Особливості діяльності чергових частин органів МВС України (реферат)

0 Comment on Особливості діяльності чергових частин органів МВС України (реферат)

Реферат на тему: Особливості діяльності чергових частин органів МВС України Спробуємо спочатку просто уявити собі „омріяну” чергову частину органу внутрішніх справ [8]. „Просторий зал з м’яким загальним освітленням. Амфітеатром розташовані декілька робочих місць чергових працівників по основних галузевих службах. Кожне...

Continue Reading

Позбавлення волі і ув’язнення як види кримінального покарання (реферат)

0 Comment on Позбавлення волі і ув’язнення як види кримінального покарання (реферат)

Реферат на тему: Позбавлення волі і ув’язнення як види кримінального покарання Після смертної кари кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі – одне із найсуворіших, досить поширених, але разом з тим проблематичних соціально-правових інститутів. У радянській і сучасній вітчизняній юридичній літературі,...

Continue Reading

Організаційно-правові аспекти вдосконалення аудиторської діяльності в Україні (реферат)

0 Comment on Організаційно-правові аспекти вдосконалення аудиторської діяльності в Україні (реферат)

Реферат на тему: Організаційно-правові аспекти вдосконалення аудиторської діяльності в Україні Становлення і розвиток аудиту починається з прийняття в 1993 році Закону України „Про аудиторську діяльність”, де визначено суб’єкти аудиторських відносин, адміністративно-правовий режим їх функціонування та інші питання аудиторської діяльності [1]....

Continue Reading

Поняття легалізації (відмивання) доходів і майна, одержаних злочинним шляхом, стан та види правового регулювання боротьби з нею (реферат)

0 Comment on Поняття легалізації (відмивання) доходів і майна, одержаних злочинним шляхом, стан та види правового регулювання боротьби з нею (реферат)

Реферат на тему: Поняття легалізації (відмивання) доходів і майна, одержаних злочинним шляхом, стан та види правового регулювання боротьби з нею В останні десятиліття в Україні та інших державах колишнього СРСР відбулось різке загострення криміногенної ситуації, пов’язане не тільки з кількісним...

Continue Reading

Особливості захисту інформаційних систем у банківських установах та нормативно-правове забезпечення їх захисту (реферат)

0 Comment on Особливості захисту інформаційних систем у банківських установах та нормативно-правове забезпечення їх захисту (реферат)

Реферат на тему: Особливості захисту інформаційних систем у банківських установах та нормативно-правове забезпечення їх захисту Технологія роботи з інформацією, зокрема в банківських установах України, останні роки істотно змінилася. Широке застосування комп’ютерної техніки та новітніх інформаційних технологій у банківській діяльності стало...

Continue Reading

Шляхи удосконалення нагородної справи в Україні (реферат)

0 Comment on Шляхи удосконалення нагородної справи в Україні (реферат)

Реферат на тему: Шляхи удосконалення нагородної справи в Україні За роки незалежності Україна зробила відчутні кроки у правовому, економічному, соціальному розвитку. Найвагомішим здобутком нашої держав є прийняття Конституції України, яка окреслила правові засади розвитку української державності. Одним з її невід’ємних...

Continue Reading

Особливості участі іноземних громадян у стадії порушення кримінальної справи (реферат)

0 Comment on Особливості участі іноземних громадян у стадії порушення кримінальної справи (реферат)

Реферат на тему: Особливості участі іноземних громадян у стадії порушення кримінальної справи Завданням всього кримінального судочинства України є охорона прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб (ст. 2 КПК України). Аналіз кримінально-процесуальних гарантій у стадії порушення кримінальної справи свідчить...

Continue Reading

Недержавне пенсійне забезпечення як інструмент утворення тіньових активів (реферат)

0 Comment on Недержавне пенсійне забезпечення як інструмент утворення тіньових активів (реферат)

Реферат на тему: Недержавне пенсійне забезпечення як інструмент утворення тіньових активів В Україні існує дві форми пенсійного забезпечення – державне і недержавне пенсійне забезпечення (далі – НПЗ). Об’єктом дослідження цієї статті є недержавна форма пенсійного забезпечення, яку за ознакою суб’єкта...

Continue Reading

Суверенітет держави в сфері оподаткування (реферат)

0 Comment on Суверенітет держави в сфері оподаткування (реферат)

Реферат на тему: Суверенітет держави в сфері оподаткування Сучасну державу складно уявити без розвиненої податкової системи, метою якої є мобілізація доходів до державних і муніципальних фондів грошових коштів. Тому держава найчастіше намагається забезпечити свої економічні інтереси, визначаючи податкову політику в...

Continue Reading

Функції депутатів місцевих рад (реферат)

0 Comment on Функції депутатів місцевих рад (реферат)

Реферат на тему: Функції депутатів місцевих рад Прийнятий у 1997 році Закон України ”Про місцеве самоврядування” визначає, що ”сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади і здійснюють від їх імені та в їх інтересах...

Continue Reading