Державна регіональна політика в Україні (реферат)

0 Comment on Державна регіональна політика в Україні (реферат)

Державна регіональна політика в Україні Світ ввійшов у нове тисячоліття. Зароджується нова цивілізаційна парадигма. Змінюються суспільства, держава, люди. Змінюється мораль. Глобалізм та процеси суверенізації є визначальними, структуроутворюючими факторами побудови будь-якої держави, а отже і державного управління. Але боротьба за ресурси...

Continue Reading

Питання кримінального покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців (реферат)

0 Comment on Питання кримінального покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців (реферат)

Питання кримінального покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців Специфічним видом покарання, який застосовується лише до військовослужбовців строкової служби, які раніше не відбували покарання у виді позбавлення волі, є тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців. Про значення даного виду покарання...

Continue Reading

Вбивство через необережність за кримінальним кодексом України 2001 року (реферат)

0 Comment on Вбивство через необережність за кримінальним кодексом України 2001 року (реферат)

Вбивство через необережність за кримінальним кодексом України 2001 року Згідно ст. 3 Конституції України, людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Компетентні органи держави зобов’язані дбати про надійний захист цієї...

Continue Reading

Роль колеги оборонців в організації правового захисту політичних в’язнів у політичних судових процесах у східній Галичині (1918 — 1926 pp.) (реферат)

0 Comment on Роль колеги оборонців в організації правового захисту політичних в’язнів у політичних судових процесах у східній Галичині (1918 — 1926 pp.) (реферат)

Роль колеги оборонців в організації правового захисту політичних в’язнів у політичних судових процесах у східній Галичині (1918 — 1926 pp.) Як відомо, 22 листопада 1918 року українсько-галицькі війська змушені були залишити Львів. Місто зайняли польські окупаційні сили. Розпочалися планові і...

Continue Reading

Роль принципів міжнародного права в європейському праві (реферат)

0 Comment on Роль принципів міжнародного права в європейському праві (реферат)

Роль принципів міжнародного права в європейському праві Політика підтримання міжнародного миру та безпеки, співробітництва держав на різних рівнях характеризується активними інтеграційними процесами, що превалюють у зовнішніх відносинах світових держав. Вона породжує тенденції об’єднання у різноманітного роду союзи з метою забезпечення...

Continue Reading

Аналіз окремих визначень та термінів закону України "про захист економічної конкуренції" (реферат)

0 Comment on Аналіз окремих визначень та термінів закону України "про захист економічної конкуренції" (реферат)

Аналіз окремих визначень та термінів закону України «про захист економічної конкуренції» Теоретики права зазначають, що законодавство відображає об’єктивну реальність більш безпосередньо, ніж інші суб’єктивні показники. Правове регулювання суспільних відносин стає ефективнішим настільки, наскільки воно точніше виражає економічні та політичні умови,...

Continue Reading

Суб\’єктний склад правовідносин щодо імплантації ембріона дитини жінці із генетичного матеріалу подружжя (реферат)

0 Comment on Суб\’єктний склад правовідносин щодо імплантації ембріона дитини жінці із генетичного матеріалу подружжя (реферат)

Суб’єктний склад правовідносин щодо імплантації ембріона дитини жінці із генетичного матеріалу подружжя Сімейне право, регулюючи особисті немайнові та майнові відносини між подружжям, між батьками та дітьми, усиновлювачами та усиновленими, між матір’ю та батьком дитини щодо їх виховання, розвитку та утримання1...

Continue Reading

Договори як правова основа організації координації (реферат)

0 Comment on Договори як правова основа організації координації (реферат)

Договори як правова основа організації координації в управлінні правоохоронними органами України по боротьбі з економічною злочинністю В структурі таких правоохоронних органів як МВС, СБУ, податкової служби створенні підрозділи по боротьбі з економічною злочинністю, які наділені правом здійснення спеціальної оперативно-розшукової функції....

Continue Reading

Питання судової підвідомчості справ адміністративної юрисдикції органів охорони державного кордону України (реферат)

0 Comment on Питання судової підвідомчості справ адміністративної юрисдикції органів охорони державного кордону України (реферат)

Питання судової підвідомчості справ адміністративної юрисдикції органів охорони державного кордону України На виконання вимог статті 15 Конституції України захист державного кордону України здійснюється відповідними військовими формуваннями та правоохоронними органами держави. Охорона державного кордону України на суші, морі, річках, озерах та...

Continue Reading

Концептуальні засади сталого розвитку як передумова соціально-економічного розвитку регіонів України (реферат)

0 Comment on Концептуальні засади сталого розвитку як передумова соціально-економічного розвитку регіонів України (реферат)

Концептуальні засади сталого розвитку як передумова соціально-економічного розвитку регіонів України Ще з кінця 50-х pp. минулого сторіччя вчені, політичні і суспільні діячі багатьох країн світу почали все більше усвідомлювати ресурсно-екологічну небезпеку. За існуючими тенденціями демографічного і соціально-економічного розвитку практично всіх...

Continue Reading