Місце правоохоронних органів у загальнодержавному механізмі забезпечення фінансової дисципліни та законності (реферат)

0 Comment on Місце правоохоронних органів у загальнодержавному механізмі забезпечення фінансової дисципліни та законності (реферат)

Реферат на тему: Місце правоохоронних органів у загальнодержавному механізмі забезпечення фінансової дисципліни та законності Забезпечення законності та дисципліни в сфері економічної діяльності країни покладено як на контролюючі, так і на ряд правоохоронних органів. Наявність суперечливих питань, відсутність чітко визначених теоретичних...

Continue Reading

Правові аспекти застосування податкової застави (реферат)

0 Comment on Правові аспекти застосування податкової застави (реферат)

Реферат на тему: Правові аспекти застосування податкової застави Проблема мінімізації податкового боргу вітчизняних платників податків, який за даними ДПА України станом на 1 січня 2004 р. перевищував 14 млрд грн, залишається надзвичайно гострою [1] і вимагає від органів державної податкової служби України...

Continue Reading

Організаційно-правові аспекти взаємодії податкової міліції з Інтерполом (реферат)

0 Comment on Організаційно-правові аспекти взаємодії податкової міліції з Інтерполом (реферат)

Реферат на тему: Організаційно-правові аспекти взаємодії податкової міліції з Інтерполом Економічна безпека держави завжди знаходиться у центрі уваги органів державної влади. Як слушно зазначає В.Т. Білоус, “Криміногенна обстановка у більшості держав-учасниць співдружності, особливо організовані форми економічної злочинності, викликає незадоволення населення...

Continue Reading

Проблеми попередження нелегальної міграції (реферат)

0 Comment on Проблеми попередження нелегальної міграції (реферат)

Реферат на тему: Проблеми попередження нелегальної міграції За останні роки нелегальна міграція вийшла за межі окремих держав і перетворилась у світову проблему, що являє собою реальну загрозу громадській безпеці, сприяє зростанню злочинності, поширенню небезпечних захворювань і розширенню підпільного ринку праці....

Continue Reading

Поняття та суть оперативно-розшукової діяльності правоохоронних органів (реферат)

0 Comment on Поняття та суть оперативно-розшукової діяльності правоохоронних органів (реферат)

Реферат на тему: Поняття та суть оперативно-розшукової діяльності правоохоронних органів Оперативно-розшукова діяльність як наука, відповідно до класифікації юридичних наук, розробленої теорією держави і права, відноситься до спеціальних прикладних юридичних наук [6, С. 13 ]. Оперативно-розшукова діяльність (далі – ОРД) має...

Continue Reading

Податкова політика Петра І у період 1710–1724 років (реферат)

0 Comment on Податкова політика Петра І у період 1710–1724 років (реферат)

Реферат на тему: Податкова політика Петра І у період 1710–1724 років На початку XVIII ст. пряме оподаткування базувалося на подвірному переписі, що був у 1678 році. У 1710 році був проведений новий подвірний перепис, при якому враховувалися не лише двори,...

Continue Reading

Становлення концепції прав корінних народів у конвенціях міжнародної організації праці (реферат)

0 Comment on Становлення концепції прав корінних народів у конвенціях міжнародної організації праці (реферат)

Реферат на тему: Становлення концепції прав корінних народів у конвенціях міжнародної організації праці Останнє десятиріччя ХХ ст. було позначено помітною тенденцією розвитку прав корінних народів, що проявлялася у діяльності ООН та ряду регіональних міжнародних організацій, насамперед ОАД. Зокрема, на рівні...

Continue Reading

Щодо проблеми кримінально-правової оцінки незбереження активів платника податків, що перебувають у податковій заставі (реферат)

0 Comment on Щодо проблеми кримінально-правової оцінки незбереження активів платника податків, що перебувають у податковій заставі (реферат)

Реферат на тему: Щодо проблеми кримінально-правової оцінки незбереження активів платника податків, що перебувають у податковій заставі Перехід України до сучасних економічних відносин зумовив потребу створення нових правовідносин у сфері оподаткування. Відповідно до статті 67 Конституції України, кожен зобов’язаний сплачувати податки...

Continue Reading

Процесуально-правові проблеми реалізації конституційних прав і свобод громадян України в умовах розвитку демократії (реферат)

0 Comment on Процесуально-правові проблеми реалізації конституційних прав і свобод громадян України в умовах розвитку демократії (реферат)

Реферат на тему: Процесуально-правові проблеми реалізації конституційних прав і свобод громадян України в умовах розвитку демократії Проголосивши Україну соціальною демократичною державою, Конституція підняла на якісно новий етап регулювання прав, свобод і обов’язків наших громадян. Прийняті на її підґрунті законодавчі акти...

Continue Reading

Поняття правового статусу державного виконавця (реферат)

0 Comment on Поняття правового статусу державного виконавця (реферат)

j Реферат на тему: Поняття правового статусу державного виконавця Актуальність наукового дослідження проблеми правового статусу державного виконавця обумовлюється необхідністю визначення його ролі і місця в системі правовідносин виконавчого провадження, а також сприяє формулюванню поняття державного виконавця. Метою даної статті є...

Continue Reading