Теоретичні засади криміналістичної ідентифікації гладкоствольної вогнепальної зброї (реферат)

0 Comment on Теоретичні засади криміналістичної ідентифікації гладкоствольної вогнепальної зброї (реферат)

Реферат на тему: Теоретичні засади криміналістичної ідентифікації гладкоствольної вогнепальної зброї В процесі розслідування злочинів, вчинених із використанням вогнепальної зброї, в тому числі гладкоствольної, нерідко, виникає потреба в проведенні ідентифікаційних судово-балістичних експертиз. Ідентифікація (від лат.identifico) означає ототожнення, тобто встановлення тотожності об’єкта...

Continue Reading

Правове регулювання розміщення реклами (реферат)

0 Comment on Правове регулювання розміщення реклами (реферат)

Реферат на тему: Правове регулювання розміщення реклами Корінні економічні перетворення ,що почалися на початку 90-х років, дали поштовх до бурхливого розвитку рекламної діяльності. Реклама міцно зайняла свою нішу в системі ринкових відносин, одночасно будучи і їх могутнім регулятором. Цьому сприяли...

Continue Reading

Бокаріус М.С. – основоположник судово-медичної експертизи (реферат)

0 Comment on Бокаріус М.С. – основоположник судово-медичної експертизи (реферат)

Реферат на тему: Бокаріус М.С. – основоположник судово-медичної експертизи Першим етапом розвитку української радянської криміналістики як науки є етап пов’язаний з виникненням і першим досвідом використання кріміналістичних прийомів і засобів в кримінальному процесі дореволюційної Росії – це період до жовтня...

Continue Reading

Теоретико-правові аспекти удосконалення експертно-криміналістичних обліків (реферат)

0 Comment on Теоретико-правові аспекти удосконалення експертно-криміналістичних обліків (реферат)

Реферат на тему: Теоретико-правові аспекти удосконалення експертно-криміналістичних обліків Вивчення законодавчої та правозастосовної практики різних країн свідчить про те, що дактилоскопічні обліки у світі виконують більш широкі функції, ніж аналогічні обліки в Україні. Так, у США відібрання зразків папілярних узорів пальців...

Continue Reading

Право інтелектуальної власності у контексті конкурентоспроможності країни (реферат)

0 Comment on Право інтелектуальної власності у контексті конкурентоспроможності країни (реферат)

Реферат на тему: Право інтелектуальної власності у контексті конкурентоспроможності країни Останнім часом з»являється все більше інформації щодо ранжування країн світу на основі індексів, які оцінюють конкурентоспроможність національних економік у системі світового господарства, бізнес-клімат, рівень економічної свободи, якість та ефективність державного...

Continue Reading

Багатофункціональні ідентифікаційні системи "Папілон" (реферат)

0 Comment on Багатофункціональні ідентифікаційні системи "Папілон" (реферат)

Реферат на тему: Багатофункціональні ідентифікаційні системи «Папілон» ?????????[?. Підприємство має розвинену внутрішню структуру. Реалізований на практиці весь ланцюжок впровадження програмно-технічних комплексів: маркетинг; розробка і виробництво; навчання користувачів; постачання комплексів і після продажний супровід; ділянка залпового введення дактилоскопічних масивів. Сьогодні підприємство...

Continue Reading

Встановлення юридичної відповідальності за діяльність фіктивного підприємництва (реферат)

0 Comment on Встановлення юридичної відповідальності за діяльність фіктивного підприємництва (реферат)

Реферат на тему: Встановлення юридичної відповідальності за діяльність фіктивного підприємництва В умовах розвитку ринкової економіки забезпечення належної охорони фiнансової системи держави вiд злочинних посягань набуває особливої актуальностi. Учасниками таких посягань стають суб’єкти господарювання, які приховують прибутки вiд оподаткування з використанням...

Continue Reading

Правові і процесуальні основи судово-медичної експертизи (реферат)

0 Comment on Правові і процесуальні основи судово-медичної експертизи (реферат)

Реферат на тему: Правові і процесуальні основи судово-медичної експертизи ?????????#?и були необґрунтованими чи викликали сумнів у їх правильності, не задовольнили з будь-яких мотивів слідство чи суд, або якщо вони суперечать іншим доказам у справі. Повторна експертиза проводиться іншим, більш кваліфікованим...

Continue Reading

Пріоритетні напрямки розробки сучасної системи криміналістичного обліку ознак та властивостей осіб, які вчинили злочини (реферат)

0 Comment on Пріоритетні напрямки розробки сучасної системи криміналістичного обліку ознак та властивостей осіб, які вчинили злочини (реферат)

Реферат на тему: Пріоритетні напрямки розробки сучасної системи криміналістичного обліку ознак та властивостей осіб, які вчинили злочини gd‡1y з менш суворим режимом утримання, застосування до нього акту амністії, умовно дострокового звільнення, або зміни не відбутої частини покарання більш м’яким, що...

Continue Reading

Про визначення розміру відшкодування моральної шкоди (реферат)

0 Comment on Про визначення розміру відшкодування моральної шкоди (реферат)

Реферат на тему: Про визначення розміру відшкодування моральної шкоди Відшкодування моральної шкоди – один з найактуальніших інститутів сучасної правової науки. На практиці кількість справ про відшкодування моральної шкоди щороку суттєво зростає. Громадяни стають все більш освіченими і прагнуть реально досягнути...

Continue Reading