Питання про межі державної влади (критичні замітки) Нещодавно вийшло у світ колективне монографічне дослідження “Межі державної влади” за загальною редакцією В.П.Самохвалова. Автори монографії вперше у вітчизняному правознавстві розглядають проблему меж державної влади в контексті загальнолюдських, історичних та юридичних явищ державознавства....

Подробнее

Питання про право на інформацію як особисте немайнове право фізичних осіб З прийняттям та вступом у силу Цивільного кодексу України1 значно розширюється сфера цивільно-правового регулювання та охорони суспільних відносин. Так, зокрема, до предмету даного правового регулювання та охорони відносять особисті...

Подробнее

Політико-правові засади кадрової роботи в Китайській Народній Республщі Одним із найважливіших напрямків адаптації нинішньої політичної системи КНР до нових реалій сьогодення визначена розробка і запровадження у всій країні системи державної служби. Як зазначив Прем’єр Державної Ради КНР Чжу Жунцзі, “…створення...

Подробнее

Право неповнолітніх на житло Одним із суттєвих соціально-економічних прав неповнолітніх є їх право на житло. Значення цього права для неповнолітніх у сучасний період все більше зростає, так як перехід до ринкових відносин в Україні проходить з великими труднощами, в тому...

Подробнее

Загальнодержавна система протидії організованій злочинності: проблеми формування та функціонування Державна політика протидії організованій злочинності базується на системі принципів та основоположних цінностей, що визначають задачі та напрямки діяльності всіх гілок державної влади і правоохоронних органів в даній сфері. Організована злочинність досить...

Подробнее

Правове регулювання пред’явлення векселя до платежу як умова виконання вексельних зобов’язань Як і для інших цінних паперів, для векселя є характерним те, що отримання виконання зобов’язань по векселю за загальним правилом можливе тільки при умові пред’явлення векселя. Право векселедержателя на...

Подробнее

Проблеми застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання за новим кримінальним кодексом України П’ятого квітня 2001 року Верховною Радою України було прийнято новий Кримінальний кодекс України. “Необхідність підготовки нового Кримінального кодексу України була обумовлена перш за все тим, що правова демократична...

Подробнее

Поняття суб’єкта сімейних правовідносин Будь-яке правовідношення є суспільним відношенням, врегульованим нормами права. Тому правовідносини є неможливими без їх учасників, які виступають не лише невід’ємним елементом правовідносин, але й зумовлюють соціальне призначення даної інституції. Своєрідною специфікою відзначаються сімейні правовідносини, що зумовлено...

Подробнее

Правові обставини, що виключають матеріальну відповідальність військовослужбовців Загальновизнано, що наявність певних обставин може виключати юридичну відповідальність особи. Кожна з галузей права містить свій вичерпний перелік. Законодавство про матеріальну відповідальність військовослужбовців, зокрема Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі...

Подробнее

Сучасні вимоги до професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів та шляхи підвищення його професійного рівня Відомо, що розвиток освіти багато в чому визначає майбутнє суспільство. Освіта формує людину озброює її знаннями, виховує громадянські якості, вміння думати й працювати, спілкуватися і відпочивати,...

Подробнее
Страница 18 из 648« Первая...10...1617181920...304050...Последняя »