Значення інвестицій та їх правове регулювання відповідно до законодавства України (реферат)

0 Comment on Значення інвестицій та їх правове регулювання відповідно до законодавства України (реферат)

Реферат на тему: Значення інвестицій та їх правове регулювання відповідно до законодавства України Як свідчить історія багатьох країн, іноземні інвестиції відігравали і відіграють значну роль у вирішенні важливих питань їх соціально-економічного розвитку. І це цілком зрозуміло, адже інвестиції, як правило,...

Continue Reading

Соціальна безпека перехідного суспільства в контексті глобалізації (реферат)

0 Comment on Соціальна безпека перехідного суспільства в контексті глобалізації (реферат)

Реферат на тему: Соціальна безпека перехідного суспільства в контексті глобалізації Новим викликом часу для перехідних суспільств пострадянського простору є проблема глобалізації. Ідея економічного прогресу, яка була основою модернізації західних суспільств ХХ століття, набула нового змісту. Глобалізаційні процеси, як результат розвитку...

Continue Reading

Конституційні основи компетенції верховної ради автономної республіки Крим (реферат)

0 Comment on Конституційні основи компетенції верховної ради автономної республіки Крим (реферат)

Реферат на тему: Конституційні основи компетенції верховної ради автономної республіки Крим Успішна реалізація парламентаризму безпосередньо в Криму вимагає повного використання всіх можливостей Верховної Ради Автономної Республіки Крим як органу представницької влади, пошуку нового і активного застосування наявних форм організації і...

Continue Reading

Загальні питання гармонізації (реферат)

0 Comment on Загальні питання гармонізації (реферат)

Реферат на тему: Загальні питання гармонізації армонізація національного законодавства будь-якої країни з міжнародним правом, зокрема економічним, передбачає узгодження їх змісту. Розглядаючи питання гармонізації законодавства України з міжнародним економічним правом, передусім необхідно мати на увазі, що воно є частиною міжнародного права,...

Continue Reading

Значення митної діяльності та законодавство про неї. Державна митна служба та її правовий статус (реферат)

0 Comment on Значення митної діяльності та законодавство про неї. Державна митна служба та її правовий статус (реферат)

Реферат на тему: Значення митної діяльності та законодавство про неї. Державна митна служба та її правовий статус Успішний розвиток будь-якої країни значною мірою залежить від уміння організувати захист її економічних інтересів. Одним із важливих способів такого захисту є правильно організована...

Continue Reading

До раціоналізації законодавчого процесу (методичні питання) (реферат)

0 Comment on До раціоналізації законодавчого процесу (методичні питання) (реферат)

Реферат на тему: До раціоналізації законодавчого процесу (методичні питання) Актуальність проблеми удосконалення законодавчого процесу в Україні навряд чи потребує розгорнутого обґрунтування, враховуючи досить низький рівень якості законодавства, що слугує критерієм істини в даному питанні. Те, що останнім часом дехто намагається...

Continue Reading

Поняття адміністративного захисту авторського права і суміжних прав (реферат)

0 Comment on Поняття адміністративного захисту авторського права і суміжних прав (реферат)

Реферат на тему: Поняття адміністративного захисту авторського права і суміжних прав Найголовнішими завданнями, які стоять перед Україною сьогодні, є вступ до Всесвітньої організації торгівлі та входження до європейського правового і економічного поля. На заваді цим благородним цілям стоїть, крім іншого,...

Continue Reading

Історія розвитку системи органів державного управління України (реферат)

0 Comment on Історія розвитку системи органів державного управління України (реферат)

Реферат на тему: Історія розвитку системи органів державного управління України Доводити необхідність існування управління немає ніякої потреби. Так, всі сукупності живих істот існують за певними управлінськими законами. Людина теж не є виключенням. За свідченням вчених, які вивчали наскальні малюнки первісної...

Continue Reading

Юридичні особи в міжнародному комерційному праві (реферат)

0 Comment on Юридичні особи в міжнародному комерційному праві (реферат)

Реферат на тему: Юридичні особи в міжнародному комерційному праві У міжнародному комерційному праві юридичні особи є головними суб’єктами права. Як правило, юридичні особи (Juristische Person, Personne civille, personne morale, corporation, legal person) — це різноманітні підприємницькі об’єднання, які відіграють вирішальну...

Continue Reading

Платники податків як суб’єкти податкових правопорушень (теоретичні проблеми) (реферат)

0 Comment on Платники податків як суб’єкти податкових правопорушень (теоретичні проблеми) (реферат)

Реферат на тему: Платники податків як суб’єкти податкових правопорушень (теоретичні проблеми). Однією з проблем, яка досить активно дискутується в юридичній науці є відмежування податкового правопорушення від адміністративного. Найбільш яскраво їх відмінність виявляється саме в суб’єктах. Необхідно зазначити, що рівень дослідження...

Continue Reading