Реферат на тему: Поняття бюджетного правопорушення за законодавством України: науково-практичний коментар Проблема бюджетного правопорушення розглядалася переважно у підручниках з фінансового права. Крім того, у науково-практичних коментарях до Кримінального кодексу України наводився аналіз складів конкретних суспільно-небезпечних порушень законодавства про бюджетну систему...

Подробнее

Реферат на тему: Удосконалення криміналістичних обліків для успішної роботи органів дізнання та досудового слідства Ефективність розслідування злочинів залежить від якості та кількості криміналістичної інформації, її доступності для слідчих та осіб, які провадять дізнання. До цієї інформації в першу чергу належать...

Подробнее

Реферат на тему: Оподаткування процесів споживання у Польщі в період інтеграції з Європейським Союзом З перетворенням податків на постійне джерело доходів держави ступінь їх раціональності набуває першочергового значення, оскільки вміле державне регулювання економіки за допомогою механізмів оподаткування перетворюється на визначальний...

Подробнее

Реферат на тему: Судове рішення як юридичний факт у податковому праві Вагомий внесок у дослідження судового рішення як юридичного факту зробили такі вчені-цивілісти, як М.А. Гурвич, О.А. Красавчиков, А.А. Добровольский, С.А. Іванова, С.С. Алексеєв та інші. У податковому праві України судове рішення, як юридичний факт,...

Подробнее

Реферат на тему: Податкові перевірки: поняття та особливості правового регулювання Органи державної податкової служби в Україні наділені широкими контрольними повноваженнями, що пояснюється особливим місцем податкових надходжень у системі джерел формування публічних централізованих фондів коштів. Наявність значних контрольних функцій вимагає відповідного...

Подробнее

Реферат на тему: Правовий статус органів, які контролюють справляння податків і зборів Питання правового статусу суб’єктів податкових правовідносин, зокрема тих, які контролюють справляння податків і зборів, неодноразово досліджувалися в працях як вітчизняних, так і зарубіжних фахівців фінансово-правової галузі. Серед них...

Подробнее

Реферат на тему: Правовий статус національного банку в 1-й Чехо-Словацькій республіці Особливості правового статусу банків обумовлені тим, що вони здійснюють свою діяльність у сфері фінансів та грошового обігу. Предметом їх діяльності є фінансові інструменти: гроші, цінні папери і валютні цінності....

Подробнее

Реферат на тему: Урегулювання міжбюджетних відносин між державними органами та органами місцевого самоврядування (історико-правовий аспект) Практика державної розбудови і завдання щодо подальшого поглиблення ринкових трансформацій у країні вимагають створення цілісної, прозорої бюджетної системи та організації сучасної моделі міжбюджетних відносин, які...

Подробнее

Реферат на тему: Таємність інформації та спеціальний принцип у діяльності підрозділів фінансової розвідки У науковій літературі питання правового забезпечення протидії легалізації (відмивання) доходів злочинного походження досліджували В.М.Алієв, В.Т. Білоус, О.І. Вікулін, Н.М. Голованов, Л.М. Доля, О.В. Кальман, І.Є. Мезенцева, В.А....

Подробнее

Реферат на тему: Організаційно-правове забезпечення боротьби з економічною злочинністю в Україні: проблеми та шляхи їх розв’язання В умовах трансформації економічних відносин в Україні, в першу чергу за рахунок подальшого розвитку колективної і приватної власності, назріла гостра необхідність зміни державних підходів...

Подробнее
Страница 165 из 648« Первая...102030...163164165166167...170180190...Последняя »