Роль законодавства про зовнішньоекономічну діяльність в державному управлінні економікою України (реферат)

0 Comment on Роль законодавства про зовнішньоекономічну діяльність в державному управлінні економікою України (реферат)

Реферат на тему: Роль законодавства про зовнішньоекономічну діяльність в державному управлінні економікою України Важлива роль як регулятору суспільних відносин, що виникають у процесі управління економікою, належить праву. Оскільки управління зовнішньоекономічною діяльністю це складова частина управління економікою, то можна зробити висновок...

Continue Reading

Організаційно-правові питання взаємодії міністерств як центральних органів виконавчої влади з іншими органами виконавчої влади (реферат)

0 Comment on Організаційно-правові питання взаємодії міністерств як центральних органів виконавчої влади з іншими органами виконавчої влади (реферат)

Реферат на тему: Організаційно-правові питання взаємодії міністерств як центральних органів виконавчої влади з іншими органами виконавчої влади Конституційно-правова практика України та інших країн світу свідчить, що взаємовідносини органів державної влади можуть відбуватись як в правових формах, що прямо закріплені в...

Continue Reading

Сутність державного фінансового контролю як державно-управлінської категорії (реферат)

0 Comment on Сутність державного фінансового контролю як державно-управлінської категорії (реферат)

Реферат на тему: Сутність державного фінансового контролю як державно-управлінської категорії Завданням цієї роботи є комплексно дослідити сутність державного фінансового контролю як державно-управлінської категорії, як сфери діяльності цілого ряду органів державного управління і, зокрема, державних податкових органів. Комплексне дослідження сфери державного...

Continue Reading

Торгова реєстрація (реферат)

0 Comment on Торгова реєстрація (реферат)

Реферат на тему: Торгова реєстрація Порядок державної реєстрації суб’єктів комерційного права (комерсантів) існує в кожній країні. Але обов’язковою державна реєстрація є лише для статутних торгових товариств. У країнах романо-германської системи права — для акціонерних товариств і товариств з обмеженою відповідальністю....

Continue Reading

Військове правосуддя і спеціалізація судів загальної юрисдикції (реферат)

0 Comment on Військове правосуддя і спеціалізація судів загальної юрисдикції (реферат)

Реферат на тему: Військове правосуддя і спеціалізація судів загальної юрисдикції При розгляді правових основ функціонування в Україні військових судів постало питання про правовий статус військового правосуддя в системі судів загальної юрисдикції: чи є військові суди спеціалізованими судами, чи вони належать...

Continue Reading

Арбітражне регулювання міжнародної комерційної діяльності (реферат)

0 Comment on Арбітражне регулювання міжнародної комерційної діяльності (реферат)

Реферат на тему: Арбітражне регулювання міжнародної комерційної діяльності Сучасна практика міжнародного партнерства свідчить про те, що чимало розбіжностей та спорів, які виникають під час виконання зовнішньодоговірних контрактів, вирішуються міжнародним комерційним арбітражем, престиж якого сьогодні є безумовним. Він історично виник у...

Continue Reading

Арбітражний регламент ЮНСІТРАЛ (реферат)

0 Comment on Арбітражний регламент ЮНСІТРАЛ (реферат)

Реферат на тему: Арбітражний регламент ЮНСІТРАЛ Арбітражний регламент ЮНСІТРАЛ (далі — Регламент) досить поширений у світі і використовується в більшості випадків, коли сторони не бажають звертатися до постійно діючих арбітражних судів, а віддають перевагу арбітражу ad hok. Також багато арбітражних...

Continue Reading

Митний кодекс України — основа правового регулювання митної справи в Україні (реферат)

0 Comment on Митний кодекс України — основа правового регулювання митної справи в Україні (реферат)

Реферат на тему: Митний кодекс України — основа правового регулювання митної справи в Україні Як уже зазначалося, перший митний кодекс України був ухвалений Верховною Радою України 12 грудня 1991 р. Він складався з 11 розділів і врегульовував питання організації митної...

Continue Reading

Загальна характеристика Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (реферат)

0 Comment on Загальна характеристика Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (реферат)

Реферат на тему: Загальна характеристика Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» Серед законодавчих актів, що регулюють відносини в зовнішньоекономічній сфері, безперечно, основним є Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991 р. Незважаючи на зміни, які вносилися до нього, він...

Continue Reading

Соціальна безпека перехідного суспільства в контексті глобалізації (реферат)

0 Comment on Соціальна безпека перехідного суспільства в контексті глобалізації (реферат)

Реферат на тему: Соціальна безпека перехідного суспільства в контексті глобалізації Новим викликом часу для перехідних суспільств пострадянського простору є проблема глобалізації. Ідея економічного прогресу, яка була основою модернізації західних суспільств ХХ століття набула нового змісту. Глобалізаційні процеси, як результат розвитку...

Continue Reading