Докази у справах про недобросовісну конкуренцію (реферат)

0 Comment on Докази у справах про недобросовісну конкуренцію (реферат)

Докази у справах про недобросовісну конкуренцію Функціонування ринкових відносин передбачає створення однакових можливостей для суб’єктів господарювання, атакож їхню конкуренцію, але, як відомо, ринок досконалої конкуренції у чистому вигляді не існує і економіка всіх держав обов’язково стикається з таким негативним явищем...

Continue Reading

Принцип соціального натуралізму та його значення для юриспруденції і кримінологи (реферат)

0 Comment on Принцип соціального натуралізму та його значення для юриспруденції і кримінологи (реферат)

Принцип соціального натуралізму та його значення для юриспруденції і кримінологи Наука, — в тому числі і юридична, — це діяльність, спрямована на здобуття нових знань про певні явища за допомогою спеціально пристосованих для цього методів. Без використання таких методів неможливе...

Continue Reading

Законодавча діяльність центральної ради в галузі освіти і культури: історичний досвід і його значення для сучасної розбудови України (реферат)

0 Comment on Законодавча діяльність центральної ради в галузі освіти і культури: історичний досвід і його значення для сучасної розбудови України (реферат)

Законодавча діяльність центральної ради в галузі освіти і культури: історичний досвід і його значення для сучасної розбудови України У роки проголошення і розбудови незалежної України до історичного досвіду української революції 1917-1920рр., її державотворчої політики все більше і більше звертаються історики,...

Continue Reading

Правові системи сучасності: поняття та проблеми класифікації (реферат)

0 Comment on Правові системи сучасності: поняття та проблеми класифікації (реферат)

Правові системи сучасності: поняття та проблеми класифікації Питаннями правових систем сучасності та їхньої класифікації активно займаються вітчизняні та зарубіжні дослідники права. В останнє десятиріччя ця проблема розглядається не тільки в науковій, але й в учбовій юридичній літературі, зокрема авторами підручників...

Continue Reading

Підготовка цивільних справ до судового розгляду як обов\’язкова процесуальна стадія (реферат)

0 Comment on Підготовка цивільних справ до судового розгляду як обов\’язкова процесуальна стадія (реферат)

Підготовка цивільних справ до судового розгляду як обов’язкова процесуальна стадія В процесі реформування судової системи України, вдосконалення механізмів здійснення правосуддя, підвищення ефективності і оперативності розгляду справ судами як основного гаранту захисту прав і законних інтересів громадян, особливого значення набуває питання...

Continue Reading

Управлінська культура державних службовців (деонтологічні аспекти) (реферат)

0 Comment on Управлінська культура державних службовців (деонтологічні аспекти) (реферат)

Управлінська культура державних службовців (деонтологічні аспекти) Українське суспільство сьогодні знаходиться на найбільш складній ділянці перехідного періоду, коли попередні ідеали втрачені, а становлення нових відбувається зі значними ускладненнями. Відбуваються суттєві метаморфози і в принципах державного управління. Так, в даний час вже...

Continue Reading

Роль системи стимулювання збуту продукції в діяльності підприємств переробної галузі АПК (реферат)

0 Comment on Роль системи стимулювання збуту продукції в діяльності підприємств переробної галузі АПК (реферат)

Роль системи стимулювання збуту продукції в діяльності підприємств переробної галузі АПК В сучасних умовах вже недостатньо просто виготовити хорошу річ, встановити на неї ціну і доставити на ринок. Посилення конкуренції потребує від виробника створювати і реалізовувати не лише нові товари,...

Continue Reading

Регіональний круглий стіл з проблем кримінального та кримінально-процесуального законодавства (реферат)

0 Comment on Регіональний круглий стіл з проблем кримінального та кримінально-процесуального законодавства (реферат)

Регіональний круглий стіл з проблем кримінального та кримінально-процесуального законодавства 21-22 лютого 2003 року у Хмельницькому інституті регіонального управління та права відбувся регіональний круглий стіл на тему “Актуальні проблеми кримінального і кримінально-процесуального законодавства та практики його застосування”. Керівництво навчального закладу в...

Continue Reading

Функція держави по забезпеченню проходження військової служби за контрактом (реферат)

0 Comment on Функція держави по забезпеченню проходження військової служби за контрактом (реферат)

Функція держави по забезпеченню проходження військової служби за контрактом Відповідно до ст. 65 Конституції України захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов’язком громадян України. Оборона України, забезпечення недоторканості державного кордону та національної безпеки здійснюється...

Continue Reading

Право на здоров\’я як особисте немайнове право фізичних осіб (реферат)

0 Comment on Право на здоров\’я як особисте немайнове право фізичних осіб (реферат)

Право на здоров’я як особисте немайнове право фізичних осіб Економічна трансформація суспільних відносин та їх тотальна комерціалізація, яка на сьогодні відбувається в Україні, ставить перед нами цілу низку питань, що пов’язані із виокремленням тієї сфери суспільних відносин, об’єкти якої не...

Continue Reading