовою в роботі державної податкової служби й надалі залишається фінансовий контроль за правильним обчисленням і своєчасною сплатою податків та зборів (обов’язкових платежів). Проте здійснювати ефективні перевірки суб’єктів господарювання не завжди вдається....

Continue Reading

Генеза становлення та розвитку третейських судів у західній правовій традиції (реферат)

0 Comment on Генеза становлення та розвитку третейських судів у західній правовій традиції (реферат)

Генеза становлення та розвитку третейських судів у західній правовій традиції Поза сумнівами будь-яке явище або ситуацію доцільніше та ефективніше досліджувати у динаміці розвитку, а не у статиці, з метою з’ясування її сутності та глибинного підґрунтя. Це дозволяє стереоскопічно поглянути на...

Continue Reading

Рецепція деліктних зобов\’язань римського права в новому цивільному кодексі України (реферат)

0 Comment on Рецепція деліктних зобов\’язань римського права в новому цивільному кодексі України (реферат)

Рецепція деліктних зобов’язань римського права в новому цивільному кодексі України 16 січня 2003 року Верховна Рада України прийняла новий Цивільний кодекс України, який вступає в силу з 1 січня 2004 року. Новий Цивільний кодекс (надалі — ЦК) створювався як кодекс...

Continue Reading

Проблеми обмеження права на свободу вираження поглядів (реферат)

0 Comment on Проблеми обмеження права на свободу вираження поглядів (реферат)

Проблеми обмеження права на свободу вираження поглядів Право на свободу вираження поглядів займає особливе місце в системі прав і свобод людини. Воно засадничо притаманне кожній людині, яка має власну індивідуальність, є важливим фактором утвердження її самобутності та унікальності. Це право...

Continue Reading

Світовий досвід організації туристично-рекреаційної діяльності (реферат)

0 Comment on Світовий досвід організації туристично-рекреаційної діяльності (реферат)

Світовий досвід організації туристично-рекреаційної діяльності Економічні перетворення, які відбуваються на сучасному етапі в Україні, в першу чергу пов’язані із реформуванням відносин власності, реструктуризацією народного господарства та інтеграцією держави у світову економіку. Це потребує виваженої державної політики та врахування в ній...

Continue Reading