Конституційно-правові засади реалізації права громадян на використання зброї в Україні (реферат)

0 Comment on Конституційно-правові засади реалізації права громадян на використання зброї в Україні (реферат)

Реферат на тему: Конституційно-правові засади реалізації права громадян на використання зброї в Україні Сьогодення розвитку українського суспільства вимагає розробки дієвої і прагматичної концепції формування держави, а тому в даний час особливої актуальності, новизни та практичної значимості набувають питання з розбудови...

Continue Reading

Адміністративно-правове регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу (реферат)

0 Comment on Адміністративно-правове регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу (реферат)

Реферат на тему: Адміністративно-правове регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в вищі навчальні заклади системи МВС є необхідним заходом відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30.12.2005 за № 774 „Про впровадження...

Continue Reading

Виникнення служби податкових інспекторів і наділення їх функціями дізнання (реферат)

0 Comment on Виникнення служби податкових інспекторів і наділення їх функціями дізнання (реферат)

Реферат на тему: Виникнення служби податкових інспекторів і наділення їх функціями дізнання Наповнення державного бюджету для нормальної життєдіяльності держави завжди є одним із основних питань. Важливу роль у цьому відіграє податкова служба, працівники якої неухильно стежать за сплатою податків суб’єктами...

Continue Reading

Використання податковою міліцією автоматизованих інформаційних систем при виявленні та розслідуванні злочинів (реферат)

0 Comment on Використання податковою міліцією автоматизованих інформаційних систем при виявленні та розслідуванні злочинів (реферат)

Реферат на тему: Використання податковою міліцією автоматизованих інформаційних систем при виявленні та розслідуванні злочинів Діяльність податкової міліції щодо виявлення та розслідування злочинів у сфері оподаткування має певні складнощі. Це пов’язано із використанням різноманітних механізмів незаконного зниження податкових платежів (фіктивні фірми,...

Continue Reading

Класифікація прав і законних інтересів особи, затриманої за підозрою у вчиненні злочину (реферат)

0 Comment on Класифікація прав і законних інтересів особи, затриманої за підозрою у вчиненні злочину (реферат)

Реферат на тему: Класифікація прав і законних інтересів особи, затриманої за підозрою у вчиненні злочину Відповідно до чинного КПК України особа, затримана за підозрою у вчиненні злочину, є одним із учасників кримінального судочинства, права і обов’язки якого закріплені в законі...

Continue Reading

Міжнародно-правовий статус морських об’єктів спільної спадщини людства (реферат)

0 Comment on Міжнародно-правовий статус морських об’єктів спільної спадщини людства (реферат)

Реферат на тему: Міжнародно-правовий статус морських об’єктів спільної спадщини людства Актуальність питань, що піднімаються, вбачається у істотній невизначеності окремих правових положень морських об’єктів спільної спадщини людства та в прагненні загострити увагу на них наукової громадськості. У процесі роботи над матеріалом...

Continue Reading

Критерії становлення і формування інформаційної культури як об’єкта інформаційного права (реферат)

0 Comment on Критерії становлення і формування інформаційної культури як об’єкта інформаційного права (реферат)

Реферат на тему: Критерії становлення і формування інформаційної культури як об’єкта інформаційного права З другої половини ХХ століття людство перебуває на шляху здійснення соціотехнічної революції, результатом якої є формування нового типу суспільного устрою – інформаційного суспільства. Це час, що характеризується...

Continue Reading

Гносеологічні аспекти інституту іпотеки як правової категорії (реферат)

0 Comment on Гносеологічні аспекти інституту іпотеки як правової категорії (реферат)

Реферат на тему: Гносеологічні аспекти інституту іпотеки як правової категорії Система іпотечного кредитування посідає унікальне місце в національній економіці. По-перше, в даний час іпотечне кредитування в більшості економічно розвинених країнах є не тільки основною формою поліпшення соціально-економічних умов, але й...

Continue Reading

Актуальні проблеми адміністративної відповідальності (реферат)

0 Comment on Актуальні проблеми адміністративної відповідальності (реферат)

Реферат на тему: Актуальні проблеми адміністративної відповідальності У науці адміністративного права існує кілька думок щодо визначення адміністративної відповідальності. Так, М.С. Студенікіна зазначає, що „під адміністративною відповідальністю найчастіше розуміється застосування … частини заходів адміністративного примусу, а саме – адміністративних стягнень” [1]....

Continue Reading

Деякі особливості контрольної діяльності органів ДПС України (реферат)

0 Comment on Деякі особливості контрольної діяльності органів ДПС України (реферат)

Реферат на тему: Деякі особливості контрольної діяльності органів ДПС України Діяльність Української держави базується на принципах законності, плановості, гласності, закріплених Конституцією України. Важливою контролюючою структурою, що здійснює державний фінансовий контроль, є державна податкова служба, функціонування якої – невід’ємна складова правової...

Continue Reading