Експертиза у справах про недобросовісну конкуренцію (реферат)

0 Comment on Експертиза у справах про недобросовісну конкуренцію (реферат)

Експертиза у справах про недобросовісну конкуренцію Під час розслідування у справах про порушення законодавства про недобросові конкуренцію органи Антимонопольного комітету України вчиняють ряд дій, спрямовани всебічне, повне і об’єктивне з’ясування дійсних обставин справи, прав і обов’язків сторін. Чи місце серед...

Continue Reading

Обставини, що пом’якшують покарання: характерні ознаки (реферат)

0 Comment on Обставини, що пом’якшують покарання: характерні ознаки (реферат)

Обставини, що пом’якшують покарання: характерні ознаки У кримінальному праві України покарання визначається як один з основних засобів боротьби зі злочинністю. В 4.2 ст. 50 Кримінального кодексу України визначено мету покарання: покарання має на меті не тільки кару а й виправлення...

Continue Reading

Компетенція президента України у сфері державного управління: поняття та форми реалізації (реферат)

0 Comment on Компетенція президента України у сфері державного управління: поняття та форми реалізації (реферат)

Компетенція президента України у сфері державного управління: поняття та форми реалізації Вдосконалення системи управління не є заходом, який підлягає одноразовому використанню. Це — динамічний процес вирішення проблем, які постійно постають перед державою та зумовлюються самим життям. За таких умов особливого...

Continue Reading

Проблеми визначення поняття добросовісності та розумності у цивільному кодексі України (реферат)

0 Comment on Проблеми визначення поняття добросовісності та розумності у цивільному кодексі України (реферат)

Проблеми визначення поняття добросовісності та розумності у цивільному кодексі України Необхідність прийняття Цивільного кодексу України визріла іще кілька років тому. Це було пов’язано із переходом України до ринкової економіки та виникненням надзвичайно великої кількості неврегульованих правовідносин. Увесь цей час законодавець...

Continue Reading

Проблеми реформування та кодифікації сімейного законодавствав Україні (реферат)

0 Comment on Проблеми реформування та кодифікації сімейного законодавствав Україні (реферат)

Проблеми реформування та кодифікації сімейного законодавствав Україні 10 січня 2002 року Верховна Рада прийняла Сімейний кодекс України (далі по тексту — СК), яким починаючи з 1 січня 2003 року будуть визначатись засади шлюбу особисті немайнові та майнові права і обов’язки...

Continue Reading

Реформування прикордонних військ України як складова оптимізації системи національної безпеки (реферат)

0 Comment on Реформування прикордонних військ України як складова оптимізації системи національної безпеки (реферат)

Реформування прикордонних військ України як складова оптимізації системи національної безпеки В Україні, починаючи з Декларації про державний суверенітет, зароджуються ідеї створення власних збройних сил. 24 серпня 1991 року, проголосивши акт незалежності, Верховна Рада одним із перших своїх нормативно-правових актів прийняла...

Continue Reading

Федералістська концепція європейської єдності як методологічна основа дослідження конституційного устрою (реферат)

0 Comment on Федералістська концепція європейської єдності як методологічна основа дослідження конституційного устрою (реферат)

Федералістська концепція європейської єдності як методологічна основа дослідження конституційного устрою європейського союзу Дослідження різноманітних ідей та уявлень про європейську єдність, відомих історії політичної і правової думки, доводять, що однією з перших, найбільш розповсюджених та розвинутих інтеграційних концепцій, які складають теоретичну...

Continue Reading

Дебати в суді апеляційної інстанції: окремі аспекти (реферат)

0 Comment on Дебати в суді апеляційної інстанції: окремі аспекти (реферат)

Дебати в суді апеляційної інстанції: окремі аспекти Завданнями цивільного судочинства є охорона прав та законних інтересів фізичних, юридичних осіб, держави шляхом всебічного розгляду та вирішення цивільних справ. Успішному виконанню цих завдань повинна сприяти не лише діяльність судів першої інстанції, а...

Continue Reading

Форми використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів та їх криміналістична систематизація (реферат)

0 Comment on Форми використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів та їх криміналістична систематизація (реферат)

Форми використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів та їх криміналістична систематизація Ефективне розслідування злочинів залежить від багатьох факторів. Одним із них є вміле використання спеціальних знань. Ще основоположник криміналістики як науки Г. Гросс наголошував на великій ролі спеціальних знань у...

Continue Reading

Бюджетно-правові поняття: теоретико-правовий аспект (реферат)

0 Comment on Бюджетно-правові поняття: теоретико-правовий аспект (реферат)

Бюджетно-правові поняття: теоретико-правовий аспект Загальновідомо, що будь-яка наука має свій самостійний і відокремлений предмет та становить собою систему знань про явища і закономірності об’єктивного світу. Логічною формою закріплення цих знань є система понять, що розробляються відповідними науками. Саме поняттю відведена...

Continue Reading