Великий судовий кодекс України як спроба кодифікації процесуального законодавства (реферат)

0 Comment on Великий судовий кодекс України як спроба кодифікації процесуального законодавства (реферат)

Великий судовий кодекс України як спроба кодифікації процесуального законодавства У Верховній Раді України 4 квітня 2003 року за № 3338 зареєстрований новий законопроект поданий 12 народними депутатами України — Великий судовий кодекс України. Основною метою даної пропозиції є консолідація в...

Continue Reading

Розвиток інституту іпотеки підприємства (реферат)

0 Comment on Розвиток інституту іпотеки підприємства (реферат)

Розвиток інституту іпотеки підприємства Проблеми іпотеки підприємства зумовлені особливістю предмету даного виду застави, який складається з матеріальних і нематеріальних елементів. Однією із форм римської застави була іпотека, “при якій предмет застави залишався у власності і користуванні боржника” [1]. Предметом іпотеки...

Continue Reading

Визначення походження дитини за сімейним кодексом України (реферат)

0 Comment on Визначення походження дитини за сімейним кодексом України (реферат)

Визначення походження дитини за сімейним кодексом України У практиці застосування правових норм, пов’язаних з необхідністю визначення походження дитини за нині діючим Кодексом про шлюб та сім’ю України, виникали складності, що пояснюється недосконалістю та консерватизмом цього законодавчого акту. Особливо гостро постає...

Continue Reading

Правові гарантії захисту комерційної таємниці суб’єкта господарювання банківськими установами (реферат)

0 Comment on Правові гарантії захисту комерційної таємниці суб’єкта господарювання банківськими установами (реферат)

Правові гарантії захисту комерційної таємниці суб’єкта господарювання банківськими установами Суб’єкт господарювання у процесі своєї діяльності взаємодіє з банківськими установами, при цьому така взаємодія супроводжується передачею значних обсягів інформації, у тому числі інформації з обмеженим доступом (комерційної таємниці). Гарантом збереження такої...

Continue Reading

Кримінально-процесуальне аспекти міжнародного співробітництва України у галузі надання правової допомоги в кримінальних справах (реферат)

0 Comment on Кримінально-процесуальне аспекти міжнародного співробітництва України у галузі надання правової допомоги в кримінальних справах (реферат)

Кримінально-процесуальне аспекти міжнародного співробітництва України у галузі надання правової допомоги в кримінальних справах Глибокі економічні, політичні та соціальні зміни, які відбуваються в Україні та країнах СНД протягом останніх десяти років, призвели до виникнення та розповсюдження низки негативних явищ, притаманних сучасному...

Continue Reading

Сутність і значення стадії попереднього розгляду кримінальної справи суддею (реферат)

0 Comment on Сутність і значення стадії попереднього розгляду кримінальної справи суддею (реферат)

Сутність і значення стадії попереднього розгляду кримінальної справи суддею Особливе місце в теорії і практиці кримінального процесу відводиться судовій діяльності, тому що тільки суд вирішує основне питання кримінального процесу — про винність або невинність особи, про застосування або незастосування до...

Continue Reading

Загальна аварія як підстава виникнення правовідносин (реферат)

0 Comment on Загальна аварія як підстава виникнення правовідносин (реферат)

Загальна аварія як підстава виникнення правовідносин При розподілі загальної аварії, тобто збитків, зазнаних учасниками морського перевезення внаслідок зроблених навмисно і розумно надзвичайних витрат та пожертв з метою врятування судна, фрахту і вантажу від загальної для них небезпеки,1 виникає питання визначення...

Continue Reading

Особливості оціночного компонента правосвідомості молоді (реферат)

0 Comment on Особливості оціночного компонента правосвідомості молоді (реферат)

Особливості оціночного компонента правосвідомості молоді Стан, який переживає сучасне українське суспільство, можна з повним правом назвати часом крутого цивілізаційного перелому, адже кінець XX — початок XXI ст. ознаменовані грандіозними змінами в політиці, економіці, духовному і правовому житті нашого соціуму. Наслідком...

Continue Reading

Кримінально-процесуальні принципи розслідування злочинів (реферат)

0 Comment on Кримінально-процесуальні принципи розслідування злочинів (реферат)

Кримінально-процесуальні принципи розслідування злочинів Здійснюючи свою діяльність в галузі кримінального судочинства, органи дізнання прокуратура, суд сприяють укріпленню законності, попередженню злочинів. Кримінальне судочинство України базується на певних принципах. Принцип (від лат. principium — основа) основне положення якої-небудь теорії, вчення, світогляду і...

Continue Reading

Словацька інформаційна служба в період уряду (реферат)

0 Comment on Словацька інформаційна служба в період уряду (реферат)

Словацька інформаційна служба в період уряду В. Мечіяра (1994-1998 pp.) Ступінь зрілості демократичної держави вимірюється методами діяльності й повагою до закону правоохоронних органів, передовсім спецслужб. З іншого боку, однією з основних ознак недемократичних режимів є зростання ролі “силових структур”, виконання...

Continue Reading