Класифікація вогнепальної зброї (реферат)

0 Comment on Класифікація вогнепальної зброї (реферат)

Реферат на тему: Класифікація вогнепальної зброї У процесі розвитку цивілізації людина створила надзвичайно велику кількість різних видів зброї, починаючи від палиці, каменя і лука зі стрілами аж до сучасної зброї масового ураження. Особливий інтерес сьогодні викликають найсучасніші види зброї. Арсенал...

Continue Reading

Адміністративна відповідальність та фінансові санкції за порушення податкового законодавства (реферат)

0 Comment on Адміністративна відповідальність та фінансові санкції за порушення податкового законодавства (реферат)

Реферат на тему: Адміністративна відповідальність та фінансові санкції за порушення податкового законодавства У теорії права виділяють чотири види юридичної відповідальності: кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та цивільно-правову. Жоден із зазначених видів відповідальності не має чіткого законодавчо закріпленого визначення, однак для кожного з...

Continue Reading

Визначення змісту першочергових дій при розслідуванні податкових злочинів (реферат)

0 Comment on Визначення змісту першочергових дій при розслідуванні податкових злочинів (реферат)

Реферат на тему: Визначення змісту першочергових дій при розслідуванні податкових злочинів Одним з основних принципів реалізації державної політики в охороні прав громадян від кримінальних посягань є невідворотність покарання за скоєний злочин. На ступінь реалізації невідворотності покарання впливають об’єктивні та суб’єктивні...

Continue Reading

Вугільна галузь як особливий сегмент енергетичної безпеки України (реферат)

0 Comment on Вугільна галузь як особливий сегмент енергетичної безпеки України (реферат)

Реферат на тему: Вугільна галузь як особливий сегмент енергетичної безпеки України Перед Україною стоїть цілий ряд економічних проблем і проблем, пов’язаних із національною безпекою держави, які потребують негайного вирішення. На сучасному етапі становлення нашої держави проблема енергетичної безпеки є однією...

Continue Reading

Кримінально-процесуальні аспекти застосування конфіскації майна при розслідуванні злочинів (реферат)

0 Comment on Кримінально-процесуальні аспекти застосування конфіскації майна при розслідуванні злочинів (реферат)

Реферат на тему: Кримінально-процесуальні аспекти застосування конфіскації майна при розслідуванні злочинів Потреба в захисті прав і свобод людини та громадянина – це не примха, а об’єктивна реальність сьогодення, особливо коли Україна заявила про зближення та поступове приведення законодавства України у...

Continue Reading

Виникнення та розвиток податкової системи Київської Русі (реферат)

0 Comment on Виникнення та розвиток податкової системи Київської Русі (реферат)

Реферат на тему: Виникнення та розвиток податкової системи Київської Русі У літературних джерелах період виникнення Київської Русі одні автори відносять до VІІІ–ХІІ інші до ІХ–ХІІІ століття [1, с. 45; 2, с. 12]. Податкова система в Україні тісно пов’язана з виникненням,...

Continue Reading

Детермінанти вчинення ухилень від сплати податків як елемент предмета доказування в кримінальній справі (реферат)

0 Comment on Детермінанти вчинення ухилень від сплати податків як елемент предмета доказування в кримінальній справі (реферат)

Реферат на тему: Детермінанти вчинення ухилень від сплати податків як елемент предмета доказування в кримінальній справі У кожному конкретному випадку необхідно чітко розрізняти юридичну природу обставин, які сприяли вчиненню злочину, для того, щоб виключити, наприклад, винесення окремого подання щодо їх...

Continue Reading

Взаємодія митних брокерів і митних перевізників з митними органами України (реферат)

0 Comment on Взаємодія митних брокерів і митних перевізників з митними органами України (реферат)

Реферат на тему: Взаємодія митних брокерів і митних перевізників з митними органами України Проблема взаємодії митних органів України з державними органами частково піднімалась у працях Є.В. Додіна „Функции и формы деятельности таможенных органов Украины”, Л. Давиденко „Надання митних послуг громадянам”,...

Continue Reading

Історія та географія юридичної компаративістики: наукознавчі підходи (реферат)

0 Comment on Історія та географія юридичної компаративістики: наукознавчі підходи (реферат)

Реферат на тему: Історія та географія юридичної компаративістики: наукознавчі підходи Наукознавство відносно молода наука, становлення якої відбулося в 20-30-х роках, а дисциплінарне оформлення – в 60-х роках минулого століття. Його завданням як „саморефлексії” науки є розробка філософського й теоретичного розуміння...

Continue Reading

Децентралізація публічної влади: досвід Чеської Республіки (реферат)

0 Comment on Децентралізація публічної влади: досвід Чеської Республіки (реферат)

Реферат на тему: Децентралізація публічної влади: досвід Чеської Республіки Вирішення проблеми децентралізації публічного управління виступає одним із основних завдань адміністративної реформи в України. Практика засвідчує, що процес нормативного врегулювання цього процесу просувається досить складно. Досвід центральноєвропейських країн (наприклад, Чеської Республіки)...

Continue Reading