Поняття і класифікація особливих (екстремальних) умов (реферат)

0 Comment on Поняття і класифікація особливих (екстремальних) умов (реферат)

РЕФЕРАТ На тему: Поняття і класифікація особливих (екстремальних) умов Діяльність органів внутрішніх справ щодо охорони громадського порядку і боротьби зі злочинністю носить різнобічний, багатогранний характер, вона часто не прогнозована і не передбачувана в своєму розвитку. Раптові зміни і ускладнення ситуації...

Continue Reading

Приватна охоронна структура як соціальна необхідність держави (реферат)

0 Comment on Приватна охоронна структура як соціальна необхідність держави (реферат)

Реферат на тему: Приватна охоронна структура як соціальна необхідність держави У процесі побудови правової держави особливо гостро постає проблема надійного захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб держави. Конституцією України передбачено, що держава гарантує рівноправність усім громадянам та...

Continue Reading

Поняття статусу народного депутата України (реферат)

0 Comment on Поняття статусу народного депутата України (реферат)

РЕФЕРАТ На тему: Поняття статусу народного депутата України Верховна Рада України як єдиний орган законодавчої влади в державі розглядає і вирішує питання, віднесені до її повноважень, від імені Українського народу — громадян України всіх національностей, виражаючи суверенну волю народу. Виразниками...

Continue Reading

Українські проекти на пострадянському просторі (реферат)

0 Comment on Українські проекти на пострадянському просторі (реферат)

Реферат на тему: Українські проекти на пострадянському просторі Українська держава зацікавлена у всебічному розвитку багатостороннього економічного співробітництва з регіональними і субрегіональними структурами. Серед таких структур вирізняється ГУАМ, що поєднує держави із схожими політичними та економічними зовнішніми орієнтаціями — Україну, Грузію,...

Continue Reading

Використання паспортної, реєстраційної та міграційної роботи при охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю (реферат)

0 Comment on Використання паспортної, реєстраційної та міграційної роботи при охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю (реферат)

РЕФЕРАТ На тему: Використання паспортної, реєстраційної та міграційної роботи при охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю Постійна робота щодо виконання паспортних правил сприяє попередженню злочинів, забезпечує успішний розшук осіб, які переховуються від суду та слідства. З часу здійснення нової...

Continue Reading

Контроль за додержанням законодавства про свободу совісті і релігійні організації(реферат)

0 Comment on Контроль за додержанням законодавства про свободу совісті і релігійні організації(реферат)

РЕФЕРАТ На тему: Контроль за додержанням законодавства про свободу совісті і релігійні організації Закон «Про свободу совісті та релігійні організації» встановлює, що усі релігії, віросповідання та релігійні організації є рівними перед законом, не допускається встановлення якихось переваг або обмежень однієї...

Continue Reading

Поняття доказів і їх класифікація (реферат)

0 Comment on Поняття доказів і їх класифікація (реферат)

Реферат на тему: Поняття доказів і їх класифікація Кожна із обставин, що входять в предмет доказування по справі, може бути встановлена (доведена) лише за допомогою доказів. Розглядаючи загальне вчення про докази, І. Я. Фойницький відзначав, що вирішити справу в кримінально-судовому...

Continue Reading

Взаємодія органів внутрішніх справ на транспорті з територіальними органами, адміністрацією і громадськими організаціями транспортних підприємств (реф

0 Comment on Взаємодія органів внутрішніх справ на транспорті з територіальними органами, адміністрацією і громадськими організаціями транспортних підприємств (реф

РЕФЕРАТ На тему: Взаємодія органів внутрішніх справ на транспорті з територіальними органами, адміністрацією і громадськими організаціями транспортних підприємств В організації охорони громадського порядку та боротьбі із злочинністю на транспортних магістралях важливе місце традиційно займає взаємодія органів внутрішніх справ на транспорті...

Continue Reading

Проблеми реформування органів внутрішніх справ та основні напрями кадрової політики (реферат)

0 Comment on Проблеми реформування органів внутрішніх справ та основні напрями кадрової політики (реферат)

РЕФЕРАТ На тему: Проблеми реформування органів внутрішніх справ та основні напрями кадрової політики. Проблеми охорони громадського порядку і боротьби зі злочинністю завжди були, є і будуть актуальними для цивілізованого суспільства. Нині, перебуваючи на порозі третього тисячоліття, більшість країн світу приділяє...

Continue Reading

Укладення шлюбу за українським звичаєвим правом (реферат)

0 Comment on Укладення шлюбу за українським звичаєвим правом (реферат)

Реферат на тему: Укладення шлюбу за українським звичаєвим правом Первинним і основним осередком суспільства є сім’я. Це заснована на шлюбі і близькій родинності невелика група людей, члени якої пов’язані спільністю побуту, взаємною моральною відповідальністю та взаємодопомогою. Унікальність сімейних стосунків у...

Continue Reading