Реферат на тему: Недоліки законодавства України, що сприяють невизначеності повноважень податкових органів Постійні зміни у податковому законодавстві України свідчать про недостатню теоретичну базу і відсутність сучасної наукової методології як пізнання соціальної сутності податкових відносин, так і формування їх системи, суб’єктами...

Подробнее

Реферат на тему: Організаційно-правовий механізм здійснення відомчого фінансового контролю в системі МВС України Питання правового регулювання відомчого фінансового контролю в системі МВС України є одним з найменш досліджених у науковому аспекті. Разом з тим бракує фундаментальних комплексних досліджень правового регулювання...

Подробнее

Реферат на тему: Організаційний та охоронний аспекти проблеми вдосконалення діяльності чергової служби податкової міліції Чергові частини штабних підрозділів податкової міліції за часи свого існування здійснили значний обсяг роботи щодо виконання покладених на них завдань, серед них і ті, що стосуються...

Подробнее

Реферат на тему: Правова характеристика місцевих податків і зборів (обов’язкових платежів) України 20 травня 1993 року було прийнято Декрет Кабінету Міністрів України „Про місцеві податки і збори”, яким фактично було закладено початок формування системи місцевих податків і зборів. Ним встановлювалося...

Подробнее

Реферат на тему: Практика розгляду скарг платників податків в органах ДПС України У сучасних соціально-політичних умовах встановлення партнерських взаємовідносин між платниками податків і державою в особі Державної податкової адміністрації України є одним з найважливіших завдань. Від вирішення цього завдання залежить...

Подробнее

Реферат на тему: Юрисдикційна діяльність податкової міліції Правове забезпечення правоохоронної діяльності податкової міліції в даний час зазнає істотних змін, що відображено, зокрема, у Законі України від 12.04.2006 „Про державну податкову службу в Україні”. У цьому аспекті важливого значення набуває і...

Подробнее

Реферат на тему: Про правовий і соціальний захист працівників податкової міліції Обов’язковою умовою ефективного функціонування правоохоронних органів, зокрема податкової міліції, є правовий і соціальний захист їх співробітників. Ні у кого не викликає сумніву твердження, що правоохоронна діяльність – це професійний...

Подробнее

Реферат на тему: Основні напрями взаємодії податкової міліції з правоохоронними органами при виявленні та розслідуванні злочинів у сфері оподаткування У літературі, присвяченій розгляду сутності та значення взаємодії, неодноразово ставилися питання про вдосконалення правових основ, видів, форм, принципів взаємодії слідчих та...

Подробнее

Реферат на тему: Реквізиція майна Реквізиція майна була відома ще римському праву. Однак під терміном “requisitio” (від лат. – вимога) [4, c. 609] у римському праві розумілося стягнення в дохід держави майна злочинця, який розшукувався [3, c. 274]. А під оплатним вилученням майна, лише...

Подробнее

Реферат на тему: Правове регулювання міжбюджетних відносин та напрями його вдосконалення На сучасному етапі переходу України до ринкових умов господарювання реформування міжбюджетних відносин є особливо актуальним і стратегічно важливим. Проблема оптимізації відносин між бюджетами різних рівнів постала досить гостро у...

Подробнее
Страница 168 из 648« Первая...102030...166167168169170...180190200...Последняя »