Реферат на тему: Боротьба з організованою злочинністю та корупцією: актуальні проблеми та шляхи вирішення Київ 2016 Демократизація, відкритість влади, прозорість та зрозумiлiсть для населення державних та управлiнських рiшень – найважливiшi засоби протидiї органiзованiй злочинностi та корупцiї Органiзована злочиннiсть та корупцiя...

Подробнее

Реферат на тему: Поняття та предмет сімейного права. Законодавче визначення сім’ї та шлюбу Київ 2016 Шлюбно-сімейне право – сукупність правових норм, які регулюють особисті й пов’язані з ними майнові відносини громадян, що виникають із шлюбу і належності до сім’ї Тобто,...

Подробнее

Реферат на тему: Поняття геноциду: характеристика, об’єкти та ознаки Київ 2016 Геноцид, діяння умисно вчинене з метою повного або часткового знищення будь-якої національної, етнічної, расової чи релігійної групи шляхом позбавлення життя членів такої групи чи заподіяння їм тяжких тілесних ушкоджень,...

Подробнее

Реферат на тему: Судова влада та правосуддя: поняття та ознаки Київ 2016 Судова влада в Україні реалізується шляхом правосуддя в формі цивільного, господарського, адміністративного, кримінального, а також конституційного судочинства Відповідно до Конституції України (ст. 126) судові органи виконують свою функцію ...

Подробнее

Реферат на тему: Статус людини і громадянина як інститут конституційного права Київ 2016 У звичаєвому праві різних країн проблема правового статусу людини і громадянина вирішується неоднаково, можна виділити чотири усталені підходи, що визначають вирішення цієї проблеми Ліберальна концепція виходить з...

Подробнее

Реферат на тему: Особливості набуття права власності Київ 2016 Закон закріплює, що право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів Право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права...

Подробнее

Реферат на тему: Нотаріальне процесуальне право як система правових норм Київ 2016 Предметом нотаріального процесуального права і є суспільні відносини, що регулюються цим правом Нотаріальне процесуальне право не є самостійною галуззю права України. Питання про його місце в системі права...

Подробнее

Реферат на тему: Цивільне право: функції та принципи Київ 2016 Функції сучасного цивільного права — це певні напрями впливу цивільно-правових норм, зумовлені змістом суспільних відносин Цивільне законодавство, цивілістична наука і практика розрізняють такі функції: регулятивну, охоронну, попереджувально-виховну, попереджувально-стимулюючу. Реалізація регулятивної функції забезпечує...

Подробнее

Реферат на тему: Прокуратура в Україні: функції та повноваження в галузі загального нагляду Київ 2016 Основною функцією прокуратури є функція нагляду за додержанням законів, вона здійснюється виключно органами прокуратури і займає головне місце в структурі її діяльності Під функцією прокуратури...

Подробнее

Реферат на тему: Правова природа та ознаки правопорушень Київ 2016 Різновидність соціальних відхилень, яка зв’язана з відступленням від цілей, принципів права, може бути об’єднана поняттям протиправної поведінки Люди в своїй діяльності здебільшого діють відповідно до норм закону. Поведінку, яка відповідає...

Подробнее
Страница 2 из 64812345...102030...Последняя »