Управлінські рішення в органах внутрішніх справ та їхня класифікація: правове регулювання (реферат)

0 Comment on Управлінські рішення в органах внутрішніх справ та їхня класифікація: правове регулювання (реферат)

Реферат на тему: Управлінські рішення в органах внутрішніх справ та їхня класифікація: правове регулювання Практична значущість класифікації управлінських рішень зумовлена, перш за все, потребою підвищення професійних управлінських знань суб’єктами управління, якими є керівники (начальники ОВС) у внутрішньосистемних адміністративних відносинах, з...

Continue Reading

Провадження за зверненнями громадян до митних органів України: проблеми та практика (реферат)

0 Comment on Провадження за зверненнями громадян до митних органів України: проблеми та практика (реферат)

Реферат на тему: Провадження за зверненнями громадян до митних органів України: проблеми та практика У статті 40 Конституції України визначено право громадян на звернення та гарантії його здійснення. Сутність цього конституційного права полягає в гарантованій державою можливості кожної людини безпосередньо...

Continue Reading

Сучасні проблеми карного розшуку (реферат)

0 Comment on Сучасні проблеми карного розшуку (реферат)

Реферат на тему: Сучасні проблеми карного розшуку Успішна розбудова демократичної держави України неможлива без чітко налагодженої системи реалізації, захисту та охорони прав і свобод громадян та їх законних інтересів. Це завдання лежить в основі діяльності кожного державного органу, кожної посадової...

Continue Reading

Податки в Україні за часів Речі Посполитої (реферат)

0 Comment on Податки в Україні за часів Речі Посполитої (реферат)

Реферат на тему: Податки в Україні за часів Речі Посполитої У першій половині ХІV ст. більшість українських земель (Поділля, Київщина, Чернігівщина) увійшли до складу Великого Князівства Литовського. Тут збереглася податкова система періоду Київської Русі та діяли закони „Руської правди” аж...

Continue Reading

Першочергові дії органів фінансового контролю на підконтрольному об’єкті (реферат)

0 Comment on Першочергові дії органів фінансового контролю на підконтрольному об’єкті (реферат)

Реферат на тему: Першочергові дії органів фінансового контролю на підконтрольному об’єкті Чіткість і послідовність дій учасників фінансово-контрольного процесу, а особливо представників контролюючих органів, значною мірою впливає на організацію та практичне його проведення. З одного боку, дезорганізація в діях контролюючих органів...

Continue Reading

Першочергові слідчі дії при розслідуванні злочинів, пов’язаних з інкасацією грошових коштів (реферат)

0 Comment on Першочергові слідчі дії при розслідуванні злочинів, пов’язаних з інкасацією грошових коштів (реферат)

Реферат на тему: Першочергові слідчі дії при розслідуванні злочинів, пов’язаних з інкасацією грошових коштів Завдання успішного розкриття і розслідування злочинів, як показує слідча практика, не можуть бути вирішені досить швидко і методично правильно тільки за допомогою прийомів і засобів криміналістичної...

Continue Reading

Порядок створення та правові підстави для поширення офшорних зон у міжнародній сфері (реферат)

0 Comment on Порядок створення та правові підстави для поширення офшорних зон у міжнародній сфері (реферат)

Реферат на тему: Порядок створення та правові підстави для поширення офшорних зон у міжнародній сфері У період переходу до ринкових відносин Україна переживає не найкращі часи свого існування. Доказом цього можуть бути результати функціонування національної економіки, а саме: неспроможність вести...

Continue Reading

Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) як об’єкт захисту (реферат)

0 Comment on Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) як об’єкт захисту (реферат)

Реферат на тему: Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) як об’єкт захисту На сьогодні особливого значення набуває право інтелектуальної власності, зокрема на літературний, художній та інший твір (авторське право). А будь-яке право, у тому числі...

Continue Reading

Український омбудсман у структурі механізму державної влади (реферат)

0 Comment on Український омбудсман у структурі механізму державної влади (реферат)

Реферат на тему: Український омбудсман у структурі механізму державної влади Сьогодні принцип поділу влади є основоположним у формуванні та функціонуванні механізму державної влади. Без нього неможливо уявити демократичний розвиток держави, належне забезпечення прав і свобод людини та громадянина. Визначення місця...

Continue Reading

Провадження у справах про порушення митних правил і шляхи їх удосконалення (реферат)

0 Comment on Провадження у справах про порушення митних правил і шляхи їх удосконалення (реферат)

Реферат на тему: Провадження у справах про порушення митних правил і шляхи їх удосконалення Провадження у справах про адміністративні правопорушення, підвідомчі митним органам, за своїм змістом і призначенням займає важливе місце серед інших видів діяльності Державної митної служби України. Дане...

Continue Reading