Система професійної підготовки кадрів – запорука успішної діяльності пенітенціарної системи України (реферат)

0 Comment on Система професійної підготовки кадрів – запорука успішної діяльності пенітенціарної системи України (реферат)

Реферат на тему: Система професійної підготовки кадрів – запорука успішної діяльності пенітенціарної системи України За час незалежності нашої держави пенітенціарна система активно реформується, стала відкритою для громадськості, преси, проблеми її реформування обговорюються і висвітлюються засобами масової інформації. З метою створення...

Continue Reading

Профілактика корупції в органах державної податкової служби України (реферат)

0 Comment on Профілактика корупції в органах державної податкової служби України (реферат)

Реферат на тему: Профілактика корупції в органах державної податкової служби України Історія створення підрозділів по боротьбі з корупцією в органах державної податкової служби нерозривно пов’язана зі становленням самої податкової служби. З перших днів розбудови України як незалежної держави актуальним було...

Continue Reading

Правові основи реформування банківської системи України відповідно до стандартів ЄС (реферат)

0 Comment on Правові основи реформування банківської системи України відповідно до стандартів ЄС (реферат)

Реферат на тему: Правові основи реформування банківської системи України відповідно до стандартів ЄС Європейське право для України є порівняно новим об’єктом вивчення. До того, як Україна поставила перед собою за стратегічну мету досягти європейського рівня економічного і соціального розвитку та...

Continue Reading

Правові проблеми фіктивного підприємництва та його різновиди (реферат)

0 Comment on Правові проблеми фіктивного підприємництва та його різновиди (реферат)

Реферат на тему: Правові проблеми фіктивного підприємництва та його різновиди Фіктивне підприємництво – узагальнений термін, під яким розуміється і законодавчо визначається поняття фіктивних підприємств, фіктивних комерційних фірм, інших видів організаційно-правових форм, передбачених Господарським кодексом України як суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних...

Continue Reading

Організаційно-правові засади реорганізації міліції в умовах формування України як правової держави (реферат)

0 Comment on Організаційно-правові засади реорганізації міліції в умовах формування України як правової держави (реферат)

Реферат на тему: Організаційно-правові засади реорганізації міліції в умовах формування України як правової держави Необхідність реформувати систему ОВС була спричинена рядом важливих чинників, а саме: по-перше, надбудова правової держави зумовлює потребу приведення функціонування органів державної виконавчої влади України у відповідність...

Continue Reading

Умови та підстави фінансово-правової відповідальності (реферат)

0 Comment on Умови та підстави фінансово-правової відповідальності (реферат)

Реферат на тему: Умови та підстави фінансово-правової відповідальності Одним із видів юридичної відповідальності є фінансово-правова відповідальність, покликана охороняти фінансово-правові відносини. Існує необхідність розмежування понять „підстава” та „умова” виникнення фінансової відповідальності, бо саме від чіткості визначення в чинних нормативно-правових актах підстав...

Continue Reading

Становлення і розвиток фінансового контролю у Збройних силах України (реферат)

0 Comment on Становлення і розвиток фінансового контролю у Збройних силах України (реферат)

Реферат на тему: Становлення і розвиток фінансового контролю у Збройних силах України Фінансовий контроль у Збройних Cилах України є не тільки складовою державного фінансового контролю, але і одним із елементів фінансового забезпечення військ. Безумовно, для чіткого розуміння фінансового контролю, не...

Continue Reading

Питання правового регулювання місцевого самоврядування в Україні (реферат)

0 Comment on Питання правового регулювання місцевого самоврядування в Україні (реферат)

Реферат на тему: Питання правового регулювання місцевого самоврядування в Україні Місцеве самоврядування – одна з основ справді демократичної держави, специфічна форма народовладдя, закріплена у законодавстві, право і реальна можливість жителів сіл, селищ, міст (територіальних спільнот, громад) самостійно вирішувати питання місцевого...

Continue Reading

Методологічні передумови проходження державної служби в ДПС України (реферат)

0 Comment on Методологічні передумови проходження державної служби в ДПС України (реферат)

Реферат на тему: Методологічні передумови проходження державної служби в ДПС України За змістом і характером проходження державної служби в ДПС близьке до теорії державного управління та є управлінською проблемою держави і права тому, що сам об’єкт проходження державної служби є,...

Continue Reading

Об’єкт адміністративного проступку у сфері оподаткування (реферат)

0 Comment on Об’єкт адміністративного проступку у сфері оподаткування (реферат)

Реферат на тему: Об’єкт адміністративного проступку у сфері оподаткування Проблема юридичної відповідальності є однією з найгостріших у правовій науці. Якщо не охороняти встановлені правила, не здійснювати заходи щодо поновлення порушених прав, вони перетворюються на побажання, держава виявить неспроможність щодо захисту,...

Continue Reading