Міжнародні економічні організації в системі ООН (реферат)

0 Comment on Міжнародні економічні організації в системі ООН (реферат)

Реферат на тему: Міжнародні економічні організації в системі ООН Аналіз Статуту ООН дає можливість зробити висновок про те, що однією із важливих цілей даної універсальної міжнародної організації є співробітництво в розв’язанні міжнародних проблем економічного, соціального, культурного і гуманітарного характеру (ст....

Continue Reading

Європейське економічне співтовариство та Європейський Союз у системі міжнародних економічних відносин (реферат)

0 Comment on Європейське економічне співтовариство та Європейський Союз у системі міжнародних економічних відносин (реферат)

Реферат на тему: Європейське економічне співтовариство та Європейський Союз у системі міжнародних економічних відносин Європейське економічне співтовариство (ЄЕС або «Спільний ринок») утворено 25 березня 1957 р. на основі Римського договору. Сьогодні це угруповання, яке об’єднує 15 західноєвропейських країн (Австрію, Бельгію,...

Continue Reading

Соціально-економічні ознаки юридичної особи як учасника адміністративно-правових відносин (реферат)

0 Comment on Соціально-економічні ознаки юридичної особи як учасника адміністративно-правових відносин (реферат)

Реферат на тему: Соціально-економічні ознаки юридичної особи як учасника адміністративно-правових відносин На сьогодні юридична особа виступає учасником багатьох правових відносин. Проте різне розуміння теоретиками природи цього соціального утворення, його ознак й статусу призводить до проблем, пов’язаних з реалізацією юридичними особами...

Continue Reading

Поняття міжнародного митного права. Джерела міжнародного митного права (реферат)

0 Comment on Поняття міжнародного митного права. Джерела міжнародного митного права (реферат)

Реферат на тему: Поняття міжнародного митного права. Джерела міжнародного митного права Міжнародне економічне співробітництво, насамперед між державами, обумовлює необхідність співпраці й у сфері організації та здійснення митної справи. Цей напрям співробітництва спрямований на вирішення системи економічних, організаційних, правових та інших...

Continue Reading

Поняття міжнародної економічної організації та її правовий статус (реферат)

0 Comment on Поняття міжнародної економічної організації та її правовий статус (реферат)

Реферат на тему: Поняття міжнародної економічної організації та її правовий статус Характерною рисою сучасного світового співтовариства є глобалізація міжнародних економічних відносин, а також взаємозалежність їх учасників. Унаслідок цього необхідною умовою реалізації економічного потенціалу будь-якої держави є її участь у діяльності...

Continue Reading

Арбітражна угода та компетенція Міжнародного комерційного арбітражного суду (реферат)

0 Comment on Арбітражна угода та компетенція Міжнародного комерційного арбітражного суду (реферат)

Реферат на тему: Арбітражна угода та компетенція Міжнародного комерційного арбітражного суду В основі арбітражного вирішення спорів лежить арбітражна угода, тобто угода про передачу спору на розгляд і вирішення арбітражу. Арбітражна угода є умовою для визнання компетенції арбітражу. Це самостійна угода...

Continue Reading

Правовий статус конфіденційної інформації за законодавством України (реферат)

0 Comment on Правовий статус конфіденційної інформації за законодавством України (реферат)

Реферат на тему: Правовий статус конфіденційної інформації за законодавством України На початку 21 століття інформаційні відносини набули надзвичайної і, навіть, вирішальної значущості в системі суспільних відносин. Розширення сфери використання інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє людям ширше використовувати свій потенціал і реалізовувати свої...

Continue Reading

Система податкових складів та режим відстрочення сплати акцизних зборів в законодавстві держав-членів Європейських Співтовариств (реферат)

0 Comment on Система податкових складів та режим відстрочення сплати акцизних зборів в законодавстві держав-членів Європейських Співтовариств (реферат)

Реферат на тему: Система податкових складів та режим відстрочення сплати акцизних зборів в законодавстві держав-членів Європейських Співтовариств З прийняттям Верховною Радою України Закону України “Про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу” від 21 листопада 2002 р....

Continue Reading

Правовий статус Міжнародного комерційного арбітражного суду та Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України (реферат)

0 Comment on Правовий статус Міжнародного комерційного арбітражного суду та Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України (реферат)

Реферат на тему: Правовий статус Міжнародного комерційного арбітражного суду та Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України Як уже зазначалося, до постійно діючих арбітражних установ відповідно до ст. 2 Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж» належать Міжнародний комерційний арбітражний суд...

Continue Reading

Проблемні питання взаємодії Президента України з органами виконавчої та судової влади: правовий аспект (реферат)

0 Comment on Проблемні питання взаємодії Президента України з органами виконавчої та судової влади: правовий аспект (реферат)

Реферат на тему: Проблемні питання взаємодії Президента України з органами виконавчої та судової влади: правовий аспект Наукова проблема функціонування інституту Президента в Україні перебуває у стані розвитку з огляду на те, що протягом десятирічного існування України як самостійної держави зазначений...

Continue Reading