Кримінально-правовий захист прав людини від службових зловживань в законодавстві окремих зарубіжних країн Вивчення і аналіз кримінального законодавства зарубіжних держав, зокрема кримінально-правових норм, що встановлюють відповідальність за порушення прав людини, дозволяє виявити переваги та недоліки кримінального права України, і на цій...

Подробнее

Умови, які перешкоджають укладенню шлюбу Шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану. Держава за допомогою закону санкціонує, регулює і контролює шлюбні відносини, внаслідок чого укладення шлюбу завжди пов’язане з певними правами і...

Подробнее

Особливості приватної методики розкриття убивств, скоєних із застосуванням вогнепальної зброї, вибухових пристроїв і вибухових речовин У ст. 3 Конституції України проголошено, що людина, її життя і здоров’я, честь і воля, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Кожна...

Подробнее

Сутність сімейних правовідносин Однією з важливих правових категорій у сімейному праві є сімейні правовідносини під якими ми розуміємо конкретний правовий зв’язок, який базується на шлюбі, кровній спорідненості (родинності), усиновленні, інших формах влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування, що виникає між їх...

Подробнее

Проблеми термінології в законодавстві про інновації Як свідчить аналіз, серйозним недоліком національного законодавства, що регулює інноваційну діяльність, можна вважати порушення вимог законодавчої техніки до процесу формулювання нормативних дефініцій, зокрема термінів, що використовуються. Адже їх головне призначення в тексті законодавчого акту...

Подробнее

Законодавчі перспективи регламентації здійснення третейського розгляду в Україні Розвиток економічної системи, яка будується на принципово нових засадах свободи волевиявлення та здійснення підприємницької діяльності відповідно до власних інтересів обумовлює необхідність побудови для такого макроекономічного базису відповідної правової надбудови, яка б адекватно...

Подробнее

Проблеми законодавчої регламентації повноважень антимонопольних органів України Антимонопольні органи України виступають головним суб’єктом при здійсненні конкуренційної політики держави. Вони наділені владними повноваженнями щодо регулювання монополістичних та конкуренційних відносин у господарській діяльності. Правовий статус, компетенцію та повноваження Антимонопольного комітету України та...

Подробнее

Арешт як вид кримінального покарання Стаття присвячена такому новому виду покарання, як арешт. Аналізується доцільність введення його в систему кримінальних покарань у Кримінальному кодексі України 2001 року прогнозується його більша ефективність у порівнянні з позбавленням волі на певний строк. Робляться...

Подробнее

Критерії визначення розміру компенсації моральної шкоди у кримінальному судочинстві України Одним із злободенних та актуальних питань для судочинства є визначення розміру компенсації моральної шкоди, заподіяної злочином. Після тривалого періоду повного заперечення можливості компенсації моральної шкоди правова наука нині намагається розробити...

Подробнее

Поняття та зміст права на здоров’я Конституція України закріплює право кожного на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. Охорона здоров’я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. Кожна людина має право захищати своє життя і здоров’я, життя...

Подробнее
Страница 15 из 648« Первая...10...1314151617...203040...Последняя »