Сутність та значення підготовчої частини засідання суду апеляційної інстанції Побудова в Україні демократичної, правової держави вимагає реформування цивільного процесуального законодавства та приведення його у відповідність до міжнародно-правових стандартів. Одним із етапів такого реформування можна вважати прийняття 21 червня 2001 року...

Подробнее

Проблеми забезпечення права на судовий захист особи, щодо якої порушено кримінальну справу Основною соціальною функцією кримінального процесу є захист прав і законних інтересів особи, здійснення протидії злочинності. Специфіка завдань кримінального судочинства обумовлює й певну специфіку засобів їх досягнення. До них,...

Подробнее

Правова природи поняття про розрахунки за зобов’язаннями шляхом зарахування взаємних грошових вимог Належне виконання зобов’язання є нормальним і найбільш поширеним способом припинення зобов’язань. До такого способу припинення зобов’язання, як виконання, деякі автори відносять залік взаємних однорідних вимог: “Залік є по...

Подробнее

Захист права людини на звернення Визначення прав людини та їх дотримання завжди були у центрі уваги всіх тих, хто мав ці права. Ще в античні часи стояло питання: як забезпечити існування сильної держави та при цьому розвивати та дотримуватися прав...

Подробнее

Інформація та інформаційна характеристика процесу управління Інформація (відлатинського слова — informatio -роз’яснення, викладення) — це відомості (або їх сукупність) про предмети, явища та процеси оточуючого нас світу В управлінні поняття “інформація” ототожнюють з поняттям “дані”, “відомості”, “повідомлення”, “знання” тощо, воно...

Подробнее

Організаційні аспекти порядку відшкодування військовослужбовцями шкоди, заподіяної державі Функціонування військових формувань держави, дотримання норм військового законодавства, які врегульовують права та обов’язки військовослужбовців, забезпечується певними видами юридичної відповідальності військовослужбовців: кримінальною, адміністративною, дисциплінарною, матеріальною. Для матеріальної відповідальності військовослужбовців характерним є те, що...

Подробнее

Кримінально-правова характеристика стадій вчинення контрабанди Процес вчинення контрабанди до свого повного завершення, як і в більшості умисних злочинів, проходить усі три стадії злочинної діяльності: готування, замах і закінчений злочин. Характерною особливістю перших двох стадій контрабанди є та обставина, що в...

Подробнее

Еволюція правосвідомості національної еліти в умовах обмеження автономії гетьманщини російської держави (XVІІст.) Протягом XVII-XVIII ст. українському суспільству довелося здолати складний шлях, визначальними віхами на якому були перебування в господарсько-політичній системі Речі Посполитої, спалах національної революції як результат-утворення власного державного організму-Української...

Подробнее

Регіональне правове поле та управління в державних установах Різноманітним аспектам формування правового поля, що відповідає сучасному рівню розвитку України, останнім часом присвячено немало теоретичних робіт [4]. На цей час в державному устрої України наступив новий етап. Президент України Л.Д. Кучма...

Подробнее

Співвідношення обставин, що пом’якшують та обтяжують покарання, з іншими критеріями індивідуалізації покарання Стаття 65 Кримінального кодексу України встановлює загальні засади призначення покарання. Вони виступають тими чинниками, які спрямовують діяльність суду в одній з найважливіших та найскладніших сфер правозастосування — у...

Подробнее
Страница 16 из 648« Первая...10...1415161718...304050...Последняя »