Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів Державної прикордонної служби України у сфері забезпечення внутрішньої безпеки (реферат)

0 Comment on Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів Державної прикордонної служби України у сфері забезпечення внутрішньої безпеки (реферат)

Реферат на тему: Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів Державної прикордонної служби України у сфері забезпечення внутрішньої безпеки Питанню охорони прав і законних інтересів громадян, а також відповідальності громадянина за свою протиправну поведінку Конституція України приділяє дуже важливе значення. Право кожного громадянина на...

Continue Reading

Вибір ефективної наркотичної політики України – шлях збереження генофонду нації (реферат)

0 Comment on Вибір ефективної наркотичної політики України – шлях збереження генофонду нації (реферат)

Реферат на тему: Вибір ефективної наркотичної політики України – шлях збереження генофонду нації Розповсюдження наркотизму та особливо його кримінального різновиду, що проявляє себе у поширенні різних видів наркоманії та вчиненні на цьому ґрунті злочинів як загальнокримінальної спрямованості корисливо-насильницького характеру –...

Continue Reading

Предмет юридичної деонтології (реферат)

0 Comment on Предмет юридичної деонтології (реферат)

Реферат на тему Предмет юридичної деонтології План 1. Поняття юридичної деонтології 2. Історія виникнення юридичної деонтології 3. Зміст юридичної деонтології Література 1. Поняття юридичної деонтології Юридична деонтологія, по-перше, вступ до спеціальності, мета якого — навчити студента вважати совість, справедливість головними...

Continue Reading

Правила формування кримінальної справи (реферат)

0 Comment on Правила формування кримінальної справи (реферат)

Реферат на тему: Правила формування кримінальної справи Важливе значення у боротьбі з організованою злочинністю має документальне оформлення цього процесу у відповідних процесуальних актах, які формують кримінальну справу. Формування кримінальної справи не може здійснюватися довільно, за розсудом особи, яка веде кримінальний...

Continue Reading

Виконання вироку (реферат)

0 Comment on Виконання вироку (реферат)

Реферат на тему Виконання вироку План 1. Розв’язання окремих питань у стадії виконання вироку 2. Особливості процесуального порядку вирішення питань, пов’язаних з виконанням вироку Література 1. РОЗВ’ЯЗАННЯ ОКРЕМИХ ПИТАНЬ У СТАДІЇ ВИКОНАННЯ ВИРОКУ У стадії виконання вироку вимагають судового вирішення...

Continue Reading

Контрабанда трансплантаційних органів та інших анатомічних матеріалів людини – сумна реалія сьогодення (реферат)

0 Comment on Контрабанда трансплантаційних органів та інших анатомічних матеріалів людини – сумна реалія сьогодення (реферат)

Реферат на тему: Контрабанда трансплантаційних органів та інших анатомічних матеріалів людини – сумна реалія сьогодення В умовах активізації зовнішньоекономічних зв’язків суб’єктів підприємницької діяльності усіх форм власності, а також поглиблення кризових явищ в економіці України спостерігається різке зростання кількості злочинів, пов’язаних...

Continue Reading

Поняття і сутність кримінального процесу (реферат)

0 Comment on Поняття і сутність кримінального процесу (реферат)

Реферат на тему Поняття і сутність кримінального процесу. План 1. Поняття, завдання і зміст кримінального процесу. 2. Процесуальна форма та процесуальні гарантії 3. стадії кримінального процесу Література 1. ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ І ЗМІСТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. Конституція України є Основним Законом нашої...

Continue Reading

Співвідношення юридичної деонтології з професійною культурою та правничою етикою (реферат)

0 Comment on Співвідношення юридичної деонтології з професійною культурою та правничою етикою (реферат)

Реферат на тему Співвідношення юридичної деонтології з професійною культурою та правничою етикою План 1. Поняття професійної культури юриста 2. Поняття правничої етики 3. Поняття природного права Література 1. Поняття професійної культури юриста Поняття професійної культури тісно пов’язане з поняттям культури...

Continue Reading

Критерії оцінки діяльності системи МВС України: окремі проблеми розробки та впровадження (реферат)

0 Comment on Критерії оцінки діяльності системи МВС України: окремі проблеми розробки та впровадження (реферат)

Реферат на тему: Критерії оцінки діяльності системи МВС України: окремі проблеми розробки та впровадження Міністерство внутрішніх справ України є соціальним інститутом, головною задачею якого виступає охорона правопорядку, забезпечення безпеки людини та суспільства на території держави. Кожен соціальний інститут функціонує більш...

Continue Reading

Тенденції розвитку шахрайства на ринку нерухомості (реферат)

0 Comment on Тенденції розвитку шахрайства на ринку нерухомості (реферат)

Реферат на тему: Тенденції розвитку шахрайства на ринку нерухомості Шахрайство, будучи складовим елементом всього масиву корисливої злочинності, зокрема вчинюване у сфері обігу нерухомого майна, має всі основні риси кримінологічної характеристики цієї групи злочинів. Сучасний період розвитку вітчизняного кримінального законодавства характеризується...

Continue Reading