Реферат на тему: Забезпечення прав і свобод людини в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ Проблеми забезпечення прав людини досліджувало багато вітчизняних учених-юристів: О.М. Бандурка, І.Л. Бородін, А.С. Васильєв, Ю.Ф. Кравченко, О.Ф. Фрицький, О.Г. Фролова, В.К. Шкарупа, О.Н. Ярмиш та ін. Разом з тим...

Подробнее

Реферат на тему: Визначення фіктивного підприємництва у законодавстві України Основні міжнародно-правові норми та принципи, на яких повинна будуватися діяльність державних та інших органів країн світу у боротьбі з таким суспільним явищем, як корупція, закладені у документах Організації Об’єднаних Націй, зокрема:...

Подробнее

Реферат на тему: Банки як суб’єкт правовідносин Кожен банк, так само як і інший суб’єкт господарювання, є незалежним щодо здійснення власних функцій та повноважень у межах, визначених законодавством України та іншими актами. Разом з тим це не означає, що названі...

Подробнее

Реферат на тему: Адміністративно-правові аспекти здійснення пропускного режиму підрозділами охорони Динамічний розвиток ринкових відносин в Україні, що супроводжується зниженням державного сектора в економіці та створенням нових підприємницьких структур, зумовив еволюцію відносин власності і типів суб’єктів господарювання в напрямі забезпечення їхньої...

Подробнее

Реферат на тему: Адміністративно-правовий режим розвитку й детінізації відносин у сфері виробництва та реалізації житлово-комунальних послуг Сучасний стан відносин у житлово-комунальній сфері набув особливої економічної та соціально-політичної гостроти та становить загрозу економічній безпеці України [1]. Про це свідчать періодичні техногенні катастрофи,...

Подробнее

Реферат на тему: Вітчизняна та світова практика організаційно-правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності Методологічні засади, на підґрунті яких формується організаційно-правове забезпечення функціонування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та суб’єктів контрольно-регулятивної діяльності в даній сфері, відображаються в ст. 2 Закону України „Про зовнішньоекономічну діяльність” [1] у...

Подробнее

Реферат на тему: З питання про адміністративну відповідальність у сфері оподаткування Наукове дослідження проблеми адміністративної відповідальності у сфері оподаткування набуває важливого значення. Адміністративна відповідальність – один із видів юридичної відповідальності, встановлених нормами права. Адміністративно-правові норми визначають перелік адміністративних правопорушень у...

Подробнее

Реферат на тему: Імідж державної податкової служби як умова її ефективної діяльності Податки і податкові системи країн світу є різними, і це закономірно, оскільки вони формувалися і продовжують формуватися під впливом різних економічних, політичних і соціальних умов. Необхідно зазначити, що...

Подробнее

Реферат на тему: Адміністративна відповідальність як правовий інститут На сучасному етапі розвитку державності України суттєво зростають роль і значення адміністративної відповідальності, направлені на забезпечення законності і правопорядку у сфері адміністративно-правового регулювання суспільних відносин, що склалися у державі. Очевидним є те,...

Подробнее

Реферат на тему: Застосування кримінального покарання у вигляді штрафу в зарубіжних країнах У науці кримінального права існує багато підходів до визначення поняття „покарання” і його суті, що ставить досить непросту проблему вибору його теоретичних дефініцій. У зв’язку з цим законодавець...

Подробнее
Страница 175 из 648« Первая...102030...173174175176177...180190200...Последняя »