Пріоритетні напрямки розробки сучасної системи криміналістичного обліку ознак та властивостей осіб, які вчинили злочини (реферат)

0 Comment on Пріоритетні напрямки розробки сучасної системи криміналістичного обліку ознак та властивостей осіб, які вчинили злочини (реферат)

Реферат на тему: Пріоритетні напрямки розробки сучасної системи криміналістичного обліку ознак та властивостей осіб, які вчинили злочини ? вою чергу сприяє забезпеченню його прав. Однак, до цього часу в Україні відсутня єдина комплексна інформаційна система накопичення результатів криміналістичного дослідження ознак...

Continue Reading

Сучасний стан та структура експертної служби МВС України (реферат)

0 Comment on Сучасний стан та структура експертної служби МВС України (реферат)

Реферат на тему: Сучасний стан та структура експертної служби МВС України На науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України покладений обов’язок розробки наукових засад і методів судової експертизи та проведення різних видів судових експертиз. З часу створення науково-дослідних установ судових...

Continue Reading

Призначення суддів на адміністративні посади в судах загальної юрисдикції (реферат)

0 Comment on Призначення суддів на адміністративні посади в судах загальної юрисдикції (реферат)

Реферат на тему: Призначення суддів на адміністративні посади в судах загальної юрисдикції Питання призначення суддів на адміністративні посади главою держави досить давно перебуває у полі наукової дискусії. Ще у процесі розробки Закону України «Про судоустрій України» (далі — Закон) обгрунтовувалися...

Continue Reading

Присяга суддів конституційного суду України (реферат)

0 Comment on Присяга суддів конституційного суду України (реферат)

Реферат на тему: Присяга суддів конституційного суду України В умовах широкої дискусії щодо конституційного майбутнього України основним питанням залишається проблема удосконалення діяльності вищих органів державної влади. Нажаль політики, як завжди, приділяють зовсім незначну увагу проблемі реформування судової влади, і Конституційного...

Continue Reading

Аспекти актуальності питання створення методики визначення відстані пострілу за слідами на тілі людини (реферат)

0 Comment on Аспекти актуальності питання створення методики визначення відстані пострілу за слідами на тілі людини (реферат)

Реферат на тему: Аспекти актуальності питання створення методики визначення відстані пострілу за слідами на тілі людини ?????????3/4?ування, повинна відповідати усім вимогам часу, а саме: науково та методично бути забезпеченою новітніми методами досліджень; забезпечена необхідними технічними засобами дослідження (порівняльними мікроскопами, пошуковими...

Continue Reading

Автоматизована дактилоскопічна ідентифікаційна система "Сонда" (реферат)

0 Comment on Автоматизована дактилоскопічна ідентифікаційна система "Сонда" (реферат)

Реферат на тему: Автоматизована дактилоскопічна ідентифікаційна система «Сонда» A A областях від 50 до 500 тисяч дактилокарт. Основні завдання, що вирішуються регіональними АДІС — боротьба з правопорушеннями і ідентифікація трупів. По каналах зв’язку регіональні вузли пов’язані як з ЦАДІС, так...

Continue Reading

Окремі питання організації судів апеляційної ланки (реферат)

0 Comment on Окремі питання організації судів апеляційної ланки (реферат)

Реферат на тему: Окремі питання організації судів апеляційної ланки Соціально-політичні зміни в Україні, відображенням яких є штучно підсилені владні суперечки, низький рівень правової культури в суспільстві, недостатність фундаментальних наукових досліджень, які висвітлювали б істотні недоліки в організації судової влади і...

Continue Reading

Теоретико-правові аспекти удосконалення експертно-криміналістичних обліків (реферат)

0 Comment on Теоретико-правові аспекти удосконалення експертно-криміналістичних обліків (реферат)

Реферат на тему: Теоретико-правові аспекти удосконалення експертно-криміналістичних обліків Вивчення законодавчої та правозастосовної практики різних країн свідчить про те, що дактилоскопічні обліки у світі виконують більш широкі функції, ніж аналогічні обліки в Україні. Так, у США відібрання зразків папілярних узорів пальців...

Continue Reading

Експертні помилки при проведенні судово-балістичних експертиз (реферат)

0 Comment on Експертні помилки при проведенні судово-балістичних експертиз (реферат)

Реферат на тему: Експертні помилки при проведенні судово-балістичних експертиз gdo+ue gdo+ue й для ідентифікаційних судово-балістичних експертиз. Це пояснюється складністю механізму слідоутворення та процесу виявлення і значною суб’єктивністю оцінки спільних загальних і особистих ознак слідів зброї на стріляних снарядах і гільзах....

Continue Reading

Соціальна ефективність права та її критерії (реферат)

0 Comment on Соціальна ефективність права та її критерії (реферат)

Реферат на тему: Соціальна ефективність права та її критерії В сучасному суспільстві право відіграє головну роль, тому що регулює відносини між людьми. Але, як оцінити саме право? На сьогодні, в науці склалася думка, про те, що оцінити право можно через...

Continue Reading