Комп’ютерна програма як об’єкт нематеріальних активів в оцінці інтелектуальної власності (реферат)

0 Comment on Комп’ютерна програма як об’єкт нематеріальних активів в оцінці інтелектуальної власності (реферат)

Реферат на тему: Комп’ютерна програма як об’єкт нематеріальних активів в оцінці інтелектуальної власності Європейський вибір України потребує від неї приведення бухгалтерського законодавства та обліку до бухгалтерських норм і принципів Європейського співтовариства. Відомо, що в економічно розвинених країнах нематеріальні активи видіграють...

Continue Reading

Взаємодія податкової міліції з іншими державними органами України у сфері протидії податковим правопорушенням (реферат)

0 Comment on Взаємодія податкової міліції з іншими державними органами України у сфері протидії податковим правопорушенням (реферат)

Реферат на тему: Взаємодія податкової міліції з іншими державними органами України у сфері протидії податковим правопорушенням На податкові органи України покладено виконання значного обсягу завдань щодо виявлення, припинення, профілактики злочинів у сфері оподаткування. Ефективне вирішення зазначених завдань можливо лише при...

Continue Reading

Криміналістична класифікація податкових злочинів (реферат)

0 Comment on Криміналістична класифікація податкових злочинів (реферат)

Реферат на тему: Криміналістична класифікація податкових злочинів Аналіз ситуації про стан злочинності, що склалася у податковій сфері, її специфіку та чинники, які детермінують вчинення злочинів, дозволяє зробити висновок про необхідність розробки сучасних ефективних і комплексних методичних рекомендацій щодо їх виявлення...

Continue Reading

Деякі питання адміністративного примусу щодо забезпечення справляння податків (реферат)

0 Comment on Деякі питання адміністративного примусу щодо забезпечення справляння податків (реферат)

Реферат на тему: Деякі питання адміністративного примусу щодо забезпечення справляння податків Своєчасне і повне виконання податкових зобов’язань є конституційним обов’язком кожної фізичної та юридичної особи. Однак з різних причин платнику податків не завжди вдається виконати фінансові зобов’язання перед державою, а...

Continue Reading

Державний контроль за суб’єктами підприємницької діяльності з надання охоронних послуг (реферат)

0 Comment on Державний контроль за суб’єктами підприємницької діяльності з надання охоронних послуг (реферат)

Реферат на тему: Державний контроль за суб’єктами підприємницької діяльності з надання охоронних послуг Проведення ліцензіатом ліцензійної діяльності тісно пов’язане з контролем та наглядом з боку держави за дотриманням ним ліцензійних умов. Наукові дослідження контрольно-наглядової діяльності державних органів займають значне місце...

Continue Reading

Законні інтереси особи як елемент її адміністративно-процесуального статусу (реферат)

0 Comment on Законні інтереси особи як елемент її адміністративно-процесуального статусу (реферат)

Реферат на тему: Законні інтереси особи як елемент її адміністративно-процесуального статусу Наявність такої правової категорії, як законні інтереси, ґрунтується на законодавстві і по-різному визнається вченими-правознавцями. Інтереси громадян у сфері права, виступаючи одним із видів соціальних інтересів, опосередковуються останнім і визначаються...

Continue Reading

Загальні умови виявлення, розкриття та розслідування ухилень від сплати податків (реферат)

0 Comment on Загальні умови виявлення, розкриття та розслідування ухилень від сплати податків (реферат)

Реферат на тему: Загальні умови виявлення, розкриття та розслідування ухилень від сплати податків Оперативні підрозділи податкової міліції мають конкретні завдання – пошук та фіксація даних про протиправну діяльність як окремих осіб, так і злочинних груп у сфері оподаткування. У процесі виконання...

Continue Reading

Державна таємниця в Україні: організаційно-правовий аспект (реферат)

0 Comment on Державна таємниця в Україні: організаційно-правовий аспект (реферат)

Реферат на тему: Державна таємниця в Україні: організаційно-правовий аспект Держава прагне до найбільш раціонального використання потенціалу суспільства у процесі розв’язання проблем, що виникають як усередині держави, так і за її межами. На сьогодні вчені в основному обмежуються дослідженням окремих аспектів...

Continue Reading

Адміністративна відповідальність за виготовлення та реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв і тютюнових виробів (реферат)

0 Comment on Адміністративна відповідальність за виготовлення та реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв і тютюнових виробів (реферат)

Реферат на тему: Адміністративна відповідальність за виготовлення та реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв і тютюнових виробів У науці адміністративного права адміністративна відповідальність розглядається як правило, як накладення уповноваженим органом чи посадовою особою на правопорушників адміністративних стягнень, які виступають одним із видів...

Continue Reading

Державний фінансовий контроль за діяльністю суб’єктів господарювання (реферат)

0 Comment on Державний фінансовий контроль за діяльністю суб’єктів господарювання (реферат)

Реферат на тему: Державний фінансовий контроль за діяльністю суб’єктів господарювання Державний контроль як функція державного управління розвивався як об’єктивна потреба держави в здійсненні ефективного нагляду за суспільними явищами в цілому та господарськими процесами в економіці зокрема. У його розвиток покладена...

Continue Reading